Zpravodaj 3/2003: Odešel Mistr Jaroslav Fišer

Datum vydání: 9. 5. 2004


V den Slunovratu, 21. června 2003, zesnul po dlouhotrvající závažné nemoci ve vě-ku nedožitých 84 let filatelista – sběratel československých a českých známek a celin – akademický malíř a grafik Jaroslav Fišer.

Mistr Jaroslav Fišer, rodilý Pražan, byl kultivovaný, všestranně vzdělaný muž širokého rozhledu, mírný, laskavý, skromný člověk, hýřící optimismem, umělec, který dokonale ovládal neuvěřitelně širokou paletu výtvarných žánrů a který v české výtvarné kultuře zůstane navždy pojmem. Byl i průkopníkem zejména moderních proudů umění, v němž zanechal hlubokou stopu. Své umělecké kvality získal tento nadaný umělec výtvarným studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, později dosáhl profesury výtvarné výchovy na ČVUT a po válce ještě absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Jeho talent kultivovali takoví mistři jako O. Blažíček, C. Bouda, M. Salcman, J. Novák nebo A. Hoffmeister.

Mimo jiné se J. Fišer věnoval od roku 1964 až do posledních dnů života i umění poštovní známky. Dílo, které po sobě zanechal, je úctyhodné. Kromě volné tvorby, čítající stovky grafik a obrazů, se podílel na typografické úpravě a ilustraci kolem 500 knih, vytvořil na 300 uměleckých plakátů, zejména filmových, ale i k filatelistickým akcím (světové výstavy "Praga" 1962, 1968 a 1988) aj.

Filatelisté mají ovšem stále v živé paměti především desítky návrhů čs. a českých poštovních razítek, návrhů přitištěných známek a celkových grafických řešení celin, zejména příležitostných dopisnic, které vytvářel se zvláštním potěšením. Jeho díla v celé zmíněné oblasti proslula moderním řešením, grafickou originalitou, výmluvnou a přesvědčivou symbolikou a dokonalou výtvarnou stylizací. Fišer tvořil své známky s obdivuhodnou pregnantností, pracoval až neuvěřitelně rychle a – jak sám uváděl – mnohdy tvořil při chůzi, procházkách Prahou, jízdě v tramvaji, kdy se mu v duševním zraku rodila řešení jeho návrhů; ty pak doma realizoval téměř bez skicování v definitivní podobě, na níž pak již zřídkakdy něco měnil.Již první jeho známka z roku 1964 ke XIV. MFF v K. Varech (Pof. 1386) byla vynikajícím dílem vyzrálého umělce. Je až symbolické, že poslední Fišerovo dílo bylo vydáno několik dní po jeho smrti. Je jím dopisnice ke 115. zasedání MOV v Praze. Svůj poslední výtvarný hold vzdal Fišer milovanému sportu a myšlence olympismu.

Jen nemnoho lidí však vědělo, že od prvního dotyku se světem poštovních známek a po zahájení vlastní tvorby známek se Fišer sám stal filatelistou; sbíral nejprve čs. známky, vytvořil vynikající sbírku známek USA, která do doby existence sbírky USA F. Ketzeka byla zcela jistě nejlepší, třebaže ji nikdy veřejně nevystavil.

Odchod Mistra Fišera je velkou ztrátou pro české umění i zarmucující skutečností pro nás filatelisty, neboť byl jedním z nás svou známkovou tvorbou i svým osobním vztahem k poštovním známkám. Vážený Mistře, milý vzácný příteli, čest Vaší světlé památce ...

(výňatek z článku Z. Fritze z M-R 4/2003)


Autor: Zdeněk Fritz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz