Zpravodaj 2/2004: Známky pod drobnohledem

Takto bychom mohli pojmenovat novou rubriku, která bude volně navazovat na články "Známky pod lupou" z dřívější Filatelie. Byla zaměřena na nové poznatky o známkách, na které přišli sběratelé a které se staly základem pro pozdější typologii.

Současné známky představujeme v rubrice Novinky a o jejich zajímavostech se dovídáte v Aktualitách. Do dnešní nové rubriky bych chtěl řadit ty nálezy a zjištění, která spadají do období let 1953 – 1992 a nejsou prozatím dostatečně vysvětlena.

První zjištění se týká známky Pofis č. 1631 z emise Květiny botanických zahrad z roku 1967. (Je zajímavé, že známky tištěné v tomto období technikou ofsetu a mající přitom stejně vysoký náklad jako známky z rotačky, jsou ceněny více, než známky ryté. Dnes na současné ofsetové známky pohlíží někteří sběratelé jako na něco méněcenného.)

Zpravodaj 2/2004: Známky pod drobnohledem


Známka mě zaujala pro odlišný formát perforace. Všimněte si rozdílné vzdálenosti mezi obrazem známky a spodní perforací u známky vpravo. Když jsem položil známky vedle sebe a spasoval jejich zoubky, zjistil jsem, že u obou je shodné řádkové zoubkování 12 1/2, ale známka vpravo má o jeden PO ve svislé řadě navíc. Logicky musí existovat takto delších známek větší počet (min. 5 ks), uvážím-li jednu vodorovnou řadu známek formátu PA. Z 25 ZP to je již zmíněných 5 ks za předpokladu, že se jednalo o nahodilou vadu perforátoru pravděpodobně u spodní řady PA. Pokud by tento jev byl charakteristický pro určitý dotisk, svádí k tomu zjištění, že delší známka je na světlejším papíru, musí takových známek existovat více. U jiné známky z této emise ani u jiných emisí, jsem se s tímto jevem doposud nesetkal. Prohlédněte své zásoby a dejte vědět svá zjištění, týkající se dvojího rozměru.

Další mé zjištění se týká známky Pofis č. 990 z emise Světová výstava EXPO 1958 v Bruselu. Tato známka byla vydaná 15. 7. 1958 a byla tištěna hnědým rotačním ocelotiskem kombinovaným zelenomodrým hlubotiskem.

Zpravodaj 2/2004: Známky pod drobnohledem

Zpravodaj 2/2004: Známky pod drobnohledem


Protože mám jen dvě tyto známky, nemohu dostatečně posoudit výskyt varianty s modrou střechou, natož určit ZP a PA. Máte něco obdobného doma?

Poslední dnešní bádání nad známkami zakončím emisí, která byla vytištěna technikou nejsložitější, a tou je ocelotisk z plochých desek. Zůstanu v roce, ve kterém jsem se narodil, tedy 1962. 15. prosince byly vydány známky z emise Brouci. Tato emise je zajímavá tím, že doposud nikdo nepublikoval rozlišení PL z TF. Nemám dostatek materiálu pro takovýto počin, proto se zaměřím na odlišnosti, které můžete pozorovat i vy, hlavně ti, kteří mají jeden či více PL.

Známka č. 1280 hodnoty 30h mne zaujala na ZP 2 (dívám-li se na PL, vzhledem k formátu známky je to pravý horní roh PL) zeleným bodem ve vykousnutém otvoru listu. Může to být rozlišovací bod pro určení PL v TF. Známka č. 1281 hodnoty 60h jako jediná z emise měla TF o jednom PL. Přesto se nechají určit ZP podle DV.

Zpravodaj 2/2004: Známky pod drobnohledem


Výrazná DV se nachází na ZP 4 a 8 (při pohledu na vodorovné PL, čtvrté známky zleva) a to hnědý bod nad třetím písmenem "S" nápisu ČESKOSLOVENSKO. Zajímavé jsou i krovky brouka, v některých jsou hnědé body.

Zpravodaj 2/2004: Známky pod drobnohledem


Známka č. 1282 má na ZP 3 hnědé skvrny pod písmenem "K" nápisu ČESKOSLOVENSKO

Zpravodaj 2/2004: Známky pod drobnohledem


Na známce č. 1284 je na neidentifikovaném ZP některého PL tmavomodrý bod pod nápisem latinského názvu střevlíka.

Zpravodaj 2/2004: Známky pod drobnohledemTyto poslední dvě DV mohou být nahodilé. Upřesnit to lze jen Vašimi nálezy.

Autor: Josef Fronc | 30. 8. 2004

Komentáře

Znamky pod drobnohledem

RE: Znamky pod drobnohledem

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223