Zpravodaj 2/2004: Kdo dá vysvětlení k následujícím celistvostem?

Datum vydání: 23. 9. 2004


I v tomto příspěvku si ukážeme zajímavé celistvosti, které patří do podrubriky "otazníky". Výzva je tedy určena těm sběratelům, kteří se zabývají razítky, eventuelně aerofilatelií. Vysvětlíte nezodpovězené otázky?

První ukázka zobrazuje Aerogram, o kterém víme, že byl zaveden Československou poštou v roce 1959, byl opatřen natištěnou známkou hodnoty 1,20 Kč tmavomodré barvy a byl na zadní straně opatřen textem "UPOZORNĚNÍ" ve čtyřech provedení dle příslušných dotisků. Natištěná známka s motivem volavky v letu byla na aerogramech použita v letech 1959 – 1963, navrhl ji Cyril Bouda, rytecky se podílel Bohdan Roule. Stejné aerogramy byly použity pro propagaci Světové výstavy Praga 1962, byly opatřeny v dolní části přední strany červeným přítiskem emblému výstavy a textem a to technikou knihtisku. V roce 1970 u příležitosti 50ti let československé poštovní letecké dopravy, byl opět tento aerogram použit, tentokrát byl opatřen modrým knihtiskovým přítiskem motivu letadel dle návrhu J. Lukavského. Naposledy se s motivem volavky v letu setkáváme na aerogramech po roce 1971, to byl již proveden červeným knihtiskem přetisk nominální hodnoty na hodnotu 3,80 Kč, v důsledku zvýšení poštovních sazeb do zahraničí.Námi otištěný aerogram spadá do roku 1969, tedy období, kdy se v odborné literatuře nesetkáváme s žádným oficiálním vydáním. Jedná se o stejný aerogram, podle uspořádání textu na zadní straně přísluší dotisku z roku 1961. Zajímavý je přítisk na přední straně. Modrou barvou je natištěna adresa příjemce "Výstava OSTRAVA ’69, expozice HZ Merkurfila, Ostrava – Černá Louka." Přítisk v levé spodní části tvoří kresba letounu L-29 DELFÍN, pod kterým jelogo výstavy + text "Přepraveno vojenským tryskovým letounem L-29 DELFÍN u příležitosti výstavy Ostrava 69" letec: pplk. Oldřich Tupý. Dále je levá horní část aerogramu opatřena červeným palubním razítkem se symbolem letounu a příležitostným razítkem OSTRAVA 24. 6. 1969 Výstava Ostrava 69. Vlastní známka je orazítkována poštovním razítkem poštovního úřadu. Bohužel razítko je tak slabě oražené, že je čitelné jen písmeno "R" a číslovka 34, dále datum odeslání 24.6.69 – 8. Domnívám se, že letadlo mohlo být vypraveno z Prahy. Otázka zní, zda se nejedená o soukromý přítisk? Co nabízela expozice HZ Merkurfila na oné výstavě Ostrava 69? Má-li tato výstava něco společného s filatelií? Domnívám se, že odpověď by nám mohl poskytnout náš kolega T. Šilhán nebo kdokoli, kdo bude ochotný ostatním sběratelům předat své poznatky. Je tomu právě 35 let od konání zmiňované výstavy.

Druhá ukázka spadá do emisní činnosti našich krajanů v USA a i tato událost byla aktuální před 35 lety. Je vztažena k výstavě "CZECHOPEX‘69", která se konala 29. – 30. března 1969 v USA ve státě ILLINOIS, městě Cicero. Co že je na této celistvosti zajímavé? Jedná se o obálku s natištěnými vlajkami USA a ČSSR, nápisem CZECHOPEX’69, údajem o konání MARCH 29-30 a textem FIRST CZECHOSLOVAK PHILATELIC CLUB OF AMERICA HOST TO IFSC. Obálka je formátu 156 x 93 mm, tedy velice podobná i použitým papírem našim FDC z té doby. Byla vyplacena nalepenou známkou Pofis č. 1740 a opatřena příležitostným razítkem PRAHA 29. 3. 1969 + texty viz obrázek.Poté byla obálka dopravena do USA, kde byla opatřena razítkem CHICAGO,IL MAR 30 1969 a textem CZECHOPEX I.F.S.C. CONV. STA., kterým byly přetištěny dvě známky 4c a 8c s motivem medaile T. G. Masaryka. Mé otázky zní: Kdo vydal tuto obálku? Jak byla orazítkována, když mezi oběma razítky je časový odstup 1 den? Čemu náleží zkratka IFSC? Kam takovou obálku zařadit?

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz