Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. Konečného

Autoři: Jaroslav Konečný, Libor Krejčík, Pavel Martínek a Otakar Šprta

Loni 19. června byly vydány známky z emise Ochrana přírody v hodnotách 5,40 Kč a 9 Kč po dvou kusech a čtyřech kuponech uspořádaných v aršíkové úpravě. Aršík vydaný v nákladu 170 000 kusů byl poměrně rychle vyprodán za nominální hodnotu a později byl, a i v současnosti je nabízen pouze u filatelistických obchodníků a na "burzách" za smluvní cenu. To podstatně ovlivnilo a zkomplikovalo činnost sběratelů, specialistů, kteří se studiem tohoto aršíku zabývali a stále zabývají.

Cílem tohoto příspěvku je shrnout dosavadní poznatky ze studia dostupného materiálu a podělit se tak o ně se všemi sběrateli - filatelisty zaměřenými na hlubší zkoumání známek vyrobených v tomto případě nejnáročnější technikou tisku tj. archovým tiskem OTp v kombinaci s ofsetem. Za velmi důležitou informaci získanou v tiskárně PTC Praha a.s. považujeme, že tisk tohoto aršíku byl ve dvou etapách (nákladech), které lze poměrně snadno identifikovat podle charakteristických tiskových vad ofsetu jak dokumentujeme v následných obrázcích 4 až 10 a přehledné tabulce rozlišení variant aršíků. Jako příjemné zpestření sbírky lze považovat i to, že na perforaci aršíku byl použit jednak standardní perforační rámec pro perforaci známek rozměru známkových obrazů 40 x 23 mm a také perforační rámec vykazující odchylku v perforaci, kdy na ZP 2 je pátý perforační otvor nahoře, počítáno zprava, posunutý vlevo. Na obrázcích je označen jako (P 1).

Další velmi důležitou informací získanou v tiskárně je vysvětlení jak vznikly dvě varianty aršíků v první etapě tisku (varianta A), které jsou dále popsány jako standardní respektive dotisk zelené barvy OTp. Jako standard jsme přijali konvenci výskytu materiálu co do množství na trhu i když následně po vysvětlení vzniku této varianty při tisku OTp+OF by tomu mělo být vlastně právě naopak.

Po konzultaci v tiskárně jak mohlo dojít k tomu, že na poměrně menší části nákladu se vyskytuje dotisk zelené barvy OTp u horního obrysu zvonku u levého okraje aršíku před kuponem K 1 a dotisk zelené barvy OTp obrysu špičky trávy na ZP 3, nám bylo vysvětleno, že toto nebylo způsobeno dodatečně, jak jsme se mylně domnívali, zásahem rytce, tedy opomenutím v první fázi přípravy výroby, neboť deska pro zelenou barvu OTp byla rytcem v těchto dvou jmenovaných případech připravena bezvadně, což dokazovaly zkusmé tisky (schválené nátisky rytcem Martinem Srbem), ale v průběhu 1. etapy tisku došlo k poklesu "spodní přípravy", která je tvořena tlustým papírem (lepenkou, prešpánem) v místech zvonku a špičky trávy přesně definovaných na následujících obrázcích a tím k zmenšení tlaku tiskové desky v těchto místech a tedy nedotisku zelené barvy! Výroba respektive kontrola si tohoto faktu nevšimla a zbytek první etapy tisku (varianta A) a celá druhá etapa tisku (varianty B) tak vykazuje nedotisknutou zelenou barvu OTp na horním obrysu zvonku před K 1 a na špičce trávy na ZP 3, kde je prakticky pouze tisk ofsetové podkladní barvy.

K charakteristice všech variant aršíků lze dále říci, že všechny obsahují na ZP 4 hnědý bod (druhá barva OTp) pod "s" (Modrásek) viz obr. 1. Existují ale ve velmi omezené míře i varianty označené námi jako A (dot. zel.) a A + PO (dot. zel.) viz tabulka a obr. 2, které hnědý bod pod "s" nevykazují a nabízí se zde analogie s aršíkem A 254/255 ("mašinky").

Dále na velmi malé části nákladu lze pozorovat částečný nedotisk hnědé barvy OTp na levé noze Pandy na ZP 2. Jedná se o výskyt u třech variant námi označených A (dot. zel.), A + PO (dot. zel.) a A + PO (stand.) viz tabulka a obr. 3.

Pokud jde o vady tisku u ofsetových barev, slouží ty které se opakují na všech aršících pravidelně k základnímu rozlišení na varianty A, B viz tabulka a obr. 4 až obr. 10. A samozřejmě jak to už u ofsetového tisku bývá, při výpadku jedné z barev na konkrétním místě, dochází pak k typickým ofsetovým vadám, které mohou zpestřit sbírku každého sběratele, ale pro rozlišení variant aršíků nemají v tomto případě žádný význam. Navíc typické ofsetové vady, nalezené např. na aršíku A 289 "Baroko" zde dosud nahlášeny nebyly.

V závěru bychom chtěli poděkovat pracovníkům tiskárny na Ortenově náměstí v Praze 7, za konzultaci našich poznatků, které vyústily ke správnému popisu průběhu tisku a důvodu vzniku jednotlivých variant.


Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. Konečného

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. Konečného

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. Konečného
Varianta A + dotisk zelené barvy OTp

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. KonečnéhoOTr:
u K 1 dotisknutý horní obrys zvonku a stébla trávy
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad "P" (REPUBLIKA)
ZP 3 dotisknuta špička listu trávy po logem WWF
ZP 4 hnědý bod pod "s" (Modrásek)

Ofset:
K 1 modrý bod u zeleného stonku pod 5. PO nahoře zprava
ZP 2 fialový bod vlevo od "E" (REPUBLIKA) u PO
ZP 4 fialový bod nad 9. - 10. PO dole zleva, pod zeleným lístkem;
fialová čárka mezi 8. - 9. PO dole zleva

Varianta A + PO + dotisk zelené barvy OTp

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. KonečnéhoOTr:
u K 1 dotisknutý horní obrys zvonku a stébla trávy
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad "P" (REPUBLIKA)
ZP 3 dotisknuta špička listu trávy po logem WWF
ZP 4 hnědý bod pod "s" (Modrásek)

Ofset:
K 1 modrý bod u zeleného stonku pod 5. PO nahoře zprava
ZP 2 fialový bod vlevo od "E" (REPUBLIKA) u PO
ZP 4 fialový bod nad 9. - 10. PO dole zleva, pod zeleným lístkem;
fialová čárka mezi 8. - 9. PO dole zleva

Odchylka v perforaci:
ZP 2 - 5. PO nahoře zprava je posunutý vlevo (P 1)

Varianta A standard

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. KonečnéhoOTr:
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad "P" (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod "s" (Modrásek)

Ofset:
K 1 modrý bod u zeleného stonku pod 5. PO nahoře zprava
ZP 2 fialový bod vlevo od "E" (REPUBLIKA) u PO
ZP 4 fialový bod nad 9. - 10. PO dole zleva, pod zeleným lístkem;
fialová čárka mezi 8. - 9. PO dole zleva

Varianta A + PO standard

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. KonečnéhoOTr:
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad "P" (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod "s" (Modrásek)

Ofset:
K 1 modrý bod u zeleného stonku pod 5. PO nahoře zprava
ZP 2 fialový bod vlevo od "E" (REPUBLIKA) u PO
ZP 4 fialový bod nad 9. - 10. PO dole zleva, pod zeleným lístkem;
fialová čárka mezi 8. - 9. PO dole zleva

Odchylka v perforaci:
ZP 2 - 5. PO nahoře zprava je posunutý vlevo (P 1)

Varianta B nestandard

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. KonečnéhoOTr:
u K 1 nedokonalý dotisk horního obrysu zvonku + zelená skvrna nahoře
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad "P" (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod "s" (Modrásek)

Ofset:
K 1 modrý bod pod uzavřeným květem
ZP 1 modrá vlnovka nad pravým křídlem Modráska, těsně pod květem "Totenu"
K 3 fialový bod nad rozkvetlým modrým zvonkem v úrovni 7. PO shora

Varianta B standard

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. KonečnéhoOTr:
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad "P" (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod "s" (Modrásek)

Ofset:
K 1 modrý bod pod uzavřeným květem
ZP 1 modrá vlnovka nad pravým křídlem Modráska, těsně pod květem "Totenu"
K 3 fialový bod nad rozkvetlým modrým zvonkem v úrovni 7. PO shora


Varianta B+PO standard

Zpravodaj 2/2003: A 326 – 329 ochrana přírody – ohrožení motýli – studie J. KonečnéhoOTr:
ZP 3 hnědočerná ryska vlevo nad "P" (REPUBLIKA)
ZP 4 hnědý bod pod "s" (Modrásek)

Ofset:
K 1 modrý bod pod uzavřeným květem
ZP 1 modrá vlnovka nad pravým křídlem Modráska, těsně pod květem "Totenu"
K 3 fialový bod nad rozkvetlým modrým zvonkem v úrovni 7. PO shora

Odchylka v perforaci:
ZP 2 - 5. PO nahoře zprava je posunutý vlevo (P 1)


Přehlednou tabulku s rozlišením variant aršíku si můžete stahnout zde (formát xls, velikost 23 kB).

Použitá literatura: František Beneš - Filatelie 5/2003 str. 18

Autor: Jaroslav Konečný | 3. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223