Zpravodaj 2/2007: Nová sekce sběratelů CM

V minulém čísle Zpravodaje byla otištěna krátká informace o tom, že by při naší společnosti mohla existovat sekce sběratelů CM. Stačilo se o tom zmínit předsedovi SČF Lumíru Brendlovi a předsedovi komise jurymanů Waltru Müllerovi. Oba tuto naší aktivitu schvalují, jsou ochotni a schopni připravit výstavní propozice tak, aby se daly exponáty vystavit v samostatné třídě, pokud existují sběratelé a ti budou mít chuť své exponáty vystavit tak, jako třeba naši východní sousedé.
Doposud jsem se osobně setkal s exponáty našich vystavovatelů CM jen v rámci třídy jednorámových exponátů. Stává se proto z tohoto článku současně výzva. Zájemci o sbírání CM, hlaste se na adresu redakce, zašlete krátkou přihlášku s adresou, abychom vás mohli oslovit a zaslat další instrukce. Členství v SČF není v první fázi podmínkou.
Zpravodaj 2/2007: Nová sekce sběratelů CM

Komise maximafilie FIP jednala 12. 10. 2006 v Malage. Jednání se zúčastnilo 27 zástupců z různých států světa, řídil ho Jos. Wolff, předseda FIP a koordinátor FIP pro maximafílii a Nicos Rangos, předseda komise maximafílie FIP. To nejzajímavější z úkolů pro následující období nyní zveřejňuji: ustanovení komise pro hodnocení nejvhodnější CM, rozšíření maximafílie do zemí Afriky, Asie a těch států Evropy a USA, kde je maximafílie méně známá. Tento bod právě realizujeme.
Z dalších úkolů ještě vybírám požadavek, aby na národních a mezinárodních výstavách byly exponáty CM posuzovány kvalifikovanými jurymany, což bude úkol pro naši komisi znalců a dále požadovat, aby poštovní správy, které vydávají CM, respektovaly předpisy FIP. V průběhu zasedání komise byly vyhlášené výsledky soutěže o nejhezčí CM. Na prvním místě se umístilo Německo s 33 body, na druhém místě Finsko s 32 body a třetím místě Španělsko s 30 body. Slovensko se umístilo na šestém místě s 22 body. Gratulujeme. Soutěž za rok 2006 bude vyhodnocena v Petrohradu 19.-25. července 2007. Vzhledem k tomu, že přihlášky bylo třeba zaslat do 15. dubna, nemáme možnost se jako ČR do soutěže přihlásit. Bude tedy vhodné naši novou sekci co nejdříve uvést v život, abychom mohli soutěžit již pohlednicemi roku 2007 v příštím roce.
Rozjet naši sekci nebude snad složité, můžeme o pomoc a spolupráci požádat naše východní sousedy a naše sběratele, kteří byli dosud nuceni se aktivně podílet právě na činnosti slovenské OSMS (Odborná skupina maximafílie Slovenska), mezi které patří např. Jiří Koukal, aktivní člen KF ve Žďáru nad Sázavou, který mimo jiné usiluje o znovuvzkříšení oboru Filatarsie, o kterém jsme také v minulém čísle informoval.

Zpravodaj 2/2007: Nová sekce sběratelů CM

Ukázka z jednorámového exponátu L. Hradílkové „Architektonické památky ČR z výstavy v Trutnově 2006

Autor: Josef Fronc | 5. 4. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223