Zpravodaj 3/2004: Atraktivní a kuriózní celistvosti s leteckými známkami - III

Pokračujeme v našem malém seriálu, v němž prezentujeme zajímavé a méně často se vyskytující celistvosti frankované leteckými známkami z poválečných let 1946-1953.

První dnešní ukázkou je atraktivní letecký doporučený dopis odeslaný firmou "ŠTOLLOVA AFFINERIE / Praha II, Jungmannova 20" adresátovi do Iráku (Basra / Margil 9 / IRAK). Odeslán je z pošty PRAHA 1 dne 20. I. 47 – 16 (viz denní dvojkruhové razítko) a frankován pravým horním čtyřblokem letecké známky 10 Kčs z roku 1946 (Pof. L20) se dvěma horními kupony, tedy v poměrně vysoké celkové výplatní hodnotě 40 Kčs.

Zpravodaj 3/2004: Atraktivní  a kuriózní celistvosti s leteckými  známkami - III


Zpravodaj 3/2004: Atraktivní  a kuriózní celistvosti s leteckými  známkami - III


Dopis, který s velkou pravděpodobností neměl filatelistický charakter, měl klasický osud nedoručitelné zásilky, což dosvědčuje vzhled adresní i rubové strany, které jsou doslova přeplněny nejrůznějšími razítky a rukopisnými poznámkami (až na červený nápis "Retourned ..." jsou všechny psány arabsky). Časový sled razítek je následující: příchozí BAGHDAD 1. 2. 47, příchozí MA’QIL 2. 2. 47, registr tamtéž 4. 2. 47 (nečitelné datum špatně otištěného kruhového razítka bylo poštovním úředníkem ručně upraveno), odeslání zpět pro nedoručitelnost tamtéž 14. 2. 47, příchozí opět BAGHDAD 16. 2. 47 (neúplný fragment kruhového razítka), načež následovalo oficiální odbavení zpět odesilateli, o čemž svědčí tři otisky čtvercového razítka s anglicko-arabským textem "D.L.O. / BAGHDAD / 16 FEB 47 / arabský text" na rubu obálky a obdélníková dvojjazyčná razítka na adresní straně "NOT KNOWN" a "RETURN TO SENDER“. Úřad (oddělení) nedoručitelných dopisů (Dead Letter Office – D.L.O) tedy zásilku dne 16. 2. 1947 zaslal zpět odesilateli, přičemž adresátovo jméno a jeho adresa byly výrazně červeně přeškrtány. Posledním časovým údajem je 22. 2. 47 na dvou velmi nezřetelných červených otiscích rámečkového razítka s nečitelným domicilem na rubu obálky, což znamená, že dopis "cestoval" více než jeden měsíc (20. 1. – 22. 2. 1947) a snad se v pořádku vrátil odesilateli.

Další ukázka pochází z období měnové reformy (MR) 1953. Není leteckým dopisem, ač je frankována dokonce třípáskou letecké známky L24 z roku 1946, tj. nejvyšší čs. hodnoty poštovní známky 50 Kč.

Zpravodaj 3/2004: Atraktivní  a kuriózní celistvosti s leteckými  známkami - III


Jak je dobře známo, použití leteckých známek v roli známek výplatních bylo zejména v tomto období zcela běžné. Jde o spěšný doporučený dopis hmotnosti do 20 g, který ve staré měně vyžadoval výplatné 16 Kčs, v nové měně tedy 3,20 Kčs. Na potřebnou úroveň 160 Kčs v "předreformních" známkách (10ti násobek starého tarifu 16 Kčs) je dopis dofrankován výplatní známkou 10 Kčs "Zvolen" (Pof. 521). Použití leteckých známek nejvyšší hodnoty bylo jednoznačně potřebné pro neobvyklou výši výplatného, která by na obálce obvyklých rozměrů nebyla prakticky umístitelná, pokud by byly použity známky běžných "starých" výplatních hodnot (např. 1,50 Kčs, 3 Kčs, 5 Kčs apod.). Např. známek hodnoty 5 Kčs by na obálce musilo být 32 kusů! Výjimečnost vyobrazeného objektu spočívá i v tom, že potřebné výplatné 160 Kčs ve "starých" známkách je uhrazeno nejmenším myslitelným počtem existujících známek (3x 50 Kčs + 10 Kčs). Škoda jen, že známka hodnoty 10 Kčs není rovněž letecká (např. L20 nebo L34). Pak by šlo o ještě výraznější exkluzivitu frankatury neleteckého dopisu výhradně leteckými známkami.

Upozorňujeme zájemce o celistvosti podobného druhu s leteckými známkami z období MR 1953, že tomuto tématu je věnována obsáhlejší studie autora tohoto článku ve výstavním katalogu národní filatelistické výstavy ŽĎÁR 2004.

Autor: Zdeněk Fritz | 5. 1. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223