Zpravodaj 3/2003: SZS 18 Tradice české známkové tvorby 6,40 Kč

Datum vydání: 19. 4. 2004


Standardní poloha červené hlubotiskové barvy vůči černé barvě OTr
(standardní soutisk barev)

Obr. 1


VV:
ZP 1- červené skvrny na hodnotě 6 40 Kč zleva
ZP 2- červené skvrny na hodnotě 6 40 Kč zleva

Obr. 2


Na části nákladu známky č. 0347 se na SPL (A) nachází pěkná výrobní vada a sice červené skvrny na bříšku číslice "6" vždy zleva u ZP 1, a červené skvrny na bříšku číslice "6" vždy zleva u ZP 2, a zde navíc i u číslice "4" pod vodorovnou příčkou zleva (obr. 1). Pro úplnost informace je třeba říci, že poloha červených skvrn má charakter "putujících" výrobních vad, které lze pozorovat nad úrovní vodorovné příčky "4", v její úrovni a nakonec pod její úrovní (obr. 1).

Dále na části nákladu na SPL (A) lze pozorovat posun červené hlubotiskové barvy v obou osách vůči OTr černé barvě (Kč), a posun modré hlubotiskové barvy v ose Y (obr. 2). Tento posun červené a modré barvy lze logicky pozorovt i na archovém materiálu příslušné desky. Autor tohoto příspěvku takový archový materiál viděl u desky "A".

Autor: Jaroslav Konečný
konecny@sdcv.pha.cd.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz