Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

V posledním pokračování článku se budu zabývat rozlišením blokových perforátorů řady M používaných pro poštovní známky České republiky v období 1993 – 2005.

VI. Blokové perforátory řady M

A. Rozlišení


Rozlišit blokové perforátory řady M, které jsou určeny pro poštovní známky o rozměru 22 x 26,5 mm, je z celé skupiny blokových perforátorů nejsložitější. Perforátory této řady jsou využívány především pro výrobu výplatních poštovních známek a to je důvod nedostatku studijního materiálu (s ohledem na dlouhou dobu tisku jsem měl k dispozici jen velmi omezený počet archů). Některé archy, jejichž existenci jsem odvodil z dostupných útržků, jsem neměl k dispozici celé, a proto je nemohu ani popsat. Navíc, nepatrné identifikační znaky (vychýlení perforačních otvorů je většinou velmi malé) je příčinou toho, že předkládám rozlišení, které je nutno považovat pouze za první krok při pokusu o rozlišení blokových perforátorů řady M.

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Obr. 15
standardní PL s perforací blokových perforátorů řady M a s vyznačením míst, kde se nacházejí identifikační znaky některých perforátorů

Malý Havel (M3m) - použití tohoto perforátoru u známky České republiky s nejnižším katalogovým číslem je doloženo u známky kat. 3, Prezident České republiky Václav Havel. Perforace tohoto perforátoru je označována jako MaPO. Perforátor je bez identifikačních znaků, které by ho jednoznačně odlišovaly.

Velký Havel (M3v) - použití tohoto perforátoru u známky České republiky s nejnižším katalogovým číslem je doloženo u známky kat. 3, Prezident České republiky Václav Havel. Perforace tohoto perforátoru je označována jako VePO. K identifikačním znakům perforátoru patří:

- mezi PP 45 a 46 je výrazně vychýlený 2. PO zdola (Ř6/S6/2h).

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Tento perforátor byl přestavován a použit pro výrobu známek Světový rok fyziky (kat. 437) a Sport – Curling (kat. 451). U známky Světový rok fyziky je doložen:
a) mezi PP 27 a 37 (ZP 14 a 19) je dolů výrazně vychýlený 8. PO zleva (Ř4/S7/8p),
b) mezi PP 40 a 50 (ZP 20 a 25) jsou k sobě vychýleny 3. a 4. PO zprava (Ř5/S11/3l a Ř5/S11/4l).
U známky Sport – Curling již tato výrazná vychýlení perforačních otvorů nejsou.

Klasicismus (M118) - použití tohoto perforátoru u známky České republiky s nejnižším katalogovým číslem je doloženo u známky kat. 118, Historické stavební slohy – Klasicismus. Perforace tohoto perforátoru je označována jako MaPO. K identifikačním znakům tohoto perforátoru patří:
- prodloužený hřebenový výběh, který se vyznačuje opakovaným úderem razníků do jedenácti perforačních otvorů (Ř1/S1 až S11/1).
Podrobnější popis prodlouženého hřebenového výběhu je ve 2. díle tohoto článku (str. 42 a 43 Zpravodaj 3/2005).

Rokoko (M140) - použití tohoto perforátoru u známky České republiky s nejnižším katalogovým číslem je doloženo u známky kat. 140, Historické stavební slohy – Rokoko. Perforace tohoto perforátoru je označována jako SPO. K identifikačním znakům tohoto perforátoru patří:
- v levém okraji archu u PP 21 a 31 je vynechaný 3. PO (Ř4/S1/3l).

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Hospodářství (M166) - použití tohoto perforátoru u známky České republiky s nejnižším katalogovým číslem je doloženo u známky kat. 166, Tradice české zn. tvorby – námět Hospodářství a věda z r. 1920. Perforace tohoto perforátoru je označována jako MaPO. K identifikačním znakům tohoto perforátoru patří: a) mezi PP 9 a 109 je vychýlen směrem dolů 4. PO zprava (Ř1/S10/4l),
b) mezi PP 9 a 19 je vychýlen směrem dolů 5. PO zleva (Ř2/S9/5p),
c) mezi PP 12 a 22 je vychýlen směrem nahoru 4. PO zprava a zároveň od 3. PO (Ř3/S3/4l).

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

U emise Tradice české zn. tvorby 2006 (kat. 457) již nejsou pozorovatelné identifikační znaky mezi PP 9 a 109 a dále mezi PP 9 a 19. Proto je nutno se orientovat podle vychýleného perforačního otvoru mezi PP 12 a 22.

Kozoroh (M200) - použití tohoto perforátoru u známky České republiky s nejnižším katalogovým číslem je doloženo u známky kat. 200, Znamení zvěrokruhu – Kozoroh. Perforace tohoto perforátoru je označována jako MaPO. K identifikačním znakům tohoto perforátoru patří:
- mezi PP 110 a okrajem archu je mírně vychýlen 2. PO zdola (vyznačuje se nepravidelným tvarem a tím, že v něm většinou zůstává konfeta) směrem k 3. PO (Ř1/S11/2n).

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

B. Varianty

Blokové perforátory řady M byly v PTC a.s. pro tisk poštovních známek České republiky přestavovány z celé skupiny perforátorů nejčastěji. Jejich přestavba byla využita pro výrobu aršíku A245 Brno 2000, pro archy o 50 známkách (suplování za perforační rámce řady V) a ve třech případech též pro archy, které vedle známek obsahují kupóny (Brno 2000 - kat. 245, XXVII. LOH v Sydney – kat. 268 a 200. výročí bitvy u Slavkova – kat. 434). Přestavba perforátorů je ale nejčastěji využívána pro výrobu speciálních PL o 8 známkách (poprvé u České rybníkářství - kat. 290) a pravidelně také pro zhotovování perforace dvou speciálních PL (sešitkového listu + přepážkového listu). Pouze v 1. případě výroby sešitkových listů (Osudy dobrého vojáka Švejka) byly známky v arších a pro sešitkové listy vyráběny zvlášť.

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Obr. 16a Brno 2000 – aršíkové vydání (kat. č. A245) s datumem 2 XII 99 a pořadovým číslem 92915.

U aršíku vpravo nahoře je známka umístěna na PP 28 a 29.

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Obr. 16b (nahoře vlevo) Brno 2000 – archové vydání (kat. 244) – speciální přepážkový list o 35 známkách a 30 kuponech.

Obr. 16c (nahoře vpravo) EUROPA – České rybníkářství (kat. 290) – první využití přestavby perforátoru pro výrobu perforace čtyř speciálních přepážkových listů o osmi známkách. Pouze v tomto případě byly známky umístěny mezi 1. a 2. řadou perforace. Na původním archu je datum 26 III 01 a pořadové číslo 55049.

Obr. 16d EUROPA – Cirkus (kat. 320) – uspořádání čtyř speciálních přepážkových listů na původním nerozřezaném archu (datum 12 III 02 a pořadové číslo 51498).

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

U této a následujících emisí, kdy speciální PL obsahuje osm známek, jsou známky vůči perforačním polím umístěny vždy v této poloze. Kombinace vyjmutých a ponechaných razníků v perforátoru, které zasahují mimo speciálním PL, bývá odlišná.Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Obr. 16e (nahoře vlevo) Český kreslený humor – Osudy dobrého vojáka Švejka (kat. 155) – u této emise došlo poprvé a též naposledy k přestavbě perforátoru pro výrobu perforace tří speciálních přepážkových listů pod sebou. Každý sešitkový list obsahuje osm známek a čtyři kupony.

Obr. 16f (nahoře vpravo) Porta Coeli v Předklášteří – ukázka uspořádání dvou speciálních přepážkových listů v původním nerozřezaném archu (datum 24VII 03 a pořadové číslo archu 75512) Obr. 16g Tradice české známkové tvorby – Dětem, B. Heinz – dosud jediný případ odlišného uspořádání speciálních PL u perforátorů řady M. Sešitkový list je umístěn pod archem 30-ti známek (datum 22 XI 99 a pořadové číslo archu 02137).

C. Souhrnný přehled požití

Nemožnost rozlišit perforátory řady M s sebou logicky přináší i komplikace ve vypracování přehledu jejich použití. Z uvedeného důvodu mohu předložit pouze velmi kusé informace.

Perforátor Kozoroh (M200)
Tento rámec byl zřejmě používán zejména u známek Znamení zvěrokruhu. Pro nedostatek dochovaného materiálu (celých archů) však nemohu sestavit přehled jeho použití.

D. Rozlišení pro sběratelské účely

Rozdílné perforátory s odlišnými ø PO:


U perforátorů řady M lze prostým zrakovým srovnáním rozlišit tři průměry perforačních otvorů:
I. velké PO – do této skupiny patří blokový perforátor označený Velký Havel (M3v). Perforace zhotovená tímto perforátorem se označuje jako VePO.

II. střední PO – jediným zástupcem je blokový perforátor, který jsem označil Rokoko (M140). Jeho perforace se označuje SPO.
III. malé PO – jedná se o všechny zbývající perforační rámce řady M, jejichž perforace je označována jako MaPO.

Přehled poštovních známek ČR, u kterých jsou rozdílné průměry PO odlišitelné prostým zrakovým srovnáním, je uveden v následující tabulce č. 6:

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

Vady a odlišnosti perforace:

a) Obrácené rámcové zoubkování, které se u tohoto rozměru známky vyskytuje u Historické stavební slohy – Rokoko (kat. 140), Prezident České republiky Václav Havel (kat. 168) a Znamení zvěrokruhu – Váhy (kat. 218).
b) Vynechaný perforační otvor v okraji archu – identifikační znak perforátoru Rokoko (M140). Výskyt u poštovních známek kat. č. 140 (Slohy - rokoko), 227 (Zvěrokruh – rak) a 248 (V. Havel).
c) Prodloužený hřebenový výběh – identifikační znak perforátoru Klasicismus (M118). Výskyt u poštovních známek kat. č. 118 (Slohy - klasicismus), č. 140 (Slohy - rokoko), č. 168 (Václav Havel), a č. 201 (Zvěrokruh – vodnář).
d) Výrazně vychýlené perforační otvory. Jedná se zejména o:
• Vychýlený PO mezi PP 45 a 46 u perforace zhotovené perforátorem Velký Havel (M3v). Výskyt u poštovních známek kat. č. 3, 12 (lesklý a matný lep), 13a, 13b, 14, 15, 17 (lesklý a matný lep), 35, 52, 60, 68/69, 72, 91, 118, 140 (matný lep), 150, 168.

Část nákladu známky Prezident České republiky Václav Havel (kat. 168) existuje s obráceným rámcovým zoubkováním. Proto u této známky rozlišujeme dvě varianty:

1) Standardně vychýlený PO u známek mezi ZP 45 a 46 tzn. mezi PP 45 a 46. Viz obrázek u identifikace perforátoru Velký Havel (M3v).
2) U ORZ je vychýlený PO opět mezi PP 45 a 46 avšak mezi ZP 65 a 66 (obr. 17 ).

Zpravodaj 2/2006: Perforace známek České republiky (5)

• U známky Světový rok fyziky (kat. 437) jsou mezi PP 40 a 50 (ZP 20 a 25) k sobě vychýleny 3. a 4. PO zprava (Ř5/S11/3l a Ř5/S11/4l)

VII. Závěrem

Tento článek je pokusem o posunutí poznání v oblasti výroby perforace rotačním ocelotiskem v Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. V mnoha záležitostech jsem byl postaven před otázky, které si žádný filatelista, alespoň v literatuře, v takovémto rozsahu nepoložil a nezkusil najít odpověď. Především v druhém pokračování článku (Zpravodaj č. 3/2005) jsem si musel vypomoci novými termíny a pokusit se je definovat. Vrátím-li se nyní zpět k jednotlivým dílům článku, nalézám zde chyby, kterým se článek takovéhoto rozsahu ztěží vyhne. Podstatnou většinu informací jsem proto umístil na webové stránky www.sweb.cz/rudolf.oppolzer, kde se pokusím informace opravovat a průběžně doplňovat.

Článek by nemohl vzniknout, pokud bych nenašel kolem sebe dostatek pochopení a snahu mi pomoci. Proto velice děkuji Z. Koupalovi, T. Prouzovi a K. Popkovi, kteří byli ochotni zapůjčit mi své sbírky ke studiu. Mé poděkování patří M. Vondřichovi, P. Pittermanovi, T. Prouzovi, F. Gramanovi, P. Martínkovi, V. Řezníčkovi, J. Procházkovi, J. Froncovi a mnoha dalším, kteří mi byli nápomocni nacházet odpovědi na nezodpovězené otázky a ochotni podpořit mě svými radami, připomínkami a pomocí.

Rudolf OPPOLZER (rudolf.oppolzer@seznam.cz)

Použitá literatura:
[1] Specializovaný katalog poštovních známek a celin České republiky rok 1996, Sekce sběratelů českých známek SSČsZ SČF ve spolupráci se Společností celin SČF. Praha 1997, s. 69
[2] Procházka, J.: Vady a odchylky perforace na českých známkách. Filatelie 10/1997, s. 10 - 11
[3] Vondřich, M.: Tisk poštovních známek v Poštovní tiskárně cenin (5). Filatelie 9/2004, s. 40 - 41
[4] Vondřich, M.: Tisk poštovních známek v Poštovní tiskárně cenin (4). Filatelie 8/2004, s. 29 - 30
[5] Beneš, F. ml.: Některé otázky kolem perforace nových známek ČR. Filatelie 3/2003, s. 34 – 36

Vážení čtenáři, sběratelé známek bývalého Československa. Tímto přehledem jsme získali díky panu Oppolzerovi základní přehled blokových perforátorů od rotačních strojů Wifag. Je jasné, že řadu z nich PTC používala již před rokem 1993, tedy perforovala jimi známky československé. Známe tedy místa, která nám usnadňují dle posunutých a vychýlených PO jednoznačně určit, kterým perforátorem byly které známky perforované. Vyzývám tedy sběratele československých známek, aby porovnávali na partiích bloků (hlavně rohových čtyřbloků) znaky popsané panem Oppolzerem a pomohli tak zpětně určit perforátory u československých známek. Jednodušší to bude u známek roku 1992, 1991, 1990,…Nebude složité zpětně přiřadit například nyní označenému perforátoru S 30 Kubelík označení S 3004 EXPO 92,…pokud zjistíme stejné charakteristické znaky. Takto bychom mohli pomalu postupovat ke starším ročníkům známek. Usnadní to informace pro chystané nové díly Monografie. Stejná výzva platí sběratelům na Slovensko, ti mohou navíc sestavit přehledy slovenských známek od roku 1993, hlavní práci pro ně pan Oppolzer již vykonal. editor


Autor: Rudolf Oppolzer | 11. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář