Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 3/2005: JUDr. Zdeněk KOUPAL

Zpravodaj 3/2005: JUDr. Zdeněk KOUPAL


* 19. 5. 1947
České Budějovice Moje filatelistické začátky jsou datovány rokem 1970, kdy jsem vstoupil do českobudějovického klubu filatelistů. Tam jsem poznal svého největšího filatelistického přítele, Františka Gramana.

Známky sbírám zejména pro své potěšení a od počátku se zabývám studijním sbíráním československých, protektorátních a českých známek od roku 1918 až do současnosti, a to v co nejširším možném rozsahu.

Prioritu v současnosti tvoří období tzv. „staré měny“ 1945-1953, ze kterého jsem vybudoval exponát „Československo 1945-1953“, jež byl na národní výstavě Žďár nad Sázavou 2004 oceněn zlatou medailí. To mne zavazuje k dalšímu cíli – vybudovat postupně unikátní exponát tohoto, z hlediska filatelie, již klasického období, neboť zlepšovat je vždycky co. Práce na dobrém exponátu totiž nikdy nekončí. Tento exponát jsem také připravil na Evropskou výstavu Brno 2005, kde získal medaili pozlacenou.

Vzpomínám na uplynulých 35 let, co se věnuji filatelii, např. na zavedení systematického sbírání a evidenci dat tisku známek tištěných na strojích Wifag, jíž jsem spoluautorem a spoluzakladatelem s pány F. Stodolou a Ing. J. Weissensteinem. Ve druhé polovině 70. a první polovině 80. let jsem působil jako předseda Krajské komise čs. známky Jihočeského kraje, kde jsme vydávali svůj krajský zpravodaj, který měl vždy slušnou úroveň.

Své filatelistické poznatky a zkušenosti prezentuji ve Zpravodaji, Filatelii a Merkur Revui, nejčastěji ve spolupráci s F. Gramanem, se kterým jsme již vytvořili nerozlučnou spoluautorskou dvojici. Po odborné i filatelistické stránce řadu let spolupracuji také se svým dalším nerozlučným přítelem, Doc. PhDr. M. Arbeitem.

Koncem roku 2004 jsem byl zvolen místopředsedou VV SSČSZ. Patřím ke generaci sběratelů, před kterou stojí nelehký úkol – podílet se na vytvoření monografie čs. známek po roce 1945, což je úkol nadmíru náročný. Zavázal jsem se, že jsem ochoten vést takový autorský kolektiv, avšak je potřeba vyřešit a překonat řadu předsudků a problémů a dát dohromady opravdu tvůrčí a erudovaný pracovní kolektiv včetně kolegů ze Slovenska. Jsem přesvědčen, že pokud poválečnou monografii nenapíše naše generace filatelistů, nenapíše ji už nikdo. Důležitým úkolem je, s ohledem na současný stupeň poznání, vnést i jednotný systém do filatelistického názvosloví a tyto kategorie přenést systémově i do katalogů, které zahrnují známkovou produkci od roku 1918 až do současnosti. Dostatečně nevyřešenou oblastí je také otázka Zakarpatské Ukrajiny, a to z hlediska její příslušnosti v roce 1945 do státního útvaru Československo, neboť státní smlouva o odstoupení tohoto území byla realizována až koncem roku 1945. Nedostatečně je z hlediska filatelistického zpracováno i období emisí známek tištěných hlubotiskem, které se od roku 1945 do roku 1953 provádělo na Slovensku v Bratislavě. I na řešení těchto důležitých věcí bych se chtěl významně podílet.

Zdeněk Koupal


Autor: Redakce SSČSZ | 11. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář