Zpravodaj 2/2003: Úvodník

Datum vydání: 19. 3. 2004


Máte v ruce již druhé číslo Zpravodaje. Chtěl bych nejprve poděkovat touto cestou Ing. Jaroslavu Konečnému, protože především jeho zásluhou jste byli první, kdo měl informaci o odlišném zoubkování aršíku k 10. výročí České republiky. Také je důležité, že tato informace byla podstatně přesnější a ucelenější než ve Filatelii.

A právě touto cestou chceme jít, poskytnout pro své členy jako první důležité informace o poštovních známkách. Také na setkání, které proběhlo 29. 3., byli návštěvníci seznámeni s aktuálními novinkami, které teprve budou publikovány.

I v tomto čísle naleznete významný objev, který ve svém článku uvádí Dr. Hauptman a který dosud nebyl nikde publikován.
V budoucnosti chceme také zlepšit kvalitu tisku, neboť právě v 1. čísle se nám vlivem nižší kvality tisku na zadní straně Zpravodaje nepodařilo předložit rozlišení známkových sešitků Mikuláše. Tímto se omlouváme všem našim čtenářům a přinášíme tuto informaci znova.
Toto druhé číslo má větší rozsah, neboť jsme v předchozím čísle snížili počet stran. Největší naší nákladovou položkou jsou poštovní poplatky a tedy pokud přesáhneme rozsah našeho časopisu o pár stran, prezentuje to sice několik gramů, ale výrazně prodraží rozeslání časopisu. Nechceme naše čtenáře ochuzovat o informace, a tak letos budou 2 čísla Zpravodaje s větším rozsahem a 2 s menším rozsahem stran.

Chci také poděkovat našim čtenářům za jejich objevy, které uvádíme ve Zpravodaji. Škoda, že tyto informace se neobjevují v katalozích, ale nemůžeme ovlivnit záměry obchodníků. Jsme rádi, že se naši čtenáři rozdělí o informace s ostatními sběrateli.

Děkuji Vám za Vaši podporu, kterou nám vyjadřujete a těším se na další náměty a nápady.

Autor: Jiří Sedlák
agau@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz