Zpravodaj 3/2003: I mistr tesař se někdy utne

Říká jedno staré české přísloví. Stane se někdy opravdu kuriózní věc, když se sejde několik faktorů najednou. Dostala se mi do ruky obálka, která byla ofrankována hodnotou pro tuzemský tarif Kč 6,40 a předána České poště k doručení. První faktor a hlavní příčina chyby byla špatně uvedená adresa a PSČ, ze kterého při psaní adresy vypadla jedna číslice. Namísto 588 26 ZHOŘ u Jihlavy bylo chybně uvedeno jen 5886 ZHOS. Navíc adresát měl jméno znějící zcela neobvykle "Ing. PAAH", usoudila pošta, že se jedná o zahraničního adresáta a pustila dopis za hranice. Logicky bych nejprve pátral v okrese Jihlava, obzvláště měla-li zásilka ocenění pro tuzemsko. Určitě by se podle 588 a zkomoleného názvu obce Zhos nechala vypátrat správná adresa. Bylo ale jednodušší poslat dopis ven.

Zpravodaj 3/2003: I mistr tesař se někdy utne


A tak dopis putoval po Evropě několik měsíců. Nemám sice možnost vyluštit datum z podacího razítka pošty v Kralupech n/Vlt, ale pod adresním okénkem na obálce je dopsáno "BG" což by mohlo být Belgie. Každopádně dopis skončil v Rakousku podle razítka na zadní straně a do firmy se zpět vrátil po dvou měsících.

Zpravodaj 3/2003: I mistr tesař se někdy utneAutor: Josef Fronc | 1. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223