Zpravodaj 2/2004: Ze života Společnosti SČSZ SČF

V dnešní společenské rubrice chci reagovat na změny, týkající se členské základny. Již v prvním čísle letošního Zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že u jedenácti členů jsme nebyli schopni identifikovat platbu jejich členského příspěvku. Protože jsem důsledný a nerad řeším vše ukvapeně, snažil jsem se s takovými členy navázat osobní kontakt a vše vysvětlit. Něco se k dnešnímu dni vysvětlit podařilo, a zde jsou výsledky: Pan Ing. Szücs ze Společnosti nevystoupil, jak jsem milně informoval minule, jeho platby byly dohledány a zdá se být již vše v pořádku. Pan Krejčík z Břeclavi se ve skutečnosti jmenuje Krejčí, zde byl omyl ve jmenném seznamu. I tento člen pokračuje ve členství.

V souvislosti s pátráním máme pro Vás i zprávy smutné. Navždy náš filatelistický svět opustili členové RNDr. Jiří Papoušek z Brna a Ing. František Vychytil z Plzně. Vzpomínáme.

Protože pátrání nebylo doposud uzavřené, počkáme ještě s definitivním seznamem hříšníků. Naopak uvádím seznam nových členů, kteří se do naší společnosti přihlásili od ledna letošního roku. Jsou mezi novými členy jak sběratelé specialisté, tak se naše základna rozrostla o skupinové členy – kluby filatelistů, které jsme se Zpravodajem seznámili a tyto kluby jej zařadily do svých knihovniček pro zpřístupnění svým členům. Vítáme mezi námi KF 02-015 Pelhřimov, 03-001 Domažlice, 05-002 Dvůr Králové n/L, 05-007 Česká Třebová, 05-011 Vysoké Mýto, 05-070 Žamberk, 05-075 Ústí n/O, 05-076 Trutnov, 06-010 Žďár n/S. a 07-006 Jeseník. Dále vítám nové členy, mezi kterými jsou pan: P. Balek z Pelhřimova, J. Eisenvort z Týnu n/Vlt, P. Froněk z Kladna, I. Hanus z Hlinska v Čechách, V. Knebl z Kopřivnice, V. Pocner z Kralup n/Vlt, V. Pospíšil z Kněžmosti, Ing. Stropina ze Kdyně, J. Volný z Havlíčkova Brodu, V. Volný z Liberce a J. Zahradníček z Vodňan. Sice naše řady nerozšířila zatím žádná žena, ale ještě není všem dnům konec. Pokud se tímto tempem podaří získat letos ještě více členů, věřím, že Zpravodaj v takové formě a rozsahu, jak jej nyní dostáváte, bude zachován.

Rádi bychom se za redakci Zpravodaje a VV Společnosti přidali ke gratulantům, kteří budou blahopřát našim členům, dožívajícím se letos významných životních jubileí. Protože máme k dispozici omezený počet návratek, nejsou mezi oslavenci všichni.

50 let letos slaví:
A. Szücs z Olomouce; V. Špatný z Blatné

60 let letos slaví:
J. Běloubek z Litoměřic; J. Klim z Brna; R. Klimesch z Častolovic; L. Krejčík z Příbrami; J. Procházka z Brna; R. Šiška z Brna a O. Zelený z Osic

70 let letos slaví:
L. Klusáček z Brna; J. Gregor z Třebechovic

75 let letos slaví:
V. Hejnyš ze Suchého Dolu; M. Procházka z Mělníka

77 let letos slaví:
J. Látal z Prahy

78 let letos slaví:
M. Chmelka z Rapotic

79 let letos slaví:
V. Náplava z Brna

80 let letos slaví:
Z. Večeřa z Prahy
L. Žemlová z Prahy

83 let letos slaví:
K. Dvířka z Jindřichova Hradce

84 let letos slaví:
R. Holešovský z Prahy

Protože jsme se k takovéto gratulaci rozhodli po deseti letech, chceme dodatečně poblahopřát i těm členům, kteří se významného životního jubilea dožili v roce loňském. Je to pan M. Skuhra z Nové Včelnice a svou šedesátkou a pan K. Fischer z Kanady, který oslavil svých 70 let.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí u filatelistických objevů a do dalších let mnoho spokojenosti a životní pohody.
VZPOMÍNKA


Při této příležitosti vzpomínáme na naše bývalé členy, a jejich nedožitá významná jubilea: 70 let od narození Ing. Zdeněka Moliše a Ing. Zdeňka Šťástky; 80 let od narození Františka Baudise; 90 let od narození JUDr. Františka Dvořáka a Františka Žampacha. Děkujeme všem, kteří si s námi vzpomenou.
Svoji působnost ve výkonném výboru Společnosti ukončil na svoji žádost pan Ing. Pavel Švejnar. Pracoval fakticky ve výboru od roku 1996, když byl na 2. valné hromadě SSČSZ dne 3. 12. 1995 zvolen za člena VV. Pomáhal tajemníkovy VV s organizačními záležitostmi, pracoval v redakční radě Zpravodaje. Svými odbornými články přispíval také ke zpestření obsahového zaměření našeho Zpravodaje. Pavel Švejnar zůstává členem naší Společnosti a nadále bude působit v redakční radě časopisu Filatelie. Děkujeme mu touto cestou za práci, kterou pro Společnost a obzvláště VV Společnosti vykonal.

Na žádost pana Švejnara uvádím: "Vzhledem k tomu, že jsem se v roce 2003 v souvislosti s ukončením práce ve VV jeho schůzek již nezúčastňoval, nevyjádřil jsem tudíž ani souhlas s Kritickým názorem VV Společnosti k edičnímu plánu Monografií."

Autor: Josef Fronc | 11. 10. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223