Zpravodaj 2/2003: Dvacátá čtvrtá deska aršíku Květen 1946

V první kapitole příručky "Ocelotisk z plochých desek, 1.díl", která pojednává o aršíku A435, se můžeme dočíst, že v Poštovním muzeu jsou uloženy tiskové formy s teoretickou možností 29 tiskových desek. Autor studie Stanislav Pilař poznamenává, že prozatím bylo rozpoznáno 23 těchto desek (označených A – W), a že některé tiskové formy pravděpodobně nebyly k tisku použity.

Rozlišení tiskových desek tohoto aršíku se provádí ve třech krocích:

a) hrubé rozlišení – existence či neexistence bodu za písmenem Ě slova KVĚTEN

Zpravodaj 2/2003: Dvacátá čtvrtá deska aršíku Květen 1946


b) jemné rozlišení – umístění nápisů, letopočtů a lipové ratolesti vzhledem ke známce

Zpravodaj 2/2003: Dvacátá čtvrtá deska aršíku Květen 1946

  1. Vzdálenost spodního rámečku ZP pod středem levého hodnotového štítku od svislice písmene K slova KVĚTEN.
  2. Vzdálenost spodního rámečku ZP pod pravou částí pravého hodnotového štítku od pravé svislice písmene N slova KVĚTEN.
  3. Vzdálenost horního rámečku ZP od špičky spodního listenu horní kresby.
  4. Vzdálenost levého okraje svislice písmene Ě slova VÍTĚZÍ od prodloužené svislice vnitřního slabého rámečku štítku s označením státu.
  5. Vzdálenost levého okraje svislice číslice 4 letopočtu 1946 od prodloužené svislice vnitřního slabého rámečku ZP.

c) ověření rozlišení – podle charakteristických deskových vad jednotlivých tiskových desek.

V několika posledních letech jsem měl příležitost prohlédnout velké množství těchto aršíků a nezřídka se stávalo, že se mně nepodařilo k jednomu nebo dvěma aršíkům určit tiskovou desku. Tyto nezařaditelné aršíky jsem odkládal stranou s tím, že se k ním později vrátím s lepší lupou a novou energií. Nedávno jsem tyto aršíky opravdu znovu proměřil a zkontroloval existenci všech možných deskových vad a došel jsem k jednoznačnému přesvědčení, že tyto aršíky nebyly tištěny ani jednou ze známých tiskových desek A – W.

Protože u všech těchto zkoumaných aršíků jsem naměřil stejné vzdálenosti popsané v bodě b), zbývalo najít alespoň jednu deskovou vadu, abychom mohli vyslovit jednoznačný závěr, že k tisku byla použita ještě jedna deska. To se skutečně podařilo a proto můžeme vyhlásit dvacátou čtvrtou tiskovou desku aršíku A435, označit ji písmenem X (není v tom žádná záhada, ale písmeno X následuje za W) a popsat tak, jak jsou popsány ostatní desky ve zmínění příručce:

Deska Bod 1 2 3 4 5
X ano 7,7 7,5 5,3 0,5 1,1

Deska Deskové vady

X

  • bod pod číslicí 1 letopočtu 1946
  • čárka spojující levý vnitřní rámeček s levým okrajem nadpisu (na části nákladu)
  • rysky vycházející z číslic 1 a 4 letopočtu 1945 (na části nákladu)
  • rysky vycházející z číslic 1 a 4 letopočtu 1946 (na časti nákladu)


Zpravodaj 2/2003: Dvacátá čtvrtá deska aršíku Květen 1946
Na téměř všech aršících tištěných deskou X, které jsem měl možnost prohlédnout, byly výrazné nedotisky lipové ratolesti a písmene K slova KVĚTEN.

Ocením jakékoli poznámky či připomínky k problematice předmětného aršíku.

Autor: Miloš Hauptman | 25. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223