Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 3/2006: MINILISTÁRNA

MINILISTÁRNA – zveřejňuji reakce čtenářů na zveřejněné informace. Pan Petrik z České Lípy píše: „Nejsem nijak zkušený a specializovaný filatelista, ale nedá mi, abych Vám nenapsal své některé poznatky“. Přitom se rozepisuje o rozdílech, které pozoruje u zveřejněných seznamů DV známek Tradice známkové tvorby 2006 nebo Paralympijské hry Torino. Uvádí také popis svých nálezů na těchto známkách, které nejsou ve Zpravodaji popsány. Na závěr uvádí pro čtenáře důležitý úsudek. „Vždy se jedná o okem viditelné vady, které samozřejmě mohou být vadami nahodilými, ale nedalo mi to, abych Vám je nehlásil. Jinak si vašeho časopisu velice cením, je velmi kvalitního provedení a informace jsou velmi dobře zpracované a hlavně zajímavé….“. Jinými slovy pan Petrik připouští, že v důsledku několikadenního tisku známek se může na některých PA vyskytovat řada nahodilostí, či opakující se vada vyskytující se jen na části nákladu, což je zřejmě jeho případ. Pan Konečný, který se evidencí zaslaných nálezů věnuje a opakující se vady uvádí ve zveřejňovaných přehledech takové nahodilosti nepublikuje. To dost dobře nejde. Každý sběratel, který ale objeví na známce něco markantního si takovou může zařadit do své sbírky s tím, že si poznamená „vada nahodilá“. Děkujeme panu Petrikovi za dopis a za připomínku, jak to s tiskem známek ve skutečnosti je.

Další dopis jsme obdrželi od pana Vody z Pardubic. Píše: „KF 05-100 Pardubice je novým odběratelem Zpravodaje a chtěl by se podle svých možností aktivně zapojit do práce.“ Že to myslí v Pardubicích vážně dokládá přílohou několika xeroxů známek, na kterých vypozorovali zajímavosti. Jedná se o emisi Zvony 7,50 Kč s VV nedotisku a barevné skvrny a také popisuje DV ZP49/2 u známky Pofis č. 188, která není uváděna v katalozích. Tato DV byla publikována ve Zpravodaji 2/1999 str.29. Protože v Pardubicích starší čísla Zpravodajů nemají, nemohou o tom vědět. Každopádně posíláme díky do Pardubic a těšíme se na spolupráci. Obrázky budeme publikovat příště.
redakce


Autor: Redakce SSČSZ | 30. 9. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář