Zpravodaj 2/2005: Ze života Společnosti

Velmi krátce oznamujeme několik zpráv, o kterých jsme přesvědčeni, že by jste je měli znát.
SMUTNÉ ZPRÁVY: naše řady opustili na vždy tito členové: Ing. Miroslav Chmelka z Rapotic (80 let), pan Vojtěch Náplava z Brna (79 let), pan Günther Schlake ze Syke (Německo, 74 let).
VZPOMÍNÁME. Tento svět také opustil pan Czeslaw Slania, vynikající rytec známek, působící ve Švédsku. Vzpomínku na něho zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.

RADOSTNÉ ZPRÁVY: životní jubilea oslavili: Ing. Lumír Brendl (předseda SČF) – 70 let, Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD. (předseda ZSF) – 60 let, JUDr. František Beneš (předseda Komise znalců SČF) – 50 let, naši členové: MUDr. Radim Holeyšovský – 85 let, Ing. Vladimír Tolman, CSc. a pan Bohumil Vala – 70 let, pánové Vojtěch Přílučík a Jiří Rázek – 65 let, pan Lubomír Žikovský – 60 let, paní Marta Jurová a pánové František Bláha, MUDr. Bedřich Helm, a Jaroslav Pluner – 55 let, pan Květoslav Vágner – 50 let. Všem upřímně BLAHOPŘEJEME a přejeme pevné zdraví.

Významné životní jubileum – 70. narozeniny také 28. 6. oslaví malíř, grafik a ilustrátor, pan Ivan Schurmann, mimo jiné autor 40ti známek bývalého Československa. V příštím Zpravodaji o tomto umělci napíšeme více. GRATULUJEME

V této rubrice jsme také před časem zavedli informace z činnosti VV naší Společnosti. Ten se pra-videlně schází jednou měsíčně, aby řešil aktuální záležitosti, které filatelistický svět přináší. Avšak ani dnes není dostatek prostoru na to, abych stručně okomentoval průběh jednotlivých schůzí, není ani prostor na to, seznámit vás s novými členy Společnosti. Neodpustím si ale poznámku, že dosud nemá uhrazený členský příspěvek 33 členů (stav k 30.3.05), což představuje chybějících 8.000,- Kč v pokladně. Znovu na tomto místě apeluji na všechny, kdož tak ještě neučinili, aby neotáleli s platbou, neboť bychom letošní ročník Zpravodaje zakončili číslem 3 a s novinkami posledního čtvrtletí (a řadou dalších zajímavostí) bychom čtenáře seznámili až v průběhu února roku 2006. Je to tedy na odběratelích Zpravodaje, členech Společnosti, kteří rozhodnou, jakou cestou se bude Zpravodaj ubírat. Čtěte také výzvu na str. 56. I to je cesta, kterou je možné zachovat kvalitu i rozsah čísel našeho časopisu.

Ve Zpravodaji č. 4/04 byla vyhlášena soutěž o příručku Pofis – Československo 1945 – 1992 v souvislosti s křížky na A 60 let FIP z roku 1986. Na výzvu zareagovali jen dva čtenáři !!! (pokládám sám sobě otázku, proč trávím desítky hodin měsíčně nad zpracováním Zpravodaje na úkor všeho ostatního, když čtenář není schopný malou reakcí podpořit úsilí ostatních?) Protože příručku jsem obdržel jen jednu, došlo na losování. Výhercem – majitelem příručky se stává pan Škarvada z Poděbrad. Blahopřeji.

Pro dnešek je to ze Společnosti všechno. Zamysleme se nad stávající situací.

Autor: Redakce SSČSZ | 12. 2. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223