Zpravodaj 2/2005: Oznámení a výzva čtenářům

Na základě dlouhodobějšího studia automatové výplatní poštovní známky Hrad Veveří jsme v časopisu Merkur Revue publikovali tři články:

- Automatová známka Hrad Veveří z automatu SIMA 1351 (MR č. 1/2004),
- Výplatní poštovní známka HRAD VEVEŘÍ (MR č. 4/2004 a 5/2004),
- Určování známkových polí u známky HRAD VEVEŘÍ (MR 1/2005).

Uvedené články v dosud nejširším záběru popisují automatovou známku. V posledním článku, který se věnuje určování známkových polí, je problematika tak specializovaná a obsáhlá, že nebyla otištěna většina poznatků, které jsme shromáždili. Řešením této situace bylo uvedení odkazu na webové stránky www.sweb.cz/rudolf.oppolzer, kde jsou veškeré poznatky k dispozici. Je zde zároveň uvedena problematika prvních dvou článků, i když ve zkrácené podobě.

Předností webových stránek je možnost průběžného doplňování a provádění oprav. Chceme Vás proto touto cestou vyzvat a zároveň požádat o případné zaslání připomínek a názorů k výše uvedeným článkům. Přivítáme i Vaše poznatky, které máte k výplatní poštovní známce Hrad Veveří. Výsledkem tak může být stálý přístup k nejaktuálnějšímu souhrnu poznatků a informací.

Kontakt:

R. Oppolzer, Šafáře 69, 370 05 Č. Budějovice
rudolf.oppolzer@seznam.cz
V. Řezníček, Za Poříčskou branou 21, 186 00 Praha 8
vojtech.reznicek@seznam.cz

Autor: Redakce SSČSZ | 14. 1. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223