Zpravodaj 2/2006: Okénko k sousedům na Slovensko

Dnešní okénko začneme smutnou zprávou, která naše východní sousedy zastihla počátkem roku. 23. ledna 2006 zemřel Dpt. Štefan Plško, filatelista srdcem i duší, publicista, který psal své články i pro časopis Filatelie ještě v dřívějších dobách. Svoji zálibu – sbírání známek Dánska, realizoval nejen jako vystavovatel, ale i jako jejich znalec.

Zpravodaj 2/2006: Okénko k sousedům na Slovensko

S jeho poutavým seriálem „Malá škola filatelie“ jsme se setkávali v loňském a předloňském roce na stránkách časopisu Zberatel. Pan Plško by v květnu oslavil své 80. narozeniny.

Stal se spoluzakladatelem Zväzu slovenských filatelistov v roce 1969 a jeho místopředsedou. Odchodem osobnosti Štefana Plška slovenská organizovaná filatelie utrpěla nenahraditelnou ztrátu. Odešel představitel generace, která usilovala smysl sběratelství přesunout z polohy běžné záliby na úroveň kulturní činnosti s vysokým důrazem na jeho vzdělávací, výchovný a společenský význam. Za jeho celoživotní práci pro ZSF byl v roce 2003 vyznamenán nejvyšším filatelistickým oceněním - Cenou ZSF.

ČEST JEHO PAMÁTCE

Okénko pokračuje radostnou zprávou pro sběratele slovenských známek. Letošní emisní plán zaznamenal vyšší počet známek, které budou tištěné technikou ocelotisku z plochých desek, nebo kombinovanou technikou ofsetu a OTp. Jak hodnotila emisní rok 2005 z pohledu výtvarného zpracování jednotlivých známek paní Antonia Paulinyová, vedoucí známkové tvorby při Slovenské poště, si můžete přečíst ve Zberateli č. 4/2006.

Zpravodaj 2/2006: Okénko k sousedům na Slovensko

Článek je nazván „Fénix stávajúci z popola“. Zřejmě i částečně kritický přístup k tiskové technice anglického a francouzského ofsetu zapříčinil, že se více známek bude realizovat v Praze, ofsetové známky se budou tisknout v Maďarsku. Nechme se překvapit, k jakému zlepšení v letošním roce dojde. Osobně se těším, že svoji sbírku rozšířím o slovenské známky s rytinami.

V závěru dnešního okénka posíláme gratulace slovenským výtvarníkům, o kterých víme, že budou slavit (slavili) kulatá výročí narození. První gratulace směřuje do Bánské Bystrice k paní Júlii Bukové. Narodila se 18. ledna 1946 v Bánské Bystrici, studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde v roce 1975 ukončila studium knižní tvorby u prof. Albína Brunovského. Žije a tvoří v Bánské Bystrici.

Zpravodaj 2/2006: Okénko k sousedům na Slovensko

Ve slovenské známkové tvorbě se autorka uvedla trojznámkovou sérií lodí vyrobených v Slovenských loděnicích v Komárně. Jde o téma, které je (anebo by mohlo být) pro ženu dost vzdálené a málo typické. Júlia Buková však tomuto námětu uměla dát mimo věcného zobrazení, hlavně v časti kresby, také romantikou podbarvenou atmosféru dálek, zdůrazněnou použitím výrazné barevnosti. Vytvořila tak kompaktní a vydařenou sérii známek na téma, které se poměrně často vyskytuje v produkci poštovních správ světa. Podobně v emisi Mistrovství světa v biatlonu Osrblie 1997 střídmá, převážně bělobou se skvoucí barevnost dotváří atmosféru typicky zimního prostředí hor a současně modeluje hloubku prostoru.

Zpravodaj 2/2006: Okénko k sousedům na Slovensko

Na obrázku vidíte přebal knihy „Adam Vlčiak“ od jmenované autorky, u které knižní ilustrace převládají. Paní Júlia Buková oslavila své 60. narozeniny.

Druhá gratulace poputuje do Nitry za Karlem Felixem, který 26. července oslaví své 45. narozeniny. Narodil se v roce 1961 v Košicích. V letech 1980 - 1981 studoval na Pedagogické fakultě v Nitře, v letech 1981 - 1987 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě volnou grafiku a knižní tvorbu také u prof. Albína Brunovského. Žije a tvoří v Nitře. Ze známkové tvorby Karla Felixe vzpomeneme emisi Bradlo - Mohyla M. R. Štefánika z prvního roku slovenské známkové tvorby. Byla realizovaná v aršíkové úpravě. Má typické znaky známkové grafiky autora. V této i v dalších známkových realizacích se autor plně podřizuje zákonitostem a požadavkům známkové grafiky: přesně překreslený detail, věrnost realitě. I když v kontrastu s volnou tvorbou grafika zachovává tento přístup jen malou míru stylizace, představuje autora jako suverénního kreslíř a mistra kompozice.

Zpravodaj 2/2006: Okénko k sousedům na Slovensko

Na známkách Karla Felixe je dominantní působení kresby doplněné svěží kolorující barevností. Tyto znaky tvorby jsou zjevné hlavně v trojznámkové sérii emise Tatranské plesá anebo v autorově známkové realizaci aršíku Hrad Nitra. Výrazná kresba je charakteristická i pro další návrh poštovní ceniny - pigeongram Nitrafila 98. Ze známkových grafik třeba připomenout i realizaci emise Technické památky - známka čtvercové kompozice Vodný kolový mlyn v Jelke je brilantní ukázkou Felixové tvorby. Kolový mlýn naznačuje možný směr slovenské známkové tvorby inklinující k posílení výraznější barevnosti a přiklonění se k tendencím ofsetové produkce. Nepředstavuje však příklon k popisnosti pohlednicového charakteru. První místo v anketě Najkrajšia slovenská poštová známka roka 1997, které Felixova známka získala, je možné považovat mimo ocenění i za určení směru výtvarného projevu známkové grafiky nejen z pohledu uživatele a sběratele, ale i z pohledu tvorby.

Zpravodaj 2/2006: Okénko k sousedům na Slovensko

Josef Fronc

Text je použitý z publikace „Poštová známka a Slovensko“ Autorů: Ing. Františka Martinky, Mgr. Antónie Paulinyové, Ing. Andrey Surové

Autor: Josef Fronc | 9. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223