Zpravodaj 3/2005: Ze života Společnosti

I pro dnešek jen velice stručně. Víte z našich sdělení, že věnujeme členské základně nadstandardní péči, což částečně přináší ovoce. Někteří z uvedených opozdilců doplatili své členské příspěvky, stále se nám však ještě neozvali všichni „hříšníci“. Při takových pátráních se však dozvídáme i smutné zprávy. Naše řady opustil pan Vladimír Krejčí z Břeclavi, VZPOMÍNÁME. Na vlastní žádost ze Společnosti vystoupili pánové Pavel Kuba z Příbrami a František Zahraj z Opavy. Přejeme těmto sběratelům hodně zdraví a úspěšné pokračování ve filatelistickém životě.

Pozitivnější zprávou je fakt, že jsme přidělili novému členu členské číslo 600, což je povzbuzující, ale naši situaci by vyřešilo členské číslo 700. Za jak dlouho se tohoto okamžiku dočkáme, bude na každém z nás. Informujte o našem Zpravodaji ve svých mateřských KF, ukazujte ho u vašich obchodníků v místě bydliště. Snažte se získat nové odběratele tohoto odborného časopisu. Druhou pozitivní informací je fakt, že první obchodní partner – firma PeVinx s.r.o. Praha se stala kolektivním členem pro deset odběratelů. Kdo bude následovat?

Na tomto místě si také připomínáme životní jubilea našich členů a významných osobností filatelistického života. Desátého září se dožívá 85 let nestárnoucí filatelista a význačný filatelistický publicista, pan Otto Hornung. Vzpomínku na tohoto báječného člověka, letitého presidenta Mezinárodního svazu filatelistických novinářů (AIJP), zveřejnil ve Filatelii 8/2005/29-30 Ing. Vítězslav Houška, dlouholetý (25 let) vedoucí redaktor tohoto časopisu, druhý oslavenec, který své osmdesátiny oslavil již 30. dubna. Také náš tajemník SČF Mgr. Jaroslav Maleček oslavil koncem května své 65. narozeniny. Pro dnešek posledním oslavencem je PhDr. František Crha, současný předseda redakční rady Filatelie. Počátkem června oslavil své 75. narozeniny. Všem jubilantům gratulujeme a přejeme do dalšího života pevné zdraví a trochu i toho štěstí.

Vzpomínku si také zaslouží Mistr Albín Brunovský, který by se 25. prosince dožil sedmdesáti let. Tento vynikající umělec, autor 34 známek Československa v letech 1962 - 1990, opustil tento svět 20. ledna 1997. I když tento umělec nevytvořil žádný návrh na známku Slovenska, jako dlouholetý vysokoškolský pedagog vychoval řadu současných grafiků a umělců, podílejících se na současné známkové tvorbě Slovenska. Podrobnější vzpomínku od Antonie Paulinyové najdete v prvním čísle letošního Zberatel’a. Čest jeho památce.

Informaci o průběhu jarního setkání členů naší Společnosti naleznete v článku „Jaká byla výstava v Brně?“ na následujících stránkách Zpravodaje.

Sledujte také další související informace týkající se života v naší Společnosti. V části POZVÁNKY zveme všechny členy naší Společnosti – členy SČF na mimořádnou valnou hromadu, která je svolána na středu 21. září, abychom mohli řádně zvolit delegáty na valnou hromadu SČF. Volba na našem jarním setkání byla neplatná, neboť volili i přidružení členové Společnosti = nečlenové SČF, kteří toto právo dle platného Organizačního řádu nemají. Vzhledem k důležitosti tohoto aktu apeluji na všechny, kteří mají v tento den možnost se VH zúčastnit.

Zveme také na podzimní setkání členů Společnosti, které se z objektivních důvodů uskuteční až v závěru roku – 10. prosince. Věříme, že si v tomto předvánočním čase naleznete volno pro svého koníčka a obdržíte „vycházky“ od svých drahých poloviček, které na nás budou klást stále více povin-ností souvisejících s předvánočním úklidem, pečením rozmanitých dobrot a dalšími neodkladnými záležitostmi, charakterizující toto období.

Autor: Josef Fronc | 18. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223