Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 3/2003: Co v nás evokuje termín SRPNOVÉ UDÁLOSTI?

Nejsem tak starý a moudrý, abych mohl na takto položenou otázku dostatečně fundovaně odpovědět. Přesto jsem ji položil právě Vám čtenářům, aby jste si na ni zkusili odpovědět sami.

Váš komentář