Zpravodaj 3/2004: Povídal jsem si s Vladimírem Malovíkem

Seriál článků "Povídal jsem si s ..." pokračuji s člověkem, který má k filatelii velice blízko. Jednak profesně, jak se dozvíte později, a současně jako filatelista osobně, neboť se věnuje specializovaně problematice tiskových technik československých známek, o čemž jste se mohli dozvědět z časopisu Filatelie v roce 2000 a 2001, kde své poznatky publikuje. Pan Vladimír Malovík pracuje ve společnosti Victoria Serucity Printing, a. s., Praha jako obchodní řiditel.

VSP, a. s. se mimo jiné věnuje i tisku českých známek a jiného filatelistického zboží. Hodí se tedy tuto společnost nejprve v krátkosti představit.

Zpravodaj 3/2004: Povídal jsem si s Vladimírem Malovíkem


Společnost VSP, a. s. je společností soukromou, vznikla v roce 1991 a je první soukromou tiskárnou, která získala povolení pro tisk cenných papírů a cenin od tehdejší Státní banky Československé a Ministerstva financí. Je také jedinou zahraniční tiskárnou s nostrifikací Ministerstva financí Slovenské repubiky.

Moderní technologie a kvalitní tým odborníků umožňují VSP, a. s. vyrábět cenné papíry a ceniny v nejvyšší možné kvalitě a také díky tomu, že VSP, a. s. vlastní řadu originálních patentů ochranných prvků cenin. Kromě cenin se VSP, a. s. zaměřuje rovněž na výrobu formulářů a tiskopisů v nejvyšší kvalitě s širokou možností personifikace. Kdo se chce o této spolenosti dozvědět více a má přístup k internetu, najde aktuální informace na adrese http://www.vsp.as

Kdo se věnuje sbírání českých známek od roku 1993, zaznamenal v červnu roku 1994 zajímavou emisi známek Pravěcí veleještěři, která byla první emisí známek tištěných právě ve VSP, a. s. a to technikou moderního ofsetu.

Pan Malovík pro náš Zpravodaj připraví podklady od všech materiálů, které byly pro Českou poštu, s. p. v jejich společnosti vytištěné a umožní tak našim čtenářům dozvědět se i takové informace, které se z katalogů našich obchodníků nedozvíte. Dnes prozradíme, že se zde každoročně tisknou barevné emisní plány známek České pošty, které slouží poště pro propagaci našich známek. Předpokládám, že řada čtenářů tyto brožury emisních plánů zná a pracuje s nimy.

Zatím poslední aktivitou VSP, a. s. pro Českou poštu jsou známky s kuponem pro privátní přítisky. Tato možnost osobitého druhu reklamy je velice zajímavou a získává si stále více pžíznivců. Požaduje-li zákazník přítisk od 50 ks TL, realizuje se tento přímo ve VSP, a. s.

Děkuji za rozhovor a za slib – pokračování povídání o známkách z VSP, a. s.

Autor: Josef Fronc | 26. 11. 2004

Komentáře

RE: Pripominka

Pripominka

RE: Pripominka

Oprava

RE: Pripominka

RE: Pripominka

RE: Pripominka

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223