Reklama

Zpravodaj 2/2006: BABIČKA (třetí pokračování na téma DV a VV na českých známkách)

Po článcích Dřevěná stříkačka (známka č. 375) a Velikonoce 2005 (známka č. 427) je tento článek, zabývající se známkou č. 425 Babička Boženy Němcové, třetím pokračováním článků o dosud nepublikovaných deskových a výrobních vadách na známkových polích jednotlivých známek včetně jejich vyobrazení.

Deskové vady

Následující deskové vady jsou autorem článku ověřeny vždy na více exemplářích, každá z nich je na konkrétním neidentifikovaném známkovém poli doprovázena menšími souběžnými DV, které popisovanou DV potvrzují.

1) hnědý kroužek se skvrnkou vlevo od střevíce a zelený kroužek vpravo od signatury pod sukní
2) zelená skvrnka v sukni nad střevícem
3) hnědý kroužek v sukni nad N (Němcová) ve výši S (Karlas)
4) zelená skvrnka pod 5. - 6. PO horní perforace zleva
5) zelený kroužek v sukni nad Ě (Němcová) ve výši B (B. Šneider)
6) hnědá skvrnka mezi bříškem a nožkou R (REPUBLIKA)
7) dvě hnědé skvrnky pod sebou v sukni ve výši R (REPUBLIKA)
8) zelená skvrnka pod cípem šátku
9) hnědá skvrnka u brady
10) zelená skvrnka pod U (REPUBLIKA)
11) černá šikmá vlasová ryska přes spodní část U (REPUBLIKA)
12) hnědá skvrnka mezi zakončeními střední a spodní příčky E (REPUBLIKA)
13) zelená skvrnka nad O (Božena)
14) zelená skvrnka v O (Božena) a hnědá skvrnka pod levou nožkou M (Němcová)
15) zelená skvrnka pod 7 (7 Kč) za zády
16) hnědý oblouček vpravo od čárky Á (Němcová)

Zpravodaj 2/2006: BABIČKA (třetí pokračování na téma DV a VV na českých známkách)

Výrobní vady

Zobrazené výrobní vady se týkají soutisku, síly tisku a odstínů hlubotiskových barev, poslední dva obrázky zachycují výrazné nahodilé vady.

1) posun hodnotového čísla dolů a nahoru
2) odlišná síla tisku písmen a číslic (tenká a silná)
3) světlý a tmavý odstín hnědočervené barvy
4) velmi výrazný rozdíl v odstínu okrové barvy podtisku známky
5) posun podtisku známky nahoru a dolů
6) posuny hlubotiskových barev obličeje a šátku vpravo dolů a vlevo nahoru
7) nedotisk a nadměrný tisk hlubotiskové barvy obličeje
8) hnědočervená čára pod SK (ČESKÁ) a zkrácená pomlčka před 1 (150 let)

Na téma „Babička“ jsem obdržel zajímavou studijní práci také od Josefa Padrty z Nového Jičína. Pana Padrtu zaujalo upozornění pana Konečného, vztahující se k odlišnostem u známek prvního sloupce. Protože se pan Padrta těmito známkami zabýval, zařadil jsem článek za tento.

Zpravodaj 2/2006: BABIČKA (třetí pokračování na téma DV a VV na českých známkách)

Na závěr malé upřesnění k DV této známky publikovaným ve Zpravodaji 2/2005 na str. 62. Na ZP 6/1 se vyskytují DV černá šikmá čára za zády a před střevícem pouze na části nákladu (v tom případě zůstává pouze zelená skvrna před R slova REPUBLIKA), stejně tak na ZP 20/2 na části nákladu chybí hnědý bod nad KA jména Kašpar (zůstává pouze černá šikmá ryska v zástěře za křížkem) a na ZP 31/2 na části nákladu chybí černý vryp v sukni pod rukou (zůstává černý vryp před šátkem).

Kontakt: jiri.zahradnicek@worldonline.cz nebo www.sadsoft.webzdarma.cz.

Autor: Jiří Zahradníček | 16. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář