Reklama

Zpravodaj 2/2005: Úvodník

Vážení čtenáři,
letošní jarní setkání našich členů se koná o měsíc později, než bývá zvykem, avšak v čase, který je pro nás filatelisty, svátkem největším – u příležitosti konání Evropské filatelistické výstavy BRNO 2005. Již zmíněný rok 2005 napovídá, že se letos můžeme zamyslet nad řadou událostí, které pro nás mají zásadní význam, proto si alespoň některé z nich připomeňme. Z hlediska novodobé historie nikomu neunikla zpráva o tom, že jsme 8. května vzpomenuli 60. výročí osvobození naší vlasti od fašismu. Od tohoto data můžeme odvodit mnoho vzpomínek, neboť se začal budovat nový stát, s novými tradicemi, i když ne na všechny vzpomínáme rádi.

Již na přední straně obálky nalezneme náznak první vzpomínky, související s poválečným vývojem našeho státu. Skončila válka, skončilo uspořádání protektorátu Čechy a Morava, opět se Češi a Slováci sešli ve společném státě. Proto se v dnešním Zpravodaji budeme věnovat jedné z prvních poválečných emisi - Košickému vydání, a to z hlediska specializace.

Dalším filatelistickým mezníkem je 15. květen roku 1950. Den, kdy vznikla nová obchodní filatelistická organice POFIS. I když tato organizace v současných podmínkách již neexistuje, vzpomínku si zaslouží zrovna tak, jako události roku 1965. 30. května se konala ustavující celostátní konference Svazu československých filatelistů. Těmto událostem budeme věnovat samostatný článek v příštím Zpravodaji, ve kterém si připomeneme další významné výročí – 60 let od vzniku OSN. I o této organizaci se zmíním v příštím čísle. Po SPU a UIT tak dovrším představení nadnárodních společenství, které mají k našemu koníčku blízko.

V roce 1965 ještě zůstaneme. Poprvé v historii naší známkové tvorby se podařilo naše známky tisknout i zlatou barvou. První taková emise vyšla 16. dubna s motivem našich zlatých medailistů na OH. O toto a jiné zpestření barev našich známek se zasloužil Rudolf Fischer, vedoucí známkové tvorby. Každý skalní sběratel československých známek ví, že 12. srpna 1965 vydala Ústřední správa spojů známku a ne ledajakou. Poprvé v historii československé známkové tvorby je tiskovou technikou ocelotisku z plochých desek reprodukováno původní výtvarné malířské dílo. Ano. Jedná se o Toaletu mladé ženy od Tiziana Vecelli. Tento úspěšný počin vydavatele zahájil v naší známkové tvorbě novou epochu námětů. Od tohoto roku se pravidelně na známkách tištěných technikou OTp setkáváme s přepisy slavných uměleckých děl, nejen v emisích Umění. Blíže se k tomuto vracím ve druhém dílu o blokových perforátorech. Ještě jedno významné datum roku 1965 je pro nás filatelisty důležité. 18. prosinec byl do roku 1992 oslavován jako Den československé poštovní známky. Právě v roce 1965 byla poprvé v tento den vydána známka k této příležitosti. Celkem 27 známek tohoto „atypického“ podlouhlého formátu 49 x 19 mm s motivem DČSPZ, zdobí naše sbírky. Nemusím připomínat, že i tento emisní námět a formát známky je nápadem tehdejšího vedoucího oddělení známkové tvorby, pana Fischera. Rozhovor s ním přinášíme dnes na str. 16-18. Předpokládám, že více informací z této doby nám brzy poskytne pan Rudolf Fischer v některém ze svých chystaných článků. První z nich – o ofsetových známkách očima vydavatele – „Ofstem k vítězství ocelotisku“ uvádíme již dnes na str. 35 – 40.

V letošním roce si připomínáme i jiná filatelistická výročí. 22. ledna tomu bylo 30 let, co byly dány do oběhu svitkové výplatní známky pro prodejní automaty. 9. ledna tomu bylo 15 let, co se opět na známce objevil portrét prvního prezidenta T.G. Masaryka, nemusím připomínat, že se tak stalo v době těsně předrevoluční. Pro dnešek poslední připomínkou je opět jedno zásadní datum. Před deseti roky, 20. ledna 1995, byla vydaná první známka nové emise ČR – Tradice české známkové tvorby. Také na toto téma mám připravený článek, který bude zařazen příště.

Jaro je také obdobím, kdy uzavíráme hospodaření roku minulého, nebude tomu jinak ani v roce letošním. Loni ukončil na vlastní žádost funkci hospodáře pan P. Pittermann. Ve funkci ho vystřídal člen VV, Ing. Karel Popek z Českých Budějovic. Dostává tak v úvodníku prostor na to, aby se vám představil a současně seznámil s výsledky hospodaření naší Společnosti. Čtení je to neveselé, neboť z něj vyplývá, že se neustále potýkáme s nedostatkem financí a jako editor Zpravodaje tak cítím určitý stav ohrožení. Vím, že na lepší věci si člověk zvyká rychle a těžko se s nimi loučí. Já osobně současný technický stav Zpravodaje za lepší věc pokládám, proto apeluji na každého z vás. Pokuste se současnou kvalitu Zpravodaje zachovat zvýšením počtu jeho odběratelů.

Autor: Redakce SSČSZ | 30. 10. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář