Zpravodaj 2/2004: Povídal jsem si s Jaroslavem Štefkem

Seriál článků o lidech, kteří mají blízko ke známkám, pokračuje rozhovorem s výrobním náměstkem Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., panem Jaroslavem Štefkem.

Zpravodaj 2/2004: Povídal jsem si s Jaroslavem Štefkem


Zastihl jsem ho v době, kdy jednal s naším rytcem, panem Václavem Fajtem. Byl jsem rád, že jsem mohl Mistra Fajta vidět na vlastní oči. Využil jsem příležitosti a domluvil si s ním rozhovor, o který Vás též nepřipravím. Než jsem využil možnost seznámit se s provozy PTC, byl jsem zvědavý, čím zrovna tiskárna "žije". Na rotačce Wifag 3 se tiskla letošní velikonoční známka, v provozu ocelotisku z plochy na stroji Waite probíhala jedna z fází tisku známky k propagaci výstavy známek Brno 2005. K samotnému tisku a popisu strojů se vrátím v samostatném seriálu "Jak vzniká známka".

Pan Štefek mi prozradil jednu novinu, která bude sběratele jistě zajímat. PTC zakoupila německý stroj Wista WS 90, který je schopen perforovat potištěný papír až formátu B2, tedy archy, které vycházejí ze strojů tisknoucích technikou ofsetu. Tento stroj bude mít svou premiéru při výrobě známky, která vyjde v emisi EUROPA 5. května s námětem prázdniny. PTC se tak stává schopnou vyrábět i plně ofsetové známky včetně perforace.

Jak mi dále pan Štefek prozradil, PTC se chystá na již 10. konferenci tiskařů poštovních známek, která se bude letos konat v Polsku od 10. do 14. května, v Krakovu a Varšavě. Naši tiskaři nominovali na konferenci známky aršíku s akvarijními rybičkami, přepis Slavíčkova obrazu Podzim ve Veltrusích a jednu známku z roku 2002 – Divan od Vlado Bukovace. Vzhledem k odvedené precizní práci všech podílejících se lidí, mají tyto známky velkou šanci na úspěch, jak nám to již v minulosti mnohokrát prokázali.

Co ještě bude pro některé zasvěcence novinkou je změna na postu ředitele PTC. Ing. Alexandra Feoktistova vystřídal Ing. Pavel Mejstřík. Pan Feoktistov zůstává ve funkci předsedy představenstva a.s. PTC Praha. Nový ředitel nám, členům Společnosti SČSZ, podal pomocnou ruku a nabídl spolupráci při tisku našeho Zpravodaje. Již první číslo letošního roku bylo vytištěné v PTC. Touto cestou mu za všechny čtenáře děkuji. Vždyť kvalitní tisk je předpokladem úspěchu naší vyčerpávající badatelské práce.

Zpravodaj 2/2004: Povídal jsem si s Jaroslavem Štefkem


Pan Štefek, kterého vidíme na fotografii, přijal naši výzvu a stal se patronem projektu Jak vzniká známka za PTC Praha. Vedle Ing. Špačka z GŘ České pošty je zárukou toho, že na stránkách Zpravodaje budete moci sledovat, skoro jako v přímém přenosu, jednotlivé fáze výroby našich známek a to u všech základních tiskových technik - OTr + HT, OTp a Ofset.

V průběhu našeho prvního setkání jsem pana Štefka doslova zasypal všelijakými "všetečnými" dotazy, které s výrobou známek souvisí. Byl jsem asi jeden z mála členů VV, který o tom nic nevěděl, přestože jsem byl svolný stát se editorem Zpravodaje, a tak o tom i publikovat. Za tímto účelem mi byl představen pan Studnička, který vykonává funkci mistra tisku známek a to od roku 1985. Ten mne již provedl některými specifickými provozy tiskárny, a tak budeme společnými silami popisovat stránky Zpravodaje odbornými výklady, vztahující se k tisku známek. Je zřejmé, že vzhledem k povaze specifické výroby cenin, nelze do tiskárny pustit každého sběratele, proto jsem za všechny čtenáře velice rád, že mi to bylo umožněno a že se s tím, co jsem viděl, mohu s Vámi o všechno podělit alespoň na stránkách Zpravodaje.

Trochu předběhnu sled událostí a ukážu vám pohled na jeden konec rotačního stroje Wifag. Jedná se v tomto případě o "trojku",
která umí tisknout čtyři HT barvy a ocelotisk.

Zpravodaj 2/2004: Povídal jsem si s Jaroslavem Štefkem


Ve spodní části fotografie je vidět zásobník ocelotiskové barvy (spíše pasty), nad ním je ocelotiskový válec a optický snímač autotronových značek (barevné trojúhelníčky na okraji PA), pomocí kterých se seřizuje správný soutisk HT barev + barvy ocelotisku. Na obrázku vidíte také jednoho člena obsluhy – tiskaře, který stroj rozjíždí, seřizuje a dohlíží na ostatní členy obsluhy, aby bylo vše v pořádku. Jeho práci mu vůbec nezávidím, neboť musí umět sledovat jedoucí pás papíru. Jen pro představu: po rozjetí stroje padá na druhé straně cca 50 PA známek za minutu. Každou sekundu tudíž projede před očima tiskařovi jeden celý přepážkový arch známek (polovina tiskové formy, v tomto případě polovina válce). To je pěkný fofr. Chce-li za chodu zjistit, je-li všechno tak, jak má být, musí mnohokrát zakývat hlavou, neboť nelze při této rychlosti sledovat více, jak jednu řadu známek současně.

Oproti původnímu stroji Wifag 1, na kterém se poprvé začaly známky tisknout v roce 1952, se mimo jiné "trojka" liší i ovládacími prvky. Mechanické ovládání bylo nahrazeno ovládáním elektrickým a pneumatickým. Řídící skříň tak má tiskař stále po ruce. Přesto i tento stroj má již něco za sebou, a proto všechna čest všem, kteří se na výrobě známek podílejí.

Děkuji touto cestou i panu Štefkovi za vstřícný přístup a všechno, co pro nás – sběratele nejhezčích známek na světě – udělal a do budoucna ještě udělá.

S výrobním náměstkem PTC Praha a.s. - Jaroslavem Štefkem rozmlouval Josef Fronc.

Autor: Josef Fronc | 2. 9. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223