Zpravodaj 2/2004: Jak se zachází s informacemi

Datum vydání: 8. 10. 2004


Také jste si Vy, kdo čtete i časopisy Filatelie, všimli, jak tam pracují s informacemi? Například v části "Odborná literatura" otiskuje redakce Filatelie pravidelně anotace na Odborné zpravodaje, které do redakce došly. Podle toho, jaké informace se zde dovídáte, to vypadá, jako by náš Zpravodaj do redakce Filatelie Česká pošta odmítala doručovat. Redakce Filatelie je na seznamu odběratelů Zpravodaje zařazena a náš Zpravodaj dostává ihned po jeho vydání. Na můj dotaz, proč není v anotaci uváděn, redakce neodpovídá ani po opakované výzvě. Obrátil jsem se proto s dotazem na členy naší Společnosti, kteří jsou současně členy redakční rady Filatelie. Někteří odpověděli, že neví, jiní odpověděli, že zpravodajů dochází do redakce mnoho, tudíž se nedaří vše číst ihned. Kdo čte tuto rubriku filatelie pozorně, všiml si, že některé časopisy, které byly vydány podstatně později než náš Zpravodaj, zde uvedeny jsou a na náš Zpravodaj se od listopadu 2003 ještě nedostala řada. Zvláštní odpověď viďte?!

Jiné informace, třeba v rubrice "Ze svazového kalendáře", zveřejněné ve Filatelii č. 3/2004 str. 44 jsou také neúplné. Redakce uvádí, že na mezinárodní výstavě filatelistické literatury TEMEX 2003, která se uskutečnila v prosinci v Buenos Aires, získala ocenění – pozlacenou medaili - publikace České pošty a SČF – "10 let české poštovní známky". To že další pozlacenou medaili získala publikace naší Společnosti, která je součástí SČF, konkrétně "Ocelotisk z plochých desek, známky a aršíky" I. díl, se z Filatelie již nedozvíte (Myslíte si, že tuto informaci neměli k dispozici? Prokazatelně měli.)

Co si máme o takovémto přístupu myslet? Takto to vypadá, že redakce časopisu Filatelie záměrně nepublikuje o aktivitách jedné z největších odborných společností SČF. Kdyby tento časopis zůstal pod vedením SČF, určitě by se to nestalo. Takhle si bohužel vydavatel dělá jen to, co se mu hodí. Zde tedy doplňujeme a opravujeme informaci redakce Filatelie: publikace "10 let…" získala cenu "velkou pozlacenou medaili". Je v tom rozdíl. Naše publikace získala "jen" pozlacenou medaili a tu vám dnes ukážeme alespoň symbolicky.

Kovová plaketa

Diplom


Svádí tato situace k tomu, abychom to vnímali jako zaujatost proti Zpravodaji jako takovému, nebo jako vůči některým z našich představitelů. Že se jedná o určitý typ diskriminace, je jednoznačné. Čtenáři Filatelie nedostávají informace o tom, že existuje odborný Zpravodaj na českou známku, který informuje okamžitě a podrobně o novinkách a také o ostatním dění mezi sběrateli. Lichotí nám, že náš Zpravodaj, soudě podle toho, jaký přístup k němu redakce Filatelie zaujímá, je pro Filatelii zřejmě konkurentem. Naším záměrem to sice není, jsme Zpravodajem pro členy Společnosti SČSZ při SČF (těší nás, že počet odběratelů neustále roste), ale chování samotné redakce to do této polohy staví.

Abyste měli celkový přehled ocenění z výstavy TEMEX 2003, uvádíme jej v plném rozsahu.

Výstava se konala od 9. do 13. prosince v Argentině – Buenos Aires. Pokud jde o třídu literatury, měla statut výstavy mezinárodní s podporou F.I.P. Čeští vystavovatelé se účastnili pěti exponáty a dosáhli přitom velmi dobrých ocenění v rozsáhlé konkurenci. Česká pošta získala ve spolupráci se SČF velkou pozlacenou medaili za propagační publikaci "10 let české poštovní známky". Oceněna byla především originalita a vysoká odborná úroveň průvodního textu. Naše Společnost sběratelů čs. známek SČF získala za svou publikaci "Ocelotisk z plochých desek ..." pozlacenou medaili. Pokračuje tak trend velmi pozitivního hodnocení této příručky ve světovém měřítku, oceňuje se především originalita prezentovaných poznatků a úroveň jejich zpracování. (Vzpomínáte na kritiku ze strany Pofisu s.r.o., která při vzniku této odborné publikace zaznívala?)

Příjemným překvapením bylo obecně vysoké hodnocení doposud nedoceňovaného typu literatury – metodických pomůcek a výstavních katalogů. Česká reprezentace byla zastoupena "Filatelistickým diářem 2004" Vladimíra Schödelbauera, který získal velkou stříbrnou medaili, právě tak jako "OSTROPA – Průvodce filatelistickou výstavou JIHLAVA 2003". Schödelbauerův diář byl oceněn především za vysokou informační hodnotu výrazně se odlišující od příruček odborného typu a výstavní katalog JIHLAVA 2003 pak za vysokou úroveň převažující filatelistické odborné náplně.

Metodická příručka B. Kukačky a F. Lněničky "Budování sbírky a exponátu" získala stříbrnou medaili a završila tak úspěšné vystoupení českých vystavovatelů na této mezinárodní výstavě.

Všem vystavovatelům ze srdce blahopřejeme.

Autor: VV SSČSZ
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz