Reklama

merkur-revue.euprodatobrazy

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5

Vážení čtenáři, opět se setkáváme u rubriky, která je tvořena vašimi příspěvky zaměřenými na známky „druhého“ Československa. Jsem rád, že tyto známky zůstávají ve vašem povědomí, a že se jimi neustále zabýváte. Jakmile některé zajímavé DV potvrdí více čtenářů, jsou připraveny jako doporučení vydavatelům katalogů pro zařazení do seznamu DV jednotlivých emisí. Nebude pak bránit nic tomu, aby byly patřičně oceněny, jako je tomu v katalozích současné ČR.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Nejprve se vrátíme k minulým dílům. Pan Broulík z KF 05-75 potvrdil DV na zn. Č. 2067. Jedná se o ZP 2 PA 1. Doplňuje, že vadu dokladuje na PA č. 09051 ze dne 30.10.73 (pro sběratele dat tisku další užitečný údaj) a podobnou kratší rysku eviduje u tohoto PA na ZP 19. Své poznatky nám zaslal pan Škarvada z Poděbrad. Ptá se: „Objeví se konečně v některém specializovaném katalogu výrazná DV na zn. Pofis č. 2835 na ZP 11/1 – šikmá čára za předním kolem ?“ Pro důkaz přikládá černobílou kopii této známky a dodává, že eviduje tuto DV na několika trojpáskách s různými daty tisku, dokonce s různou velikostí PO.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Velice zajímavé poznatky zaslal do redakce opět pan Pelc z Ústí n/Labem. Na několika známkách z padesátých let eviduje rozdíly, které je třeba správně pojmenovat. Zda-li půjde o DV nebo jen nahodilé VV, rozhodnete vy, ostatní sběratelé, po prohlídce vašich známek a oznámení potvrzení k nám do redakce. Na známce pofis č. 579 MDŽ je na neurčeném ZP svislá čára pod druhým písmenem „S“ ČESKOSLOVENSKO. Ví někdo z vás, o které ZP jde?

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Na známce č. 583 neurčeného ZP je vidět bílé místo za traktoristou, může jít o nahodilý nedotiskl HT barvy.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Na známce č. 621 Měsíc ČSSP je na blíže neurčeném ZP skvrna v dolní části číslice 3.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


U známky č. 600 pozoruje pan Pelc na jedné známce jakoby dvojitou moletáž názvu státu a hlavy atletky. Ostatně k jeho pozorování dvojitých moletáží na známkách pozdějšího období se ještě vrátím. Nyní k první známce tištěné na stroji Wifag 1 – Pofis č. 625. Na ZP 10 neurčeného PA se nachází vodorovná ryska vlevo pod hvězdičkou data narození. Prosím prohlédněte své známky a vadu potvrďte.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Na jiném neurčeném ZP stejné známky pozoruje skvrnu ve třetím „S“ nápisu ČESKOSLOVENSKO a rysky ve tvaru slunce nad nápisem Svolinský. V tomto případě se může jednat o vadu nahodilou. Prosím potvrďte. Také vada na další pozorované známce se jeví jako nahodilá. Jde o známku č. 635 a barevné skvrny nad nápisem ČESKOSLOVENSKO.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


(některé kopie jsou k dispozici jen černobílé) Na známce č. 686 je vidět svislý vryp pod druhým písmenem „E“ ČESKOSLOVENSKO.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Máte někdo jiný známku s touto vadou? U známky č. 653 lze vidět vodorovnou rysku pod jedničkou hodnotového údaje přes levý rámeček známky.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Její „sestra“ ze stejné emise, známka č. 654, vykazuje výraznou obloukovitou rysku protínající název státu, postupující přes hlaveň tanku až k hlavě jednoho z vítajících občanů.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Tato vada se mi jeví jako nahodilá. Tečku za těmito otazníky učiníte však vy, čtenáři Zpravodaje. Také na známce č. 698 je vidět zřejmě nahodilá VV – nedotiskl HT barvy v horním rámečku, zasahující do písmene „K“ nápisu.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Přesto nelze učinit bez vás žádné závěry. Na známce č. 700 pozoruje pan Pelc na neurčeném ZP skvrny vlevo od hodnotového údaje, nebo oblouček pod vrcholem praporku jedničky hodnotového údaje v kombinaci se skvrnami pod podpisem autora holubice.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Na známce č. 701 se vyskytuje bílá skvrna nad písmeny „za“ slova zachován nápisu na praporu, která se vyvíjí, na jednom ZP je současně svislá ryska pod písmenem „M“ slova Mír stejného nápisu.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Známka č. 724, vydaná k výročí 1. máje v roce 1953, obsahuje v PDR známky svislou rysku. Tato DV se jeví jako systematická, zná někdo konkrétní ZP?

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


U známky č. 766 se vyskytuje výrazná modrá skvrna v horní části nuly hodnotového údaje. Zřejmě nahodilá VV.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Pan Pelc také zaslal několik obrázků známek, o kterých tvrdí, že mají dvojitou moletáž na části či celém obrazu známky. Protože zveřejnění obrázků známek by nepřineslo žádný efekt, zmíním se jen o jejich výčtu. Ti z vás, kteří mají známkový materiál doma, mohou tento důkladně prozkoumat a přinést eventuální potvrzení. O známce č. 600 jsem již informoval, nyní rozšiřuji seznam o známky č. 2019 ZP47/1, ve srovnání se ZP 46/1 je ZP opravdu tmavší, hodnotový údaj je prorytější. Stejně se jeví na první pohled ZP 22/1 u známky č. 1875 – Lidová architektura 1,-Kč z roku 1971, tisk z 5.6.92 na luminiscenčním papíru. O který dotisk této známky vlastně jde? Další dvojité moletáže této známky bez udání dne tisku pozoruje pan Pelc na ZP 91/1, 92/1 a 93/1 zejména hodnotového údaje, názvu „MORAVA-HORÁCKO“ a názvu státu. Dvojitou moletáž pozoruje také u výplatní známky ČR, a to známka č. 140 Rokoko, ZP 81 neurčeného PA. Vyzývám hlavně sběratele dat tisku, vzhledem k tomu, že ZP 81 je v krajní pásce s datem tisku. Můžete potvrdit tuto zprávu a určit PA?

Na dalším obrázku je znázorněn výřez ze známky č. 2233 VI. Zimní spartakiáda spřátelených armád (1977). Na ZP 50 neurčeného PA je vidět ryska za kloubem ukazováku ruky střelce. Na jiných ZP se tato ryska nenachází.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Vlastní někdo ze čtenářů stejný rohový čtyřblok? Ze kterého PA pochází? Jak se k tomuto úkazu vyjádří Typologická komise? Pan Pelc zaslal ještě nějaké poznatky ke známkám ČR, na které si „posvítím“ v rubrice Aktuality. Tato rubrika pokračuje známkami ČSR II, zaslanými dalšími čtenáři.

Například nám napsal také pan S. Pavlů z Červené Vody. „Nejsem sice schopen identifikovat konkrétní známkové pole těchto známek, ale vlastním několik ražených exemplářů od každé z nich, proto se domnívám, že jde o vady systematické, o kterých se v katalozích nepíše.“ Např. u známky Pofis č. 2508 existuje modrá skvrna na zadku lvice mezi hlavou lvíčete a ocasem lvice.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Na známkách emise Památník písemnictví v Praze existuje DV u zn. č. 2844 – černá ryska ve tvaru smyčky mezi písmeny „áro“ slova národního a hodnotovou číslicí 5,- Kčs. U známky č. 2845 je vidět dlouhá fialová ryska vedoucí od levé nohy berana přes pravý horní roh hodnotové číslice 7,- Kčs až k otevřené knize. Další DV se nachází u známky Pofis č. 2778 – Cyklokros. Jedná se o vcelku výraznou červenou skvrnu vpravo od státního znaku na prsou závodníka.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Také si myslím, že řada publikovaných vad by se v katalozích měla uvádět. Umí-li to vydavatelé katalogů u známek ČR, neměl by to být problém u známek Československa. Nejprve je ale nutné zjistit konkrétní umístění takových známek na PA, a to se bez sběratelů neobejde. Proto žádám čtenáře, aby v případě, že vlastní tyto známky v patřičném bloku, jejich umístění nahlásili. Jedině tak se mohou známky do katalogů dostat. Pan Pavlů informuje ještě o známce č. 2901 z emise Obojživelníci. Píše: „U této známky katalog uvádí DV 43/2 – částečná dvojitá moletáž části nápisu. Mnohem zajímavější je podle mého názoru dvojitá moletáž celé známky na ZP 10/1 nebo 10/2 (vlastním část PA s okrajem).“ Může i tuto zprávu někdo další potvrdit?

Náš pravidelný „zásobovatel“ zajímavých vad, pan Strupl z Plas, poslal opět několik exemplářů. U známky Pofis č.621 eviduje známku vykazující šikmou HT čáru vycházející z písmene „K“ slova SOVĚTSKÉHO, tečku pod písmenem „E“ slova PŘÁTELSTVÍ.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Na známce Pofis č. 645 se nachází u neidentifikovaného ZP nedotisk HT barvy ve tvaru bílé vlnovky v PHR obrazu známky pod písmeny „SKO“ nápisu ČESKOSLOVENSKO.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


U známky č. 648 eviduje známku s tečkou HT barvy pod písmenem „S“ nápisu ČESKOSLOVENSKO.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Známku č. 697 vlastní se svislou ryskou, protínající první písmeno „K“ nápisu ČESKOSLOVENSKO a s tečkou pod písmenem „Z“ slova ZDRAVÍ.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Známka č. 751 je zajímavá tím, že nad rámečkem obrazu známky je vidět několik vodorovných rysek OTr barvy, mezi písmeny „SK“ nápisu ČESKOSLOVENSKO je vryp a za posledním písmenem „O“ stejného nápisu je tečka. Jedná se zřejmě většinou o nahodilé VV, ale nelze vyloučit, že se některá z uvedených VV vyskytuje i u někoho z vás.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Pro dnešek poslední skupinu známek mi zaslal pan Moravec z Tišnova. Delší dobu se snaží roztřídit některé „zajímavé“ známky, ale katalogy na ně nestačí. Obrátil se proto na náš Zpravodaj a ostatní čtenáře, aby mu s tím pomohli. Rád se ujímám role zprostředkavatele a seznámím nyní čtenáře s některými z nich. Na známce Pofis č. 504 eviduje VV, která zatím nebyla popsána, zřejmě z důvodu její nahodilosti. Jedná se o bílou vlnovitou čáru přes obličej J.Švermy.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


U známky č. 634 pozoruje zajímavý úkaz posunu hlubotiskové barvy.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Na známce č. 681 se nachází nedotiskl prvního písmene „T“ ve slově TRUTNOV.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Na známce č. 721 se nachází výrazná svislá ryska na levém rameni K.Gottwalda. Povede se někomu ze čtenářů určit ZP?

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Pěkný posun červené OTp barvy je vidět na známce č. 913.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Pan Moravec předložil mimo jiné také známku Pofis č. 1356. Zatímco katalog uvádí barvu fialovomodrou, mě se známka jeví jako fialová. Známka se tiskla zřejmě více dní, proto mohlo dojít k barevné odchylce.

Na známce č. 1689 je vedle drobných teček a skvrnek také vodorovná ryska v podstavci kašny a pod slovem MĚSTO.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Zajímavou rysku stříbrné barvy lze pozorovat na známce č. 1746 nad nulou hodnotového údaje.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


U známky 2473 lze pozorovat posun OTr barvy dolů o 1mm vůči známce (i vzhledem k perforaci).

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Známka Pofis č. 2552 má v PHR přes slovo BUDAPEST skvrnu modré HT barvy.

Zpravodaj 2/2005: Známky pod drobnohledem - 5


Zásilka pana Moravce byla velice bohatá i na známky jiných období a časem se k některým vrátím. Máte-li doma důkazy na to, jedná-li se o vady systematické, prosím oznamte to. Máte-li doma známky se zajímavými vadami, které jste nenašli v katalozích, zašlete je do redakce Zpravodaje k posouzení a předložení veřejnosti. Nyní obrázky k ostatním popisovaným vadám:

Z posunu je patrné, že perforace je standardní vůči okrovému HT podtisku, a že obě HT barvy jsou vůči sobě také v pořádku. Posunutý je tedy OTr směrem dolů. Proto zasahuje do názvu státu.

Z došlých zásilek zpracoval Josef Fronc


Autor: Josef Fronc | 7. 2. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář