Zpravodaj 3/2005: Okénko k sousedům na Slovensko

Datum vydání: 8. 6. 2006


Dnešní okénko je věnované slovenské známkové tvorbě v souvislosti s technikou vícebarevného ocelotisku z plochých desek. Je zbytečné stále dokola opakovat, že technika vícebarevného ocelotisku z plochých desek je pro tisk poštovních známek nejen unikátní technologií, která nemá ve světě obdoby, ale dovoluje zároveň výtvarníkovi – rytci vytvořit specifické dílo – miniaturní grafický list.


Toto si uvědomují všichni ti, kteří při různých příležitostech známkovou tvorbu hodnotí. Nejinak tomu bylo i u příležitosti Grand Prix de l‘Exposition WIPA 2003. Třináctičlenná porota složená z představitelů Rakouské pošty, filatelistů, umělců, novinářů a publicistů se shodla na tom, že nejkrásnější známkou světa za rok 2003 je známka Slovenské pošty, a to rytecký přepis olejomalby Ladislava Medňaského „Potok za humnami, na brehu“ Františka Horniaka. Ostatně tato známka získala i další tři tuzemská ocenění a dovoluji si poznamenat, že se tak stalo i proto, že se jednalo o šestibarevnou ocelorytinu, vytištěnou technikou ocelotisku z plochých desek. Toto ocenění nepatří tedy jen Františku Horniakovi, který se zasloužil o tuto poctu větší mírou, ale také pracovníkům tiskárny PTC Praha, a.s., kteří tuto techniku zvládají na jedničku.


I když Slovenská pošta v souvislosti se známkovou tvorbou začala od roku 2004 masově propagovat a realizovat zahraniční ofset, u emise Umění zůstala naštěstí konzervativní a obě známky nechala vytisknout v PTC alespoň kombinovanou technikou barevného ofsetu s ocelorytinou z ploché desky. Ale ani tento počin těmto známkám titul Najkrajšia slovenská poštová známka za rok 2004 nepřinesl. Snad skrze názory sběratelské a umělecké veřejnosti se v letošním roce přeci jenom objeví více známek realizovaných touto ojedinělou technikou. Nejprve to byl přepis Studeného Chudobné matky u příležitosti solidarity s Asií od Arnolda Feke a dále aršík z emise Ochrana přírody – koně, který vyryl R. Cigánik. Oba projekty jsou sice kombinované s ofsetem, ale od Františka Horniaka víme, že minimálně jedna známka z letošní emise Umění, bude pětibarevná ocelorytina z plochých desek. Ze Slovenské národní galerie František přepisuje obraz z cyklu Zázračnost zátiší od Karola Barona. Zřejmě pod vlivem úspěchů z WIPA 2003 si chce Slovenská pošta zachovat alespoň teoretickou šanci nepřipravit se o jednu z dalších možných cen na poli soutěží v rámci tiskařských konferencí či filatelistických klání. Já si za sebe, jako sběratele slovenských známek přeji, aby takovýchto známek opět přibývalo. I když jsem přestal tvořit generální sbírku slovenských ofsetových známek, ty vytištěné ocelorytinou sbírám dále. (Slovenská pošta mi tak šetří výdaje.)Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz