Zpravodaj 3/2003: Aktuality

Pod tímto názvem se na stránkách Zpravodaje budeme pravidelně setkávat s objevy a poznatky všech, kdo zašlou nějakou zajímavost a přispějí tak k pestrosti zveřejněných informací. Jak jste si mohli všimnout, je toto číslo Zpravodaje zaměřeno na odlišnosti DV v souvislosti s datem tisku. Zopakuji slova předsedy Jiřího Sedláka z jeho příspěvku o známce Ostrava. "Věnujme pozornost již vydaným emisím." To je výzva, která se vyplatí dodržovat. Zveřejňujeme zajímavé poznatky, které nebyly dosud publikovány, protože se o nich nevědělo. Kdyby se každý řídil jen tím, co bylo publikováno v počátku, neměli bychom spousty zajímavých DV nebo VV. Takovým příkladem byl i příspěvek v minulém Zpravodaji a to nález pana Libora Krejčíka na známce č. 0316 Osobnosti s trefným názvem "Slepý Vacek". Je pravda, že některé nálezy se vyskytují jen na části nákladu, ale o to jsou zajímavějšími a soudím že vyhledávanějšími. Druhým aspektem takových nálezů je jejich ohodnocení právě z důvodu nižšího výskytu. Dalším příkladem je zjištění ORZ u známky č. 0232 Český kreslený humor Miroslava Bartáka, o kterém jsme Vás také informovali v minulém čísle. Toto zjištění bylo učiněno po čtyřech letech od doby, kdy známka uviděla světlo světa. Nyní ke slíbeným aktualitám.

Naši první aktualitu objevil opět velmi pozorný a zkušený badatel, pan Libor Krejčík z Příbrami. Na známce č. 095 vydané k 50. výročí založení OSN, tedy známce z roku 1995! Našel velmi zajímavou výrobní vadu, která se vyskytuje na části nákladu. Tentokráte se jedná o ZP 13 a můžete zde Sledovat bílý kroužek v písmenu "K" názvu "ČESKÁ".

Zpravodaj 3/2003: Aktuality


Protože se tato VV vyskytuje na několika PA, nelze hovořit o vadě nahodilé. PA, kde se vada nachází mají čísla 048500 a 048600 a byla tištěna dne 27. 7. 1995. Dovoluji si odhadnout, že se tato vada vyskytuje tedy na všech PA mezi těmito čísly. Protože byla zjištěna na této známce ještě jedna zajímavost, vrátíme se k ní i v příštím Zpravodaji včetně obrázků, které dokumentují zjištěné zajímavosti.

Ti z Vás, kteří sledujete VV – posun barev, mohli nalézt tak jako pan Josef Fronc z Kralup n/Vlt pěkný posun žluté barvy na letošní velikonoční známce s číslem 0351. Pokud dáte známku s posunem a bez posunu vedle sebe, vidíte ihned zajímavý rozdíl vzniklý použitím modré a zelené barvy na stuze okolo vajíčka. Rozdíly jsou také patrné u motýla nad vajíčkem, je zdola lemován žlutou linií, a také na trávníku, který má shora světle modrý lem.

Zpravodaj 3/2003: Aktuality


Na obrázku vlevo je známka bez posunu barev, vpravo pak s posunem žluté o půl mm dolů. Není to mnoho, ale ihned Vás zaujme světle modrá stuha a horní lem trávy, který také "svítí" světle modře. Zbývá dodat, že posun barev byl zaznamenán na několika PA s datem tisku 27. 1. 2003 a byly zakoupeny v prodejně Postfila v areálu OZ DOS v Praze Holešovicích.

Třetí aktualitu nám zaslal pan Jiří Stehlík z Hodonína. Při prohlídce PA známky č. 0258 Panna z edice znamení zvěrokruhu si všiml obloukovité čárky pod bradou dívky na ZP 90/1. Ověřili jsme jeho nález a zjistili, že tato DV se nachází na tomto ZP jen na části nákladu a to na 3. dotisku v den tisku 17.4. 2002. Zatím jsem neviděl PA z datem 16. 4., tedy stejný dotisk, aby se dal učinit závěr, zda je tato vada způsobena nějakou konkrétní činností spojenou právě s tímto dotiskem. Každopádně před
tímto dotiskem a po něm se tato vada již neobjevila.

Zpravodaj 3/2003: Aktuality


Může to někdo z čtenářů potvrdit či vyvrátit?


Některé aktuality naleznete po článku I špatná zkušenost je k nezaplacení. Protože se v článku píše o problémech s barvami, je v této souvislosti uvedeno několik příkladů v odchylkách barev. Každopádně by nálezy mohly být uvedeny v této rubrice, protože se jedná ve dvou případech o nově vydané známky. Proto bádejte, porovnávejte DV již zveřejněné s jinými dny tisku, protože můžete objevit vždy něco zajímavého. Každý nový dotisk známky je třeba brát jako novou známku. Vše je třeba prohlédnout a porovnat s publikovanými zjištěnými DV. Expedice známek Českou poštou nemá žádný řád a tak se v některých regionech některá data vůbec nevyskytují. Pokud nemáme dostatek nahlášených zpráv, je většinou seznam DV vypracován jen z těch PA (dat tisku), které jsou v prodeji v Praze, v Mělníku a Příbrami.

Následující aktualita je opět od pana Josefa Fronce z Kralup n/Vlt. Při hledání DV na známce č. 0168 s prezidentem Václavem Havlem zjistil na PA 1 č. 07821 s datem tisku 18. 12. 97 v desátém posledním sloupci nedotisk zelené ocelotiskové barvy. Nejmarkantnější je na ZP 50 (na obrázku druhá shora), ale patrný je v celém sloupci. Pro specialisty uvádím, že toto PA nemá ORZ, DV na ZP 43 obsahuje, DV na ZP 74 pravděpodobně také, na ZP 84 skvrna pře číslicí "4" není, jedná se tedy již o retuš této DV.

Zpravodaj 3/2003: Aktuality


Má-li někdo ze čtenářů podobnou zkušenost s takovýmto nedotiskem, dejte vědět panu Konečnému pro zaevidování do databáze známek tištěných technikou OTr + HT.

Další zajímavost nám do redakce zaslal náš člen, pan Dr. M. Procházka z Mělníka. Píše: "Při prohlídce CDV 73, vydanou Českou poštou k propagaci Evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005 jsem zjistil výrazný posun názvu státu Česká republika o 3,5 mm doprava. Setkali se ostatní sběratelé dopisnic s touto zajímavou výrobní vadou?" ptá se závěrem.

Zpravodaj 3/2003: Aktuality


Na horním obrázku je detail natištěné známky na CDV 73 v normální úpravě bez vady. Na spodním obrázku je patrný posun názvu o 3,5 mm doprava, takže částečně písmena "KA" REPUBLIKA zasahují do hodnotového údaje 5,40. Prohlédněte proto Vaše CDV 73 tak i CDV 74 s nominální hodnotou 9,- Kč a nahlaste, zda se tento posun vyskytuje častěji.


Pište nám Vámi zjištěné zajímavosti.

Autor: Redakce SSČSZ | 5. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223