Zpravodaj 2/2004: Aktuality

Vánoční známka roku 2003 byla vcelku nevýrazná, zato nám sběratelům přinesla zajímavou DO na ZP 20 u PA1 v podobě rozměřovacího křížku, který se objevil ve větvi zasněženého stromku. Záměrně používám termín DO, neboť se nejedná o vadu válce, nýbrž tento RK byl umístěn omylem při rozměřování známkových polí při počítačovém zpracování na matrici, která slouží jako podklad pro rozměření TF a pro moletování jednotlivých ZP.

Zpravodaj 2/2004: Aktuality


Zde jsou nahodilé VV – nedotisk HT barvy na ukázce vlevo (padající vločka) a nedotisk HT barvy na ukázce vpravo pod písmenem „č“ Kč. Takovéto drobné nahodilosti obohatí sbírku jako dokumentace tisku známek technikou OTr + HT.

Zpravodaj 2/2004: Aktuality


Další aktualita se týká známky č. 0387 z emise Tradice české známkové tvorby letošního roku. U této známky pozorujeme zajímavý jev. Prohlížíme-li sousední PA těchto známek, pozorujeme bezchybný soutisk u PA 1 , u PA 2 je patrný posun HT barev vůči barvě ocelotisku. Jak si lze tento jev vysvětlit? Víme, že TF je přenesena na tiskový válec. Mohlo se stát, že vzdálenost ZP poslední řady známek PA 1 a ZP první řady známek PA 2 je jiná u válce ocelotisku oproti válcům hlubotiskovým. Jiné vysvětlení mě nenapadá. Dá k tomu vysvětlení PTC?

Zpravodaj 2/2004: Aktuality

Nahodilé drobné VV převládají při prohlížení PA známek tištěných na rotačkách Wifag. Jejich příčinou je celá řada faktorů, kterým se v souvislosti s touto technologií nelze zcela ubránit. O těchto faktorech se zmíním v článcích "Jak vzniká známka". Dnes si opět ukážeme "úlovky" některých pilných čtenářů. Pan Strupl z Plasů zaslal dvě ukázky, které souvisí s přebytkem barvy na ocelotiskovém válci.

Zpravodaj 2/2004: Aktuality


Vzhledem k tomu, že se uvedené VV nevyskytují pravidelně, jde evidentně o vady nahodilé. "Zlobí-li" stírací zařízení, zůstává na válci více barvy, než je třeba a ta pak přítlakem "vylézá" z prohloubených linií vedle nich a "rozpíjí" se na papíře. Tak jako když píšete kuličkovým perem, se občas na kuličce nahromadí přebytečná barva, která se pak utrhne a někde v psaném textu provede nehezké zesílení. Když to stačí zaschnout, výsledkem je zesílená linka nebo flíček vedle linky, jak je vidět na velikonočním vajíčku známky č. 0351. Pokud barva nezaschne zcela a způsobíte posun potištěnou stranou o jiné předměty, přebytečná barva se rozmázne. Tento důsledek je vidět u ruky akrobatického skokana na lyžích (Valenty) na známce č. 0314. V tomto případě nejde o vadu válce, ale o stopu barvy v důsledku posunu papíru.

Na konci výrobního procesu se z "nekonečného" pásu potištěného a operforovaného papíru odřezávají jednotlivé PA známek (vždy střídavě PA1 a PA2). Tyto sklouzávají do zásobníku, ze kterého je obsluha stroje po 50 ks odebírá a překládá do sušící skříně. Aby nedocházelo k nežádoucím obtiskům na stranu s lepem vlastní vahou PA (ocelotisková barva je hustší než barvy hlubotiskové, proto schne pomaleji), je počet 50 ks optimální – vyzkoušený dlouholetou praxí. Při sklouzávání jednotlivých PA do zásobníku stroje dochází vždy ke styku sousedních PA, které svým pohybem mohou rozmazat nezaschlou barvu. Takto "postižené" známky dokumentují určitou výrobní fázi, jinak jsou zřejmě sběratelsky nezajímavé.

Další úlovek pana Strupla je zajímavý, ale je nutné připomenout, že ne každá zajímavost má příčinu ve fázi výroby. Výplatní známka č. 0258 panna má na ZP 10 neidentifikovaného PA pod hlavou a nad hodnotovým údajem tamvě zelené šmouhy.

Zpravodaj 2/2004: Aktuality


Již tento první fakt naznačuje, že šmouhy pravděpodobně nevznikly při tisku, neboť známka obsahuje jen barvy: růžová, modrá a černá. Protože mi byla známka předložena, dělaly na mě šmouhy dojem, že byly způsobeny až při následné manipulaci se známkami. Dovedu si dobře představit, že na ně někdo položil jiný předmět, ze kterého se barva přenesla na papír známky. Doporučuji, aby si majitel provedl zkoušku, pravděpodobně bude tato zelená barva snadno odstranit třeba kancelářskou gumou.

Záměrně jsem do dnešních aktualit zařadil i takovéto ukázky, abychom naznačili sběratelům specialistům, co by měli přehlížet při zkoumání známek. Zopakuji sice, že nemůžeme nikomu nic "zakazovat". Ať si každý sbírá co se mu líbí. Ale na druhou stranu, pokud takovýto nález zjistíte na výplatní známce č. 019 s nominální hodnotou 50,- Kč, bylo by neférové ubezpečovat nálezce, že drží v ruce raritu, která má několikatisícovou hodnotu.

Černobílé obrázky pravděpodobně nevystihují dostatečně výše popisované jevy. Bude-li dost místa na zadní straně obálky i pro tyto ukázky, naleznete je zde opět v barvě, jako v minulém čísle.

Již brzy budou stránky ze Zpravodajů 3 a 4 minulého roku ke stažení na internetových stránkách Infofily, takže ti, kteří mají přístup k internetu, si je budou moci prohlédnout v barvě na monitorech svých počítačů.

Autor: Josef Fronc | 24. 8. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223