Zpravodaj 2/2005: Výplatní známky – objekt studijního bádání

Výplatní známky byly, jsou a budou předmětem studia sběratelů specialistů, a to hned z několika dů-vodů. Tím hlavním je skutečnost, že se některé nominální hodnoty tisknou relativně dlouhou dobu, což přináší sběratelům dokonalé vyžití. Ti sledují druhy papíru, které se na některých emisích střídají a s tím související druhy lepu, zkoumají barevné odstíny jednotlivých dotisků, ale tím zásadním důvodem je vlastní kvalita tisku známky a její změny, které v některých případech souvisí s úpravou či výměnou většinou hlubotiskových válců. Vzhledem k tomu, že období ČSR II doposud nebylo monograficky zpracováno, bude tato oblast tvr-dým oříškem pro každého, kdo se o monografické zpracování pokusí, a to hlavně z důvodu velkého ča-sového odstupu a vysokého nákladu některých nominálních hodnot. Logicky bude snazší zdokumentovat známku Pofis č. 3022 - 50 h emise Lidová architektura ze srpna 1992, než její „sestry“ z let 1971 a 2.

Věřím, že se některý z členů naší Společnosti brzy pokusí alespoň o náznak monografického studia některé z výplatních známek současného státního uspořádání, dokud se tyto ještě nechají zakoupit. I zde to ale autoři nebudou mít jednoduché. Také období tisku některých emisí výplatních známek ČR je pestré na změny související s výměnou dodavatelů známkového papíru a dlouhotrvajících dotisků některých hodnot. Rád bych tedy tímto článkem „vyprovokoval“ některého z našich specialistů, aby následo-val našeho kolegu ze Slovenska, pana Miroslava Gerece, který se v časopise „Zberatel‘“ pravidelně dělí se čtenáři o své poznatky, které vybádal studiem slovenských výplatních známek emise města.

Jako ilustrační obrázek k dnešnímu článku jsem záměrně zvolil výplatní známku emise Znamení zvěrokruhu, konkrétně nominální hodnotu 12,- Kč - lev. Tato známka vyšla relativně nedávno, 21. února 2001, ale bude se používat zřejmě dlouho, neboť hodnota 12,- Kč zůstává v ceníku České pošty, s.p. Přesouvá se z ceny za obyčejné psaní do hmotnosti 200g na cenu za obyčejné psaní do hmotnosti 50g. Proto rozhodla pošta o dalším dotisku této hodnoty, který proběhl 12. a 13. ledna 2005 v PTC,a.s. Praha. Při prohlídce PA známek mě zaujala na první pohled patrná odchylka skoro ve všech ZP obou PA.

Zpravodaj 2/2005: Výplatní známky – objekt studijního bádání

Jde o bílá místa způsobená nedotiskem oranžové HT barvy. Na obrázku vlevo je dolní pravý čtyřblok PA 2 se známkami, které jsou uváděny i v katalozích našich obchodníků. Jedná se o malou DV na ZP 89 s modrou skvrnou za zadní nohou lva a výraznější DV na ZP 99 s bílými flíčky nad a pod levým okem lva, způsobenými nedotiskem HT barvy. Tato DV se vyskytuje na všech ZP 99 PA 2 a všech dotiscích.

V tomto místě HT válce se zřejmě nevyleptalo místo potřebné pro přenos HT barvy na papír a zřejmě se již nedozvíme, v které části přípravy výroby HT válce k závadě došlo. Budeme-li pozorně sledovat čtyřblok na obrázku vpravo, všimneme si většího množství takových bílých flíčků, a to v celé ploše lvíčka. Usuzuji, že příčin vzniku těchto bílých míst může být několik, přesto, mám-li být důsledný, musel bych si do sbírky zařadit oba PA z tohoto dotisku (12.1.05), protože každé ZP těchto PA je originální. Svádí mne tento stav k myšlence, zda-li není již HT válec opotřebovaný natolik, že by si žádal výměnu, či celkovou repasi. Menší opotřebení je patrné i z HT válce pro modrou barvu, kdy se DV na ZP 89 již nevyskytuje. Možná je příčina tohoto nekvalitního tisku jen ve špatném seřízení přítlačné síly mezi válci. Ať došlo při tisku k čemukoli, dává to prostor k zamyšlení nad tím, zda-li by se nevyplatilo ukončit tisk výplatních známek starších emisí a na místo toho vydat nové hodnoty současné emise Krása květů. Nová potřebná hodnota 7,50 – lilie, je toho příkladem, jako ostatně i situace předešlá, v souvislosti s ukončením platnosti drobných mincí hodnot 10 a 20 haléřů (macešku 6,40 nahradila jiřina 6,50 a byla dána do oběhu hodnota 50 h s chrpou pro možné doplnění známek hodnoty 6,- Kč na potřebný výplatní tarif). Nyní, kdy pošta zavádí nový tarif i pro vyplácení doporučených a cenných psaní do hmotnosti 20g - 19,- Kč, očekáváme další novou výplatní známku s motivem fuchsie. Mě osobně by nevadily známky dvě. Ostatně brzy se přesvědčíme o tom, zda při tisku této známky došlo jen k technickým potížím při seřízení stroje Wifag, nebo k nadměrnému opotřebení HT válců (eventuální další dotisk lva nebo tisk jiné známky hodnoty 12,- Kč). Právě proto, že hodnota 12,- Kč bude stále potřebná, bude muset pošta rozhodnout o řešení urychleně. (Mnou zjištěné drobné nedotisky pochází z PA č. 78106-7.)

Moji výzvu vyslyšeli kolegové z Jižních Čech dříve, než došlo k tisku tohoto čísla Zpravodaje, proto naleznete na následujících stránkách první z článků na téma Výplatní známky emise Znamení zvěrokruhu. Jako první podrobili studiu známku Pofis č. 200 – kozoroh.

Autor: Josef Fronc | 11. 1. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223