Zpravodaj 2/2006: Napoleon u Slavkova nevyhrál

Nejkrásnější známkou roku se pošesté stalo dílo rytce Václava Fajta

Fajt zvítězil nad Fajtem – tak by se daly charakterizovat výsledky 13. ročníku ankety o nejkrásnější českou poštovní známku, kterou vyhlašuje Česká pošta. Favorizovaná známka z aršíku, vydaného ke dvousetletí bitvy u Slavkova, reprodukujícího obraz Francouze Lejeuna Napoleon před bitvou a vyrytého Václavem Fajtem, byla „na hlavu“ poražena známkou s detailem Kosárkovy Letní krajiny, jež je také dílem rytce Fajta. Před napoleonskou známku se ještě dostala jedna ze čtyř známek z výpravného aršíku Fauna a flora Krkonoš od manželů Knotkových a rytce Martina Srba. O pořadí 37 loňských známek rozhodlo tentokrát 8214 hlasů čtenářů Práva a odborných časopisů Filatelie a Poštovní kurýr. Vedle našinců hlasovali také fandové českých známek ze Slovenska, Německa, Velké Británie, Kanady, Švýcarska a dokonce i z Bosny a Hercegoviny.

Zpravodaj 2/2006: Napoleon u Slavkova nevyhrál

Pro V. Fajta jde už o šestý triumf v anketě a dokonce čtvrtý v řadě. Loni se nejvýš umístila jeho rytecká transpozice krajinomalby Aloise Bubáka Na kraji Českého ráje.

„Bubák byl blízkým přítelem Kosárka, dokonce mu svědčil na svatbě,“ podotýká rytec, který si obou umělců, ale zejména Adolfa Kosárka, velice váží. „Oba zemřeli na souchotě, Kosárek ovšem mnohem dřív – už v devětadvaceti letech. Letní krajina se svojí náladou a světlem vymyká většině jeho díla. Vznikla po zdánlivém, jen chvilkovém zlepšení jeho zdravotního stavu. Nuzně žijící malíř ji vytvořil v Krkonoších, ale zachytil tu imaginární, stylizovanou, sluncem prozářenou krajinu, v níž sedláci nakládají na koňský povoz zelné hlávky. Právě smysl pro figuru, působivé zobrazení člověka v krajině a jedinečné vystižení atmosféry místa a okamžiku, z nějž je cítit žár slunce a jas oblaků, mě uchvacuje. Jde o úžasné vyznání víry v život, vytvořené mužem na prahu smrti.“

Fajt si z malby o rozměrech 132 x 92 cm, který patří do sbírek Pražského hradu, ale k vidění je ve Veletržním paláci, vybral část představující jednu třináctinu celku (jak příslovečné – ve 13. ročníku soutěže!). Osvědčil přitom vedle nezpochybnitelných ryteckých schopností i svůj umělecký cit a talent. Mezi prvními deseti známkami má naše současná rytecká jednička vedle zmíněného napoleonského obrazu ještě – na 8. místě – známku z aršíku věnovaného Petru Ginzovi, chlapecké oběti holocaustu, a současně posádce ztroskotaného raketoplánu Columbia, který Ginzovu kresbu vynesl do vesmíru.

V první desítce žebříčku se umístily tři ze čtyř krkonošsko-aršíkových známek Libuše a Jaromíra Knotkových a rytce Srba (a čtvrtá skončila na 12. místě!), což je významné zadostiučinění pro autory, kteří se pečlivě a soustavně věnují přírodopisným námětům.

Podle očekávání se na předních místech v anketě objevily také zbylé dva exempláře z loňské emise Umění na známkách, kam patří i vítězná Letní krajina. Obraz Zdeňka Buriana obsadil 4. příčku a krajinomalba Aloise Kalvody je šestá.

Desítku doplňuje citlivě zpracovaná klasická Kašparova ilustrace k loni jubilující Babičce od B. Němcové (7.) a jedna ze dvou loňských známek emise Krásy naší vlasti, zobrazující třebíčskou baziliku sv. Prokopa (10.).

Překvapením není solidní 11. místo gastronomické známky od Jiřího Slívy, ani slušný ohlas dětské (Křemílek a Vochomůrka – 13. místo) či dvou vánočních známek (14. a 20. místo). Mezi příjemná překvapení patří 15. místo automatové známky (Jindřichův Hradec), mezi ta nepříjemná „propadák“ tříznámkových emisí Historické traktory (25., 28. a 37.) a Osobnosti (33., 35. a 36.) – navzdory tomu, že obě jsou dílem renomovaných autorů, v prvním případě B. Housy, ve druhém O. Kulhánka a M. Ondráčka. Malý zájem vzbudily obě exoticko-sportovní známky (curling čili metaná je 29. a baseball až 33.). Jen o málo lépe dopadla jiná tříkusová série – Zvony (18., 19. a 23.).

Na závěr ještě jeden postřeh: pozoruhodné je, že známky s nižší nominální hodnotou mají zjevně menší předpoklad na dobré umístění. Když totiž srovnáte úspěšnost známek ze čtyř tří- či vícekusových monotematických emisí (Osobnosti, Krkonoše, Zvony a Traktory), tak na posledních místech v takové „interní“ minisoutěži se vždy ocitly známky s nejnižší korunovou cenou v rámci emise. Jako by automaticky platilo, že to, co je nejlacinější, má nejnižší úroveň…

Všichni, kteří včas poslali do ankety hlas na originálním kupónu a přiložili obálku s nadepsanou zpáteční adresou, se mohou těšit, že ve druhém čtvrtletí obdrží od České pošty filatelistický suvenýr. Deset níže uvedených hlasujících se však může radovat už teď, neboť jim Česká pošta pošle kolekci z loňských známek. Vylosováni byli: Miroslav Halaška z Vamberka, Jaroslav Machovec z Příbrami, Marie Marková z Prahy 5, Petr Pavel z Bělé u Pecky, Jiří Ruta z Mladé Boleslavi, Jaroslav Samek z Libočan, Lenka Schandlová z Kamenice nad Lipou, Pavel Schritter z Mostu, Zdeněk Šobr z Olomouce a Zdeňka Vávrová z Prahy 10.

Autor: Jan Plachetka | 16. 4. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223