Zpravodaj 3/2004: Spolupráce mezi ArGe a SSČSZ

Datum vydání: 26. 12. 2004


O mezinárodní spolupráci odborných společností SČF a zahraničními sběrateli československých známek jsme již na stránkách Zpravodaje informovali v roce 1997. V tomto roce byla podepsána úmluva o spolupráci se členy sdružujícími se ve společnosti Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei e.V. im Bund deutscher Philatelisten e.V., zkráceně ArGe. tato společnost je obdobou naší Společnosti v Německu, je velmi dobře organizována a jejím členem se může stát prakticky každý filatelista z ČR, nebo SR, který má zájem o velmi zajímavé informace týkající se československých, českých a slovenských známek, celin a celistvostí. I tato společnost vydává svůj časopis s názvem "Forschungs-berichte aus der tschechoslowakei philatelie", kde jsou publikovány velmi zajímavé články, které se zabývají našimi známkami a některé články ze specializované filatelie mohou být dokonce vzorem badatelské činnosti pro naše členy.

10. dubna 2004 jsem se setkal se současným předsedou společnosti ArGe panem Hartmutem Liebermannem na 1. oficiálním setkání předsedů obou společností v Praze. Jelikož jedním z cílů naší Společnosti je poskytovat informace pro naše členy, chceme proto také prohloubit spolupráci s členy ArGe. Jménem naší Společnosti jsem s panem Liebermannem uzavřel následující protokol, uvádím pro informaci volný překlad, respektive výběr bodů týkající se členů naší společnosti:



Vzpomínám si na pravidelné výlety do Sindelfingenu, které organizoval především Ing. Moliš, kde jsme na místní burze kupovali neskutečně levné celistvosti např. z období měnové reformy a dalších atraktivních období Československa. Pokud hledáme zajímavé celistvosti adresované do zahraničí, je tato cesta tou nejlepší příležitostí, neboť celistvosti zpravidla zůstávají v místě určení.

Doporučuji našim členům vystavujícím na výstavě Žďár 2004, aby své exponáty vystavili na Československém salónu ArGe v Sindelfingenu a ostatním členům, aby zvážili svoji účast na této zásadní akci v rámci mezinárodní spolupráce.

Autor: Jiří Sedlák
agau@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz