Zpravodaj 2/2006: Zajímavá tisková vada

Obdržel jsem do redakce zajímavý krátký dopis. „Při prohlídce obálek jsem našel na známce č. 200 Kozoroh zajímavost v horní části levé nohy kozoroha. Konzultoval jsem tuto vadu s kolegou, který se na vady specializuje. Ten konstatoval, že se s touto vadou doposud nesetkal. Pouze specifikoval ZP podle další DV, která se na známce nachází. Jedná se tedy o ZP 7/1 druhé fáze tisku po výměně válce pro červenou hlubotiskovou barvu. Prosím o posouzení této vady.“ Jan Broulík, KF Ústí n/Orlicí.

Zpravodaj 2/2006: Zajímavá tisková vada

Musím se přiznat, že ani já nevlastním ve sbírce takovou známku. I když známku ze ZP 7/1 vlastním několikrát z různých dní tisku, nikdy na ní není „zlomená noha“ kozoroha. Přesto jsem se již s obdobnou tiskovou vadou setkal.

Zpravodaj 2/2006: Zajímavá tisková vada

Našel jsem jí na výplatní známce č. 364 s portrétem prezidenta Klause na ZP 82/1 ze dne 17.7.2003 č. PA 79096. V podstatě jde o stejný jev, tedy o „posun“ neboli změnu směru linií ocelotiskové barvy. Domnívám se, že k tomuto jevu dochází před zaschnutím ocelotiskové barvy vlivem dotyku nějakého předmětu či části tiskařského stroje, který změní směr natištěné barvy. Po jejím zaschnutí tak získáme ojedinělou nahodilou tiskovou vadu, vyskytující se zřejmě v jediném exempláři. Máte podobnou zkušenost? Pokud ano, zašlete své objevy do redakce, pokusíme se konzultovat tento jev přímo v PTC Praha.

Zpravodaj 2/2006: Zajímavá tisková vada

redakčně zpracoval editor

Autor: Josef Fronc | 27. 4. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223