Zpravodaj 2/2004: Povídal jsem si s Miroslavem Špačkem

Bylo by neuvážené, nepopovídat si pro náš seriál článků s člověkem, který má na starosti ve vedení České pošty veškeré filatelistické záležitosti. Pokračuji rozhovorem s náměstkem generálního ředitele pro provoz, panem Ing. Miroslavem Špačkem. Tento vlídný a usměvavý muž je proto vidět na všech významných filatelistických akcích, i když, jak se svěřil, není filatelistou. I on má ale na svědomí, že mezi Českou poštou a Svazem českých filatelistů panují dobré partnerské vztahy.

Zpravodaj 2/2004: Povídal jsem si s Miroslavem Špačkem


Pan Špaček mi přiznal, že Česká pošta, tak jako ostatní pošty ve světě, má zájem na tom, aby jejich filatelistické produkty sbíralo co nejvíce sběratelů, bez rozdílu, zda-li se jedná o sběratele organizované ve SČF, či neorganizované. Za tímto účelem zřídila pošta zásilkovou službu v Karlových Varech, odkud je možné známky odebírat za nominální hodnotu a to bez účtování balného a poštovného. Rozšiřuje také počet filatelistických přepážek pošt, aby nové známky České republiky byly dostupné pro každého. Jde přece v první řadě o propagaci České pošty a jejich produktů a služeb.

My už z předchozích rozhovorů s "lidmi kolem známek" víme, že vlastní realizaci, výrobu, skladování a konečně i distribuci zabezpečuje v rámci pošty odbor Postfila OZ DOS, který byl ustaven po privatizaci POFISU. Ale kdo se stará o emisní plány a výtvarné řešení do té doby, než se vše předá Postfile? Na GŘ České pošty se filatelií zabývají dva malé útvary, odpovídá náměstek Špaček a dodává: "Samostatné oddělení přípravy vydávání známek řídí paní Francková a má na starosti přípravu výroby známek, spolupráci s autory a výrobci – tedy VSP Praha a hlavně PTC Praha, kde máme majoritní podíl. Druhé Samostatné oddělení filatelie řídí paní Mykytynová, to má na starosti filatelii po obchodní stránce, komunikuje s obchodníky a sběratelskou veřejností. Bude určitě pro čtenáře zajímavé, popovídat si s oběma vedoucími a blíže jejich práci představit."

Ještě jednou se vrátím k tématu partnerství. Dozvěděl jsem se, že Česká pošta má uzavřenu smlouvu se SČF a podepsala i Etický kodex ve filatelii, přijatý členskými zeměmi UPU. Tento kodex usměrňuje formou doporučení činnost vydavatelů poštovních cenin a dalších předmětů sběratelského zájmu v oboru filatelie. Česká pošta se těmito zásadami řídila již dříve a dnes to může garantovat svým podpisem. Partnerství je ale důležité i ve vztahu k členům naší Společnosti. Požádal jsem pana Špačka o patronát nad mým záměrem, zveřejnit v našem Zpravodaji seriál článků na téma "Jak vzniká známka". Pan Špaček patronát přijal a stal se tak společně s panem Štefkem z PTC Praha gestorem tohoto projektu. Závěrem mi dal jedno ujištění. Sběratelé našich známek nemusí mít obavy z toho, že by APOST, elektronická pošta či zprávy SMS zcela vytlačily klasickou korespondenci, a tak se krásným našim známkám budeme obdivovat i nadále.

S náměstkem pro provoz GŘ České pošty panem Ing. M. Špačkem rozmlouval Josef Fronc.

Autor: Josef Fronc | 11. 9. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223