Zpravodaj 2/2007: Společnost bratří Čapků oslavila 60 let činnosti

Datum vydání: 17. 4. 2008


Společnost bratří Čapků existuje nepřetržitě od roku 1947. Jejím cílem je sdružovat a získávat přátele a ctitele tvorby bratří Čapků, rozvíjet a prohlubovat znalost jejich díla a života, morálně i jinak podporovat bádání pracovníků, kteří se zabývají životem a dílem bratří Čapků, případně osobnostmi nebo věcmi vztahujícími se k jejich životu či dílu. Dále se SBČ snaží přispívat k tomu, aby se trvale a s větší měrou uplatňoval duchovní vliv bratří Čapků, jejich odkaz filozofický, mravní a sociální a myšlenky humanismu a demokracie v pojetí T.G. Masaryka.

Vítězný rok 1945 umožnil vzdát poctu velkým umělcům a občanům bratřím Čapkům, obětem zápasu o důstojné lidství. Krajané z "Krakonošovy zahrady" bratří Čapků uspořádali za účasti prezidenta republiky Edvarda Beneše v Karlově rodišti Malých Svatoňovicích v červnu 1946 Národní oslavy bratří Čapků. V ovzduší jejich příprav vznikla myšlenka založit Společnost bratří Čapků, která by sdružovala jejich ctitele, podporovala studium a šíření jejich díla a současně - jak se říká ve stanovách - dbala o to, "aby trvale a stále větší měrou se v národě uplatňovaly myšlenky humanismu a demokracie v pojetí T.G. Masaryka a na nich založeného důsledného boje proti fašismu". Stanovy SBČ schválilo ministerstvo vnitra Československé republiky již v prosinci 1946 a vlastní činnost započala v březnu 1947. K 8.1.2007 má SBČ 785 členů, nemá žádné spolkové místnosti a veškerá činnost všech činovníků je nehonorovaná.

Postfila toto výročí a současně 120. výročí narození Josefa Čapka (1887) připomněla vydáním dopisnice s přítiskem, který mimo jiné ukazuje nerealizované návrhy poštovních známek J. Čapka z roku 1937, originály jsou uloženy v Poštovním muzeu.

2792a01.jpg, 40kB

Zájemci o členství v této společnosti, hlaste se na adrese:
Společnost bratří Čapků,
pošt. přihrádka 284
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
nebo na e-mailové adrese jednatelky, paní Eleny Boučkové – zvouc@seznam.cz
Pro „filatarsisty“ je určitě zajímavé vědět, že se Josef Čapek také pokusil o návrhy poštovních známek. Pokud se tak stalo vícekrát prozatím nevím. Jisté je, že tehdy zvítězily návrhy B. Hanze, které vytvořil podle plastiky S. Suchardy – známky Pofis č. 315-317


Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz