Zpravodaj 2/2005: SPECIALIZACE - perforace

Datum vydání: 9. 2. 2006


V dnešním čísle Zpravodaje jsem slíbil pokračování článku o blokových perforátorech, používaných v PTC, a.s. Praha se zaměřením na perforátory používané pro perforaci známek tištěných technikou - ocelotiskem z plochých desek, konkrétně o „dvacetibloku“. Přestože článek je již napsaný několik měsíců a nic nebrání jeho otištění, usoudil jsem, že je vhodnější nechat prostor také ostatním autorům, a proto dnes v rubrice „Specializace“ dostáváte informace od našeho člena, pana Oppolzera z Českých Budějovic, který se také perforaci věnuje velice podrobně a dále od pana Zahradníčka z Vodňan, který svůj čas věnuje bádání našich současných známek. Dnešní „sváteční“ číslo je věnováno nejen článkům odborným, ale také článkům poučným a informačním. Věřím, že jsme tentokrát uspokojili i ty čtenáře, které „mušince“ na známkách nezajímají, i když se logicky i s touto pravidelnou rubrikou opět setkáváte. Nezbyl tak prostor na zveřejnění Emisního plánu známek roku 2006, kdo je netrpělivý, ať se podívá na internetové stránky MI nebo České pošty. Nezbyl ani prostor na rubriku „Ze Společnosti“, naleznete jen kratičké informace související s členskou základnou. I přesto věřím, že jste s úrovní Zpravodaje spokojeni, a že uděláte maximum pro to, aby byly zachovány 4 čísla ročně v předkládané kvalitě. Jak tomu můžete pomoci? Čtěte výzvu na jiném místě Zpravodaje.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz