Zpravodaj 2/2006: Kalendárium – aneb co je vhodné si připomenout

Již několikrát v textech mých článků zaznělo, že opakování je matkou modrosti. Chtěl bych tedy na tomto místě připomenout některá výročí, o kterých jsem přesvědčen, že si to zaslouží. Ta nejvýznamnější připomínám v samostatných článcích, neboť pouhé konstatování samotného výročí nevystihuje souvislosti (dnes 80 let FIP, Ladislav Jirka).

V úvodu bych chtěl vzpomenout dvě události, které s filatelií souvisí jen okrajově, jejich společenský význam je ale celosvětový. Dne 21. dubna oslavila své 80. narozeniny britská královna Alžběta II. Tato světová osobnost si zaslouží připomenout již proto, že s filatelií přeci jen souvisí. Vzpomeňte na výstavu Brno 2005 a exponáty Buckinghamského paláce s Black Penny nebo modrým Mauritiem. Přejeme královně pevné zdraví a další filatelistické rarity do královské sbírky.

Zpravodaj 2/2006: Kalendárium – aneb co je vhodné si připomenout

Druhé výročí se týká data 26. duben 1986. I tento den si připomíná celý svět, neboť havárie jaderného reaktoru v Černobylu se celého světa dotkla. To, co na ni bylo nejhorší kromě zmařených desetitisíců lidských životů, byla skutečnost, že tehdejší sovětská vláda se chovala tak, jako by se nic nestalo a spousta lidí nemusela zemřít tak rychle nebo vůbec. Vzpomeňme tedy na všechny, kteří tuto katastrofu po dobu 20ti let nepřežili. Současní experti tvrdí, že se to již nemůže opakovat. Kéž by měli pravdu.

Zpravodaj 2/2006: Kalendárium – aneb co je vhodné si připomenout

Zavzpomínejme nyní na události, které jsou nám bližší nejen místem, ale i zaměřením. Před 110 lety se narodil umělec, který v našich filatelistických sbírkách zanechal stovky námětů. Ano, 14. ledna jsme vzpomněli narození Karla Svolinského, autora spousty překrásných známek. 16. září zavzpomínáme znovu, tentokráte uplyne 20 let od jeho smrti. V dnešní reportáži o návštěvě výstavy grafiky Ladislava Jirky v Třemošné některé jeho náměty vidíte na fotografiích (autoportrét vlevo na obrázku).

Zpravodaj 2/2006: Kalendárium – aneb co je vhodné si připomenout

Dalším významným rytcem našich známek, který bude letos slavit kulatiny, je Miloš Ondráček. Své sedmdesátiny oslaví 15. září. K tomuto jubileu připravím samostatný článek. Další 70. narozeniny bude slavit 5. října pan Václav Havel, bývalý prezident České republiky. Zařadil jsem ho do kalendária, neboť jako hlava státu byl na československé známce a českých známkách vyobrazen několikrát.

Další jubileum je čtyřicetileté. V roce 1966 poprvé v emisním plánu vydavatele našich známek vyšla emise Umění. Největší formát známek, nejsložitější tisková technika vícebarevného ocelotisku z plochých desek, nová TF o 4 známkách a většinou dvou kuponech. Tato emise si také zaslouží samostatný článek už jen proto, že má svoji tradici i v současné známkové tvorbě (obrázek vkládat netřeba).

Před 110 lety byla založena Česká filharmonie – také několikrát připomenuta na poštovní známce. Poněkud mladší výročí se vztahuje na Poštovní muzeum a jeho expozici ve Vyšším Brodě. Ta vznikla v červenci 1976 v bývalém opatství cisterciáckého kláštera. Je zde umístěna Stálá expozice dějin pošty, převážně trojrozměrné exponáty, kočáry, stejnokroje,…Skvělý námět na letní výlet do Vyššího Brodu. 30. výročí otevření této expozice si naši přítomnost zajisté zaslouží. Přijedete také?

Zpravodaj 2/2006: Kalendárium – aneb co je vhodné si připomenout

Dne 8. března oslavil své 70. narozeniny pan RNDr. Jaroslav Trojan z Pardubic, významný filatelistický obchodník a vydavatel. Také jemu přejeme pevné zdraví a další plodnou práci pro filatelii.

Pro dnešek poslední výročí se vztahuje k 60 letům od založení organizace UNICEF při OSN. Stalo se tak 1. 12. 1946. Tato světová organizace se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí na celém světě (více ve Zpravodaji 1/06 str. 14).

autor Josef Fronc

Autor: Josef Fronc | 19. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223