Zpravodaj 3/2004: Úspěchy členů naší Společnosti ve Žďáru nad Sázavou

Uspořádání filatelistické výstavy je vždy velký filatelistický svátek, obzvlášť jde-li o výstavu národní, která kvalifikuje exponáty na výstavu mezinárodní. Tou bude ta v příštím roce, Evropská - Brno 2005. Letos byl uspořádáním výstavy pověřen klub filatelistů 06-10 ve Žďáru nad Sázavou a nebylo to náhodou. Tento klub hraje významnou úlohu v kulturním životě města a jeho okolí. Členové klubu jsou velmi aktivní a činorodí a jejich filatelistické aktivity se staly již pevnou součástí společneského a kulturního života regionu. K jejich aktivitám patří každoroční výstavy grafických děl, rytin a návrhů poštovních známek našich předních výtvarných umělců. Návštěvníci tohoto malebného města tak mohli shlédnout díla mistrů Lieslera, Herčíka, Ondráčka, Housy nebo Ranného, manželů Knotkových a dalších významných umělců. Tato tradice má nejen podporu starosty města Mgr. J. Brychty, který si je dobře vědom toho, že tito filatelisté výtečně reprezentují nejen město, ale celý region, proto mají podporu Městského úřadu i hejtmana kraje Vysočiny.

Vzpomeňme několik posledních významných událostí, které mají členové klubu filatelistů na svědomí. Křest poštovní známky s motivem poutního kostela J. B. Santiniho na Zelené Hoře, který byl v roce 1994 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Byla proto tato výstava známek uspořádána i při příležitosti 10. výročí této události. Vzpomeňme na malou krojovanou holčičku Evičku, která se objevila v náručí prezidenta T. G. Masaryka na československé poštovní známce z emise "Dětem 1938". Jde o rodačku ze Žďáru, paní Evu Neugebauerovou, dnes občanku USA. Organizaci návštěvy paní Neugebauerové ve Žďáru a vydání zajímavých suvenýrů opět připravil klub filatelistů. Tato mimořádná společnská aktivita žďárského klubu s cílem popularizace filatelie ve veřejnosti vzbudila zájem i nejvyšší kontinentální filatelistické organizace FEPA, která na návrh SČF posoudila přínos žďárského klubu v roce 1999 a za účasti nejvyšších představitelů FIP a FEPA předala v březnu 2000 představitelům klubu a města Žďáru n/S jako jednomu z prvních klubů v Evropě Čestné uznání FEPA za zásluhy o rozvoj filatelie a její popularizaci mezi veřejností.

Zpravodaj 3/2004: Úspěchy členů naší Společnosti ve Žďáru nad Sázavou


Národní výstava poštovních známek se konala od 21. do 23. května v prostorách Domu kultury, jehož motiv se stal námětem přítisku příležitostné dopisnice vložené do výstavního katalogu. Výstavu doprovázely zajímavé akce, mezi které náleží zřízení poštovní přepážky České a Slovenské pošty s možností zakoupení filatelistického materiálu a získání příležitostných razítek. Prodejní stánek KF 06-10 s katalogem, pemětními listy a příležitostnými dopisnicemi. Postfila zde zřídila pracoviště pro výrobu personalizovaných přítisků na kupony poštovních známek. Výstavu také doprovázely výstavy grafické a známkové tvorby M. Činovského, M. Srby, byla k viděni expozice výtvarníka P. Dillingera, jehož akvarel z roku 1946 – pohled na Zelenou Horu s klášterním komplexem - se stal námětem titulní části výstavního diplomu. Také další akvarel tohoto, pro Vysočinu významného, malíře se stal námětem přítisku příležitostné dopisnice, vydané Ministerstvem informatiky k této výstavě.

Zpravodaj 3/2004: Úspěchy členů naší Společnosti ve Žďáru nad Sázavou


Na výstavě bylo možné prohlédnout celkem 116 exponátů v rozmanitých soutěžních i nesoutěžních třídách. Naše Společnost byla zastoupena devíti vystavovateli s deseti exponáty. Podle ocenění jury, která pracovala pod vedením zkušeného jurymana Ing. Waltera Müllera, uveřejňujeme dosažené výsledky:

JUDr. Z. Koupal získal Zlatou medaili + věcnou cenu za exponát Československo 1945 – 1953 výplatní a příležitostné známky.

L. Procházka získal Zlatou medaili + věcnou cenu za exponát Uhersko 1871 – 1918.

P. Aksamit získal dvě Pozlacené medaile za exponáty Porevoluční razítka 1945 – 1947 – typologie razítek a razítka vybraných poštovních úřadů.

Ing. L. Liška získal Velkou stříbrnou medaili za exponát Československo 1918 – 1939.

V. Pixa získal Stříbrnou medaili za exponát Česká republika 1993 – první rok nové známkové země.

Ing. P. Mazoch získal Stříbrnou medaili za exponát Podtypy přetisku A Pošta Československá 1919.

Ing. J. Sedlák získal Postříbřenou medaili za exponát Česká republika – OTP 1993 – 2003.

MVDr. V. Svoboda získal Bronzovou medaili za exponát 10 let známek Slovenské republiky v poštovním provozu.

Náš Zpravodaj ve třídě literatury získal Stříbrnou medaili.

Všem oceněným blahopřejeme a držíme palce pro ocenění na chystané Evropské výstavě BRNO 2005.

Jak vypadá stříbrná medaile, kterou získal náš Zpravodaj, je vidět na následujících obrázcích. Medaile je oceněním každého z vás, kdo do Zpravodaje přispívá svými poznatky a je také oceněním všech těch, kdo se starají o jeho grafické zpracování a v neposlední řadě těch, kteří se podílejí na jeho tisku.

Zpravodaj 3/2004: Úspěchy členů naší Společnosti ve Žďáru nad Sázavou


Slavnostní Palmáre se uskutečnilo na ždárském Zámku MVDr. R. Kinského za přítomnosti představitelů politické a kulturněspolečenské reprezentace. Vřele doporučuji každému sběrateli, aby pracoval na svých sbírkách s cílem vybudovat filatelistický exponát a účastnit se tak výstav, které jsou tou pomyslnou "třešničkou na dortu", jak nazval toto vyvrcholení každodenní práce filatelisty náměstek generálního ředitele České pošty, s.p. – partnera SČF, Ing. Miroslav Špaček. Já doplňuji, že touto tvořivou činností udáváte filatelii "třetí rozměr", jak jsem již napsal v samostatném článku.

Všem těm, kterým se nepodařilo na výstavu podívat, doporučuji navštívit město Žďár nad Sázavou i v dobách, kdy se zde žádná výstava konat nebude, neboť město je zajímavé spoustou historických památek, je plné vlídných a pracovitých lidí. Je součástí malebného kraje Vysočina, který se stal námětem nejednoho výtvarníka. Jedním z těch, kteří měli vřelý vztah k tomuto kraji a mají něco společného i se známkovou tvorbou, byl Mistr Petr Dillinger, který zemřel 24. dubna 1954, tedy před padesáti lety. Proto mi dovolte ještě jednou v pokračování článků o zapomenutých umělcích, vrátit se k tomuto malíři, grafikovi a ilustrátorovi a připomenout si v širších souvislostech jeho vztah k Vysočině.

Současně s národní výstavou, která má za cíl umožnit tuzemským vystavovatelům nominaci na výstavy mezinárodní, proběhla i výstava Premiéra, která umožňuje novým vystavovatelům získat první hodnocení svých exponátů a postup na výstavy vyšších kategorií. Příznivou skutečností je účast 14 mladých vystavovatelů (z toho 3 slečny) na národní výstavě a 5 mladých vystavovatelů na výstavě Premiéra. Za nimi je vidět usilovná práce vedoucích KMF. Znovu připomínám, že nové možnosti při budování jednorámových exponátů otvírají prostor každému, kdo se chce tomuto koníčku věnovat cíleně, s láskou a s přirozenou vlastností seberealizace. Pevně věřím tomu, že počet vystavovatelů z řad členů naší Společnosti se bude neustále zvyšovat.

Autor: Josef Fronc | 20. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223