Zpravodaj 2/2006: Návrh na typy A110/113 – Ochrana přírody 1996

Při studiu aršíku A110/113 – Ochrana přírody jsem došel k závěru, že zde by mohly existovat typy aršíku a to na základě způsobu vytvoření tiskových forem (TF).

Tento aršík byl vydán 24.4. 1996 a obsahuje pod sebou dvě čtveřice známek hodnot 3,60Kč, 5Kč, 6Kč a 8Kč. Mezi čtveřicemi a po jejich stranách je umístěna kresba listů. Vše vzniklo na návrh J. a L. Knotkových a rytce V. Fajta.

Tisk byl proveden na stroji WIFAG 3 rotačním ocelotiskem v černé barvě a hlubotiskem v barvě šedozelené, žlutozelené, červené a světle hnědé a proto existují dvě TF o dvou aršíkových polích (AP). Že by tento aršík byl pro svoji velikost 120 x 238mm oblíbený se nedá říci. Podle drobných deskových vad (DV) byly aršíky rozlišeny v [1] jako aršík A, B, C, D a to patrně jen na základě jejich výskytu. Pro zoubkování aršíků byly použity dva různé perforační bloky s dvojí velikostí perforačních otvorů - PO menší (cca 0,9mm) V 4 Nepomucký a větší (cca 1,1mm) V 62 Sokol viz obrázek na druhé straně. Pro definitivní určení pořadí aršíků na TF byly vyžádány v Poštovním muzeu všechny nátisky barev a jejich soutisky, které zde mají.

Popis nátisků (nátisky obsahují vždy 2 AP) :

Barva / popis

šedozelená /ev. č. : 26378 71867/110-113 BZk/
pod AP 2 pod dolní čtveřicí známek šedozelené BTS velikosti 5x5mm
s číslicemi 2 až 10, na okraji PL bez data a pořadového čísla

žlutozelená /ev. č. : 26376 71863/110-113 BZk/
pod AP 1 pod dolní čtveřicí známek žlutozelené BTS velikosti 5x5mm
s číslicemi 2 až 10, na okraji PL bez data a pořadového čísla

červená nátisk červené nebyl předložen

světle hnědá /ev. č. : 26372 71855/110-113 BZk/
bez BTS, na okraji PL bez data tisku a pořadového čísla

černá /ev. č. : 26380 71871/110-113 BZk/
tisk 18 III 96, PL č. PL 35694, WIFAG 3, podle kontrolní barevné značky jde o PL A, perforační otvory o malém průměru (0,9mm), jde o perforační rámec V 4 Nepomucký, kde bylo vyměněno šest razníků o větším průměru (1,1mm) v prostřední řadě (viz obr. 1)

Zpravodaj 2/2006: Návrh na typy A110/113 – Ochrana přírody 1996

soutisk všech /ev. č. : 26381 71873/110-113 BZk/
barev tisk 19 III 96, PL č. 14097, WIFAG 3, podle kontrolních barevných značek jde o PL A, perforační otvory o větším průměru (1,1mm), dole přes datum BTS světle hnědá (malé čtverečky 5x5mm s čísly 2-10), pod AP 2 pod dolní čtveřicí známek červená BTS (malé čtverečky 5x5mm s čísly 2-10), KBZ v pořadí zdola nahoru šedozelená, žlutozelená, červená, sv. hnědá, černá (KBZ tvaru pravoúhlých lichoběžníků)

Podle neoficiálních informací z tiskárny byl tento aršík tištěn ve dnech 12.-14.3., 18.-20.3., 26.-29.3., 1.-2.4., 9.4. a 12.4. 1996 na stroji WIFAG 3, ale jednoznačně jsou potvrzena data tisku 18. a 19. 3. 1996 na výše popsaných PL.

Na základě studia nátisků, vytištěných aršíků a informací v článcích [2] lze usuzovat, že pro černou barvu byla kresba známek na TF přenesena moletováním, kresba listů kolem a mezi čtveřicemi známek byla přenese-na fotochemicky, což bylo potvrzeno pracovníkem tiskárny. Je pravděpodobné, že leptání TF nebylo dokonalé a projevuje se to tím, že kresba listů v černé barvě je na mnohých různých místech přerušovaná, případně významně zeslabena a výsledné aršíky lze podle těchto přerušení (zeslabení) v kresbě listů jednoznačně přiřadit příslušnému AP na TF. Aršíková pole A a B byla určena podle nátisků (TF 1). AP C bylo stanoveno podle vychýleného třetího perforačního otvoru zleva v dolní perforaci horní čtveřice známek na AP A podle nátisku ze dne 19 III 96 (perforační otvory o větším průměru) a tudíž se musí vyskytovat i na AP C. Pak podle kresby horního okraje prostředního listu mezi čtveřicemi známek lze aršíky rozlišit takto:

Aršík A – dvě úplná přerušení okraje listu (jedno u špičky)
Aršík B – okraj listu nepřerušen
Aršík C - čtyři úplná přerušení a čtyři zeslabení okraje listu
Aršík D – dvě úplná přerušení a jedno zeslabení okraje listu

Protože výše popisované přerušení, zeslabení listů vzniklo při výrobě příslušných AP na TF, je možné podle definice typu (známek, aršíků) u těchto aršíků zavést typy takto (viz obr.2 A - D):

Aršík A– typ I
Aršík B – typ II
Aršík C – typ III
Aršík D – typ IV

Zpravodaj 2/2006: Návrh na typy A110/113 – Ochrana přírody 1996

Za sběratele z Č.Budějovic o okolí
F. Graman

[1] Hutyra František Ing.: Ochrana přírody-chránění savci - Zpravodaj Společnosti sběratelů čs. známky č. 65 str. 22-24
[2] Vondřich Miroslav: Tisk poštovních známek v Poštovní tiskárně cenin, Filatelie č.: 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12/2004 a 1/2005

Zpravodaj 2/2006: Návrh na typy A110/113 – Ochrana přírody 1996

Zpravodaj 2/2006: Návrh na typy A110/113 – Ochrana přírody 1996


Autor: František Graman | 13. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223