Zpravodaj 3/2004: Povídal jsem si s Lumírem Brendlem

Příležitost pro neformální oslovení současného předsedy SČF Ing. Lumíra Brendla se naskytla v rámci konání Národní filatelistické výstavy ŽĎÁR 2004. V té slavnostní atmosféře nebyl prostor na otázky, které mne v současnosti znepokojují, těm se budu věnovat v některém z příštích rozhovorů. Dnes vás seznámím s názory pana Ing. Brendla O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI A KOMUNIKACI.

"Jen pro pořádek v úvodu hovořím o obecně známých skutečnostech. Podle Stanov SČF jsou odborné společnosti (OS) jedním ze základních organizačních článků SČF. Vaše Společnost je jednou z OS, která vydává velmi kvalitní Zpravodaj. Vašimi členy jsou známí publicisté a autoři odborných publikací. Stačí jistě zmínit dvě publikace z poslední doby – monografický Ocelotisk z plochých desek I. díl a Švabinského Motýli od Miloše Hauptmana. Obě knihy získávají na světových filatelistických výstavách vysoké stupně medailí FIP. Stejně tak vystavovatelé z řad členů Společnosti získávají na národních, mezinárodních a světových výstavách pod patronátem FIP vysoká ocenění za specializované exponáty Československa a ČSR po roce 1945. Opět jmenujme alespoň dva ze členů Společnosti – Jaroslava Malečka, který získal pozlacené medaile FIP za emisi Hradčany 1918 – 1920 a předsedu vaší Společnosti Jiřího Sedláka, který získal stříbrné medaile FIP za dosud nedoceněné emise poštovních známek ČSR 1945 – 1953. Navíc formou článků a přednášek členové Společnosti šíří nové poznatky o československých a českých známkách a celistvostech a také o poštovních celinách, které pak slouží ke zvyšování odborné úrovně sběratelství a vystavovatelství nejen samotných členů, ale i ostatních sběratelů.

Ne vždy však články otištěné ve Zpravodaji nebo zveřejněné na internetových stránkách svědčí o tom, že by se všichni členové SČF a 0S cítili být členy stejného občanského sdružení. Naopak. Z otištěných řádků leckdy vanula podezíravost, někdy i neoprávněné obviňování, že 'vedení SČF', jehož součástí je i řada členů Společnosti, 'trestuhodně zanedbává' zájmy Společnosti a české filatelie. Jakpak se asi tito až neprávem kritičtí členové Společnosti a SČF vypořádají s poškozením dobré pověsti české filatelie aférami s padělanými československými celistvostmi, jejichž pravost stvrdili naši znalci? Leckterá nedorozumění byla však nepochybně způsobena nepochopením. Proto jistě i Zpravodaj Společnosti přispěje k nápravě věcí nedobrých i k lepší vzájemné komunikaci – v zájmu československé a české filatelie. To je přece pro nás všechny hodnota nejvyšší.

Proto jsme s tajemníkem SČF J. Malečkem přivítali možnost setkat se zcela neformálně s členem Společnosti a redaktorem tohoto Zpravdaje, panem Josefem Froncem v průběhu filatelstické výstavy ve Žďáru nad Sázavou. Snad jsme si v rozhovoru nejednu nejasnou otázku objasnili. S uspokojením jsme přivítali myšlenku pana redaktora, aby stránky Zpravodaje vaší Společnosti byly ještě mnohem více otevřeny členům VV SČF a vůbec všem členům SČF, kteří mají k odborné, ale i k celosvazové problematice konkrétně co říci.

Bude to zapotřebí zejména nyní, kdy právě konkrétní padělky československých celistvostí, potvrzené pravými značkami znalců, se staly na dlouhé měsíce roku 2003 a 2004 předmětem kritiky na stránkách Filatelie, středem pozoronosti čtyř zahraničních společností sběratelů československých známek v Nizozemí, Velké Británii, v Německu i v USA a dokonce i ve zpravodajské relaci veřejnoprávní televize. Tyto společnosti nabízejí našemu Svazu i Společnosti výměnu poznatků i článků o identifikovaných padělcích.

Chtěl bych také upoutat pozornost k SALONU ČESKÉ ZNÁMKY koncem října 2004 v Sindelfingenu u Stuttgartu v rámci konání mezinárodní filatelistické burzy a výstavy, pořádané Svazem německých filatelistů BDPh. Náš Svaz byl k účasti na této prestižní akci pozván. Naše účast, jež by měla být zajištěna především členy Společnosti, by měla být důstojná a mít co nejvyšší úroveň. O naší účasti rozhodl v sobotu 12. 6. VV SČF.

Je mnoho způsobů, jak propagovat a popularizovat československou a českou známku u nás i v zahraničí. Česká účast v Sindelfingenu k nim patří."

pro Zpravodaj SSČSZ Lumír Brendl, předseda SČF


Autor: Josef Fronc | 14. 11. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223