Zpravodaj 2/2003: Padělky ke škodě pošty na pokračování

Datum vydání: 26. 3. 2004


Frekvence výskytu padělků poštovních známek ke škodě pošty za celou dobu existence Československa nebyla tak velká jako nyní za pouhých deset let od jeho rozpadu. Ke škodě České pošty po roce 1993 bylo dosud neznámými pachateli vyrobeno 8 (!) identifikovaných padělků nových českých poštovních známek. Jsou to vesměs padělky dvou dosavadních emisí výplatních známek "Města" a "Historické stavební slohy". Konkrétně jde o známky Pof. 35 (3 Kč Brno, dva různé padělky, 1995), Pof. 52 (6 Kč Slaný, dva různé padělky, 1998), Pof. 118 (4 Kč klasicismus, dva různé padělky, 1998 a 1999) a Pof. 140 (4,60 Kč rokoko, dva různé padělky, 1999).

Jen několik měsíců po vydání (a to je charakteristické!) nové výplatní známky 6,40 Kč "Maceška" (vyd. 1. 9. 2002, viz obr. 1), první z připravované emise "Květiny", jsme znovu svědky pokusů o další poškození České pošty paděláním právě této známky. Padělek byl zachycen a identifikován na běžné korespondenci a jak je zřejmé z obr. 2, byl nalepen na obyčejném dopise odeslaném do Plzně z pošty 397 01 PÍSEK 1, což dokládá otisk strojového razítka s datem 17.4.03.


Charakteristické znaky padělku ve srovnání s originální známkou jsou následující:

Pravá známka   Falzum


Redakce MR vyzývá všechny sběratele českých známek, aby "macešce" věnovali zvýšenou pozornost a veškeré případné poznatky o svých nálezech falz neprodleně zasílali na adresu redakce a samozřejmě také a především Generálnímu ředitelství České pošty, Olšanská 9, Praha 3. Připomínáme dobře známou skutečnost, že boj s padělateli je morální povinností všech našich poctivých sběratelů. Každá vaše informace může mít při pátrání po původcích tohoto i jiných falz svou cenu a může přispět k jejich odhalení a zneškodnění.

Autor: Zdeněk Fritz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz