Zpravodaj 2/2004: Atraktivní a kuriózní celistvosti s leteckými známkami - II

Zajímavé celistvosti jsou dnes nezbytnou součástí a "kořením" každé specializované a studijní sbírky čs. známek. V minulém Zpravodaji jste viděli celistvost s leteckými známkami na dopise z roku 1948, který putoval letecky z Prahy přes New York do čínského Nankingu. Dnes uvádím druhou ukázku, na které je použita také letecká známka a to zcela neoprávněně.

Zpravodaj 2/2004: Atraktivní a kuriózní celistvosti s leteckými známkami - II


Dnešní ukázka je mnohem pozdějšího data – z 80. let 20. stol. Cenné psaní v tehdejší standardní úřední obálce bylo odesláno z Třebíče do Prahy 6 s udanou cenou obsahu 7000 Kč. Při hmotnosti zásilky 32 g bylo výplatné stanoveno na 12 Kčs. To bylo uhrazeno kuriózní dvojicí známek: především hodnotou 2 Kčs z tehdy právě vydané emise "Ochrana přírody" (Pof. 2589, obraz křivky obecné) a překvapivě hodnotou 10 Kč z emise leteckých známek z roku 1946 (Pof. L20, letadlo DC-4E nad Bratislavou), tedy známkou v oné době již více než 30 let neplatnou (platnost do 18. 6. 1953!). Na obálce je dále nalepena červená V-nálepka TŘEBÍČ 1, evid.č. 80. Kurióznost tohoto objektu spočívá v tom, že předpisově zapečetěná zásilka byla naprosto bezchybně (až na známku 10 Kčs!) odbavena poštou Třebíč 1 a frankatura službou u přepážky ručně orazítkována razítkem "674 01 TŘEBÍČ 1 / 26.8.83 -18 / e". Řádný příchod do místa určení dokládá otisk denního razítka "160 00 PRAHA 6 / 28.8.83 - 8 / 4g" na zadní straně obálky.

Zpravodaj 2/2004: Atraktivní a kuriózní celistvosti s leteckými známkami - II


Tato celistvost nade vši pochybnost svědčí o neinformovanosti úředníka (úřednice) u přepážky o neplatnosti známky 10 Kčs. Díky jejímu stáří a neobvyklosti mohla být paradoxně považována za známku zcela novou, v provozu ještě dokonale neosvojenou. Není vyloučeno, že ani odesilatel, který známku vylepil, netušil, že známka dávno neplatí (obecné povědomí odborně neinformované veřejnosti bylo takové, že všechny poštovní známky z poválečné doby s "rozumnou" výplatní hodnotou jsou platné – opatření z doby měnové reformy 1953 o zrušení platnosti dosavadních známek již upadlo v zapomnění). A že by šlo o úmyslný akt úředníka u přepážky, je příliš fantastická varianta vysvětlení – asi by neriskoval svou pověst a případné sankce. Takže o tomto zajímavém objektu nelze říci, že jde o "mache" či podvod. Spíše je pozoruhodným dokumentem doby o neznalosti služebních věcí na jedné straně a pečlivosti při odbavení zásilky osazenstvem přepážky na straně druhé.


Poznámka redakce: Má-li někdo ze čtenářů zajímavou celistvost s leteckými známkami, zašlete její fotokopii s popisem do redakce, článek by mohl mít další pokračování.

Autor: Zdeněk Fritz | 27. 8. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223