Zpravodaj 2/2006: Velikonoce 2005

Článek si klade za cíl informovat čtenáře o nepublikovaných větších deskových a výrobních vadách, kterých známka Pofis č. 427 nabízí specializovaným sběratelům dostatečné množství.

Deskové vady

Následující deskové vady jsou autorem článku ověřeny nejméně na 10 exemplářích, každá z nich je na konkrétním neidentifikovaném známkovém poli doprovázena nejméně jednou menší souběžnou DV.

1) zelená vodorovná ryska nad vajíčkem pod rámem pod horním RK
2) zelená vodorovná ryska od 5 k 7 (7,50 Kč)
3) zelená vodorovná ryska přes stojinu 7 (7,50 Kč)
4) 2 vodorovné vrypy ve výši 4. PO levé perforace shora a 5.-6. PO horní perforace zleva
5) zelená vodorovná ryska v 0 (7,50 Kč)
6) zelená přerušená vodorovná ryska pod horním RK nad rámem
7) zelená vodorovná ryska mezi levým rámem a vajíčkem ve výši 10. PO zdola
8) 3 zelené vrypy vpravo od vajíčka nad SK (ČESKÁ) ve výši 6.-7. PO zdola
9) šikmá zelená ryska nad KA (REPUBLIKA) až k rámu obrazu známky
10) zelená vodorovná ryska od vajíčka k levému rámu ve výši 7.-8. PO shora
11) žlutá skvrna nad LI (REPUBLIKA)
12) menší žlutá skvrna vlevo nahoře ve výši 4. PO shora a 3. PO zleva
13) větší žlutá skvrna vlevo nahoře ve výši 3.-4. PO shora a 3.-4. PO zleva
14) červená skvrna vlevo od vrcholu vajíčka ve výši 3.-4. PO shora a 6.-7. PO zleva

Zpravodaj 2/2006: Velikonoce 2005

Výrobní vady

Zobrazené výrobní vady v soutisku hlubotiskových barev jsou častým průvodcem obrazu této známky. Na obrázcích č. 15 - 20 jsou dokumentovány různé posuny.

15) a 16) posun černé HT barvy nahoru a dolů
17) a 18) posun vajíčka nahoru a dolů
19) posun žluté HT barvy vpravo nahoru
20) posun šedé HT barvy vlevo nahoru

Nahodilé výrobní vady

Na obrázcích č. 21 - 26 jsou zachyceny větší nahodilé výrobní vady v tisku zelené ocelotiskové barvy.

21) velká skvrna pod svislicí písmene B (REPUBLIKA)
22) nepravidelná čára nahoře mezi písmeny RE (REPUBLIKA)
23) nepravidelná čára (smyčka) dole na pravé nožce K (REPUBLIKA)
24) nedotisk pravého slabšího rámu vpravo dole
25) velká skvrna v PDR slabšího rámu
26) skvrna v LHR obrazu známky mezi silným a slabším rámem

Zpravodaj 2/2006: Velikonoce 2005

Stručně o autorovi:
Jiří Zahradníček, státní úředník.
Působí v oblasti specializace a studia známek ČR se zaměřením na publikační činnost.
Psáno pro Zpravodaj 7. března 2006.

Kontakt: jiri.zahradnicek@worldonline.cz nebo www.sadsoft.webzdarma.cz.

Autor: Jiří Zahradníček | 12. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223