Zpravodaj 3/2004: Třetí rozměr filatelie

V tomto článku bych se chtěl se čtenáři podělit o zážitky z filatelistické výstavy. Vycházím z toho, že každý odběratel našeho Zpravodaje sbírá známky či jiné předměty filatelistického zájmu a to různou dobu. Jsou mezi čtenáři zkušení dlouholetí filatelisté, kteří mi asi dají za pravdu, ale zrovna tak čtou Zpravodaj mladí začínající sběratelé, kterým je článek určen a kteří jsou na tom podobně jako já. Pro sebe si takové počínání – sbírání známek - nazvu prvním rozměrem filatelie. Materiál pro svoji sbírku většinou nakupuji na poště, opatřím si u obchodníka katalogy či jinou literaturu a se známkami se pochlubím svému psovi nebo kamarádům. Ti šťastnější mohou občas ukázat svůj skvost i své "drahé polovičce". Druhý rozměr filatelie je pestřejší. Účastním se již schůzek ve svém filatelistickém klubu, sem tam zajedu na nějakou burzu podívat se, jak se vyvíjí tržní prostředí, mohu zajet do Poštovního muzea či na filatelistickou výstavu. Svoji sbírku rozšiřuji i o materiály, pro které je nutné zajet na filatelistickou aukci nebo je získat prostřednictvím různých písemných nabídkových akcí. Filatelie tak získává novou dimenzi, samozřejmě náročnější na čas i na finance. Koníček se tak ale stává zajímavějším, získávám takto stále více přátel z tohoto prostředí. Mám stále větší radost ze svých nasbíraných exemplářů, o kterých dychtivě hovořím s kolegy v klubu. Ale stále tomu něco chybí.

Zpravodaj 3/2004: Třetí rozměr filatelie


Foto z Národní výstavy Žďár nad Sázavou 2004

Je třeba svůj vztah k filatelii rozšířit o "třetí rozměr" a tím je aktivní účast na výstavě poštovních známek jako vystavovatel. Teprve jako vystavovatel mohu prožít své zážitky s filatelií naplno, se vším všudy. Tento třetí rozměr začínám vnímat při tvorbě filatelistického exponátu. Díky současným možnostem a změnám ve výstavních řádech se přestávám trápit tím, čím naplním pět výstavních rámů. Každý má dnes možnost vytvořit výstavní "jednorámový" exponát, přihlásit jej na výstavu a s napětím očekávat, jaký verdikt vyřkne výstavní jury. Je naprosto jedno, budu-li tvořit exponát tematický, z poštovní historie, aerofilatelie či maximafilatelie, ... rozhodující není ani věk. Vystavovat lze v každém věku a co je nejradostnější, na výstavě neexistují poražení.

Zpravodaj 3/2004: Třetí rozměr filatelie


Ing. Jiří Sedlák u svého exponátu "Známky ČR tištěné OTp v poštovním provozu"

Teprve na výstavě se člověk vžije do práce svých kolegů, vystavovatelů. Nemusíte s nimi hovořit, stačí se zadívat na jejich exponáty a rázem se ocitnete sto let zpátky, slyšíte dusot kopyt dostavníkových koní, start rakety s prvním člověkem na palubě nebo v tiskárně při vzniku prvních známek Československa. Ihned se přenesete do exotických zemí, které již dnes na mapě světa nenaleznete, dostanete se na hladiny ale i pod hladiny moří a oceánů, do přírodních botanických zahrad a zooparků. Obdivujete ty pestrobarevné miniaturní galerie obrazů, razítka různých tvarů a námětů. Rozmanitost exponátů je tak pestrá, že zapomenete jít na oběd v obvyklý čas.

Při každé výstavě probíhá doprovodný program, máte tedy možnost pořídit si různá příležitostná razítka, dopisnice a pamětní listy. Setkáváte se s autory známek, jejich celoživotní tvorbou v neopakovatelné atmosféře, kde se objevují tváře současných politiků, zastupitelů ale i představitelů dřívějších časů. Pak to přijde. Na slavnostním palmáre se dozvíte, jak jste svůj exponát zpracovali s patřičným ohodnocením. I to ke třetímu rozměru filatelie patří. Zde je snad smysl našeho sběratelského počínání. Náš exponát kromě jury může shlédnout velká řada lidí, kterým není tato kategorie umění cizí. Věřte, že ten dobrý pocit při rozdávání diplomů a medailí je nezapomenutelný a dává sílu do další práce, k vyladění exponátu, aby na dalších výstavách, třeba i zahraničních, obdržel více bodů a tedy vyšší hodnocení.

V tomto článku jsem chtěl všem sběratelům organizovaným ve SČF vzkázat, že by se svojí aktivní činností měli pokusit o vytvoření exponátu, třeba "jen" jednorámového a zhodnotit tak touto seberealizací čas, který strávili tímto koníčkem doposud jen v rámci druhého rozměru. Vám ostatním sběratelům mohu doporučit. Zapište se do filatelistického klubu ve vašem bydlišti či odborné společnosti jíž jste členy a začněte budovat své exponáty. Řada zkušených filatelistů vám bude nápomocna slovem i písemnou radou.

Chtěl bych závěrem upozornit na dvě významné filatelistické publikace, které jsou v prodeji na ústředí SČF a můžete je zakoupit i přes kluby filatelistů. Tou první je Ročenka svazu českých filatelistů 2004. Po přečtení této knížky získáte ucelený přehled všeho významného, co se na půdě SČF odehrálo od listopadu 1989. Jsou zde představeny kluby filatelistů s jejich aktivitami, odborné společnosti a jejich publikace, výstavní činnost SČF až do současnosti. V neposlední řadě základní dokumenty SČF se stanovami a organizačním řádem. Vřele doporučuji minimálně do každého KF.

Druhou publikací je praktická příručka pro sběratele a vystavovatele od Bohumila Kukačky a Františka Lněničky Tvorba a vystavování filatelistických exponátů v České republice. Tato příručka podá veškeré informace o tom, kam se ubírají sběratelské směry, jak se dělí exponáty, a také jak exponát vytvořit, co do něho zahrnout, jak jej přihlásit na výstavu a vše ostatní.

Zpravodaj 3/2004: Třetí rozměr filatelie


Článek je určen čtenářům Zpravodaje SSČSZ, kde řada sběratelů není organizována ve SČF a ti mají bohužel smůlu v tom, že své sbírky přetvořené v exponáty nemohou vystavovat, neboť právo vystavovat náleží dle stanov SČF a nadřazených institucí FEPA a FIP jen řádným členům. Nezbývá pak nic jiného, než se za členy SČF přihlásit. Článek je zaslán také k otištění do Informací SČF, protože si nejsem jistý toho, že všichni členové KF jsou informováni o tom, že mohou tvořit a vystavovat jednorámové exponáty, od kterých je již jen několik kroků k exponátům klasickým. Je škoda, že řada kvalitních a zkušených filatelistů doposud své exponáty neukázala ostatním. Přimlouvám se za to.

Neopakovatelné zážitky, jaké jsem prožil na výstavě ve Žďáru nad Sázavou letos v květnu způsobily, že osobně exponát vybuduji, i když pro začátek "jen" jednorámový. O průběhu výstavy a úspěších našich členů, dosažených na výstavě se dočtete v samostatném článku na jiném místě Zpravodaje.

Autor: Josef Fronc | 8. 12. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223