Zpravodaj 3/2005: Úvodník

Vážení čtenáři,

dostáváte ke čtení třetí číslo Zpravodaje roku 2005 a bude záležet na každém z vás, zda to je číslo předposlední, což bych si moc přál, nebo zda se jedná o poslední číslo tohoto ročníku z důvodu chybějících financí, potřebných pro uhrazení nákladů tiskárně. Tato nepříznivá situace je tedy ovlivňující pro obsah tohoto čísla. Dáváme přednost odborným článkům před články obecnějšího charakteru, i když jsem vám je v minulém čísle slíbil. Pokud se podaří nashromáždit potřebné finance pro čtvrté číslo, najdete je tam. Jde o 60. výročí vzniku OSN, o vzpomínku na ustavující konferenci SČSF, vzpomínku na rytce Czeslawa Slaniu a další. Nelze avšak nezhodnotit Evropskou filatelistickou výstavu BRNO 2005 z pohledu účasti a hodnocení našich členů. Jen přislíbené dojmy z výstavy našeho místopředsedy Zdeňka Koupala zařadíme později. Nestranné hodnocení Zdeňka Fritze aktuálně zařazujeme (jedná se o výňatek z jeho článku „Chvála a stesky nad exponáty Československa II na výstavě BRNO 2005“. Zdeňka jen krátce představíme, čímž pokračujeme v tomto trendu, jeho dojmy zveřejníme příště.

Zařazujeme také aktuálně ohlasy na články o známkách košického vydání, které jsme zveřejnili v minulém čísle. Pokračujeme zajímavostmi od bývalého vedoucího známkové tvorby FMS Rudolfa Fischera, studií perforace našich známek od Rudolfa Oppolzera a samozřejmě přinášíme podrobné studie nových známkových emisí od Jaroslava Konečného a jeho spolupracovníků. V tomto čísle Zpravodaje zahajujeme seriál „Jak vzniká poštovní známka“, který slibuji již delší dobu. Sehnat potřebné podklady včetně fotodokumentace však nebylo jednoduché.

Autor: Redakce SSČSZ | 5. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223