Zpravodaj 3/2004: Úvodník a zamyšlení nad emisním plánem roku 2005

Vážení čtenáři,
před dvěma měsíci vstoupila naše republika do Evropské unie. Většina z nás, jako občané ČR, o tom svobodně rozhodla v loňském referendu. Co se pro nás tímto vstupem změní k lepšímu a co k horšímu, posoudíme až časem. Co můžeme konstatovat ihned, je skutečnost, že jako filatelisté nepocítíme změny žádné. Náš SČF je totiž součástí FEPA (Evropské sdružení filatelistických svazů) již několik let, a tak se změny politické našemu koníčku zcela vyhnou. Jinak tomu bude u našeho nejvýznamějšího partnera – České pošty, s.p. Ta musela do národní legislativy promítnout normy EU. Jako nejpodstatnější vnímám osobně novelu, kterou bude omezena vyhrazená služba, a to ze 350 g na 100 g. Pozitivní změny vidím hlavně ve zrušení celních bariér u poštovních balíků obsahujících zboží a zvýšení rychlosti dodávek u přeshraničních zásilek.

Nemusíme se také obávat toho, že by EU znemožnila vydávání poštovních známek jednotlivých členských států. Budeme se dále podílet na výtvarném ztvárnění společných témat emise EUROPA, například v letošním roce to byl námět "Prázdniny". Pokud se týká zvyšování poplatků za služby, můžeme očekávat postupné zvyšovýní poplatků do zahraničí, tedy mezinárodních sazeb, z důvodu rozdílých terminálních výdajů v jednotlivých státech. Na dobu, kdy se i na našich známkách objeví symbol €, si budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Toto číslo Zpravodaje je tématicky zaměřeno na emisní politiku nového Ministerstva informatiky. Vzhledem k tomu, že nejaktivnějším členem našeho VV ve vztahu k emisní politice je Zdeněk Fritz, dostává v tomto čísle prostor pro své představení.


Zamyšlení nad emisním plánem roku 2005

V únoru t.r. vešel ve známost emisní plán českých poštovních známek na rok 2005 (dále jen EP), schválený s předstihem Ministerstvem informatiky ČR na základě návrhu tzv. "Mezirezortní komise MI pro přípravu emisních plánů" (zkráceně "Emisní komise" – EK). Emisní plán jsme zveřejnili v minulém Zpravodaji na str. 38.

Mám-li podle přání redakce našeho listu tento plán stručně okomentovat, rád nejprve konstatuji, že na rozdíl od předchozích let je EP značně nápaditější a barvitější, tudíž méně konzervativní, což bylo v minulosti většině EP často vytýkáno (někdy i velmi ostře) a současně bylo poukazováno na nesrovnatelně pestřejší EP slovenské.

V českém EP 2005 je dosti početná skupina položek, které lze s uznáním a potěšením uvítat. Jmenujme např. "Tradice čs. známkové tvorby" (nikoliv jen „české“ – pozn. Z.F.), kdy novou známkou bude připomenut vynikající tvůrce Jaroslav Šváb (viz proslulou výplatní řadu "Československé hrady" z roku 1960 aj.!), vzpomínkovou známku k prvnímu vydání "Babičky" B. Němcové a portréty významných osobností B. Braunera, A. Stiftera a Mikuláše Dačického z Heslova, dosud na našich známkách nepřipomenutých. Skvělými emisemi se mohou stát "200. výročí bitvy u Slavkova", "Světový rok fyziky", emise přírodních motivů flóry a fauny Krkonoš a "Technické památky – historické traktory".

Všechny tři plánované emise věnované památkám a umění slibují prvotřídní známky: originální emise "Zvony", výborně vybraní mistři pro emisi "Umění" Adolf Kosárek, Alois Kalvoda a jako velký umělec na milost přijatý Zdeněk Burian (100. výročí narození!), jehož dílo ilustrátorské a samozřejmě umělecké, vědecky fundované rekonstrukce prehistorického života jsou obdivované celým světem. Každá z obou známek "Krásy naší vlasti" může být sama o sobě přínosem. Baziliku sv. Prokopa v Třebíči jsem osobně nabízel do emisních plánů již před několika lety jako nádhernou paralelu známky "Porta Coeli". Taková dvouznámková emise mohla být nejen tématicky komplementární, ale měla být i jednotně výtvarně řešena. Jaký byl o to veden spor, je známo jen málo, návrh však ke škodě věci nebyl akceptován. Nyní má vedle baziliky figurovat na druhé známce konstruktivistická vila Tugendhat v Brně. Nic proti tomu jako izolovanému námětu, byť toto téma se objevilo již na příležitostné dopisnici (1999) k výstavě Brno 2000, nicméně touto volbou je bohužel předznamenána značná nesourodost celé emise. Námět vily má totiž svou moderní výtvarnou specifiku, na hony vzdálenou od třebíčské baziliky, a měl by být také jako samostatná známka odlišně a adekvátně graficky zpracován. Vytvořením tohoto nesourodého emisního záměru EK evidentně nedomyslela (ne)souvislosti.

EP 2005 se však nevyhnul i některým problematickým položkám. Je např. otázkou, proč u dvou známek se sportovními tématy byl vybrán baseball a zejména nepochopitelně tzv. curling, který se u nás prakticky nepěstuje. Proč ne sporty, v nichž si udržujeme tradičně vysokou až světovou úroveň – vodní slalom, letecká akrobacie, horolezectví (světové úspěchy v Himálajích!), atletický desetiboj (naši borci jsou olympijskými vítězi, světovými rekordmany a mistry světa!), moderní pětiboj, triatlon, tenis atd.?!

Velmi opomíjené téma letectví a kosmonautiky je v EP "z ničeho nic" suplováno tématem "Osud kresby P. Ginze", ač by nepochybně tragický osud jednoho z astronautů (izraelského) neměl být upřednostňován před osudem celé posádky havarovaného raketoplánu Columbia! Přitom čtvrtstoletí od vzletu prvního československého a dokonce "evropského" kosmonauta (V. Remek – 1978) bylo v loňském roce opomenuto. Řekl bych dokonce neomluvitelně, protože i tato událost je a zůstane přes veškerý dřívější i současný ideologický balast součástí našich moderních dějin a dokonce není bez významu i pro celý svět (počátek mezinárodních letů do kosmu!).

O EP 2005 také paradoxně vypovídají položky, které zařazeny nebyly! Lze jen vítat, že konečně bylo shledáno neúnosným dlouhodobé preferování tzv. chovatelství. Věřme tedy, že po koních, psech, kočkách, rybičkách, papoušcích (nic proti výborné úrovni mnohých z těchto známek) se nedočkáme také např. holubů, slepic, králíků, fretek, morčat atd.

Zato zcela nepochopitelné v činnosti EK je pokračující tvrdošíjné odmítání tématiky zdraví a zdravotnictví. Nejenže v EP znovu nemá šanci boj s nádorovými onemocněními a s AIDS (ač ve světě byly vydány již desítky známek tohoto zaměření!), ale ani zcela nekonfliktní obecné téma péče o zdraví lidu. Dokonce loni neprošel ani návrh na připomenutí 250. výročí vydání "Generálního zdravotního řádu císařovny Marie Terezie pro Království České" a zřízení "Zemské zdravotní komise" (1753), což byly v tehdejší Evropě mimořádně významné kroky na poli zdravotní péče, které zařadily naše historické země mezi přední státy s postupně uplatňovanými novými poznatky medicíny v oblasti výzkumu nemocí, jejich diagnostiky a léčby. Odmítnutí takového tématu ve srovnání s jinými méně významnými, avšak do EP 2003 zařazenými snad ani netřeba komentovat!

Na závěr tohoto krátkého komentáře uveďme na adresu skeptiků v EK, že na rozdíl od nich, kteří "antirakovinné" náměty na našich známkách vědomě potlačují, Česká mincovna a.s. byla zcela jiného názoru a na návrh řady významných zdravotních institucí vydala letos krásnou upomínkovou medaili (autorky D. Charousová a P. Hanzlíková), jejíž avers a revers uveřejňujeme. Kdo chce zpochybňovat účin takového díla?

Zpravodaj 3/2004: Úvodník a zamyšlení nad emisním plánem roku 2005


Ač tedy EP 2005 má některé slabiny, věřme v úspěch emisního roku 2005. Bude ovšem záviset na optimálním výběru umělců pro daná témata a na jejich vrcholně kvalitním ztvárnění.

Autor: Zdeněk Fritz | 8. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223