Reklama

Zpravodaj 2/2004: Základní filatelistická terminologie

V roce 1988 u příležitosti konání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 88 vydal Rapid pro organizační výbor této výstavy publikaci nazvanou Československá filatelie.

Váš komentář