Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.

(Článek byl napsan pro první číslo Zpravodaje v roce 2008)
Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Je již pravidlem, že v této rubrice připomínáme životní jubilea našich výtvarníků – členů sdružení Hollar, kteří se podíleli či podílí na naší známkové tvorbě. Je již tradicí, že sdružení Hollar pořádá na počest těchto jubilantů (i těch, kteří se známkové tvorbě nevěnovali), zahajovací výstavu JUBILANTI HOLLARU, která se poprvé konala v roce 1996.

Dnes bych chtěl popřát pevné zdraví a sílu, také hodně plodných nápadů nejen při realizování návrhů známek našim grafičkám - grafikům, kteří v letošním roce oslaví svá životní jubilea. Mám dilema, zda začít u ženy, nejstaršího jubilanta nebo předsedy sdružení. Přeci jenom má dáma přednost.

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Své 75. narozeny oslaví 3. 6. Zdenka Kabátová-Táborská. Narodila se v Praze (1933), studovala 1948 – 1952 SGŠ u profesorů Zdeňka Balaše a u Petra Dillingera. Odtud přešla na AVU (1952 – 1958) k profesoru Vl. Silovskému. V roce 1959 studovala v Lipsku grafiku a knižní ilustraci, které se věnovala nejvíce. Obdržela řadu ocenění za knižní ilustrace, v roce 1997 cenu Nejkrásnější kniha roku. Do známkové tvorby vstoupila až v roce 1998. Vytvořila návrhy na známky s vánočním motivem (Pofis č. 198, 199). Její třetí známkou je velikonoční kohout, vydaný v roce 2001 (Pofis č. 288). Jestli se paní Kabátová-Táborská zúčastní nějaké další soutěže na návrh poštovní známky nevím. Blahopřeji k jejímu jubileu a přeji spousty knížek k ilustracím.

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Z úcty zařazuji na druhé místo pana Emanuela Ranného staršího. Narodil se 29.12. 1913 v Čupriji (Srbsko), oslaví tedy úctyhodné 95. narozeniny. Pan Ranný žije a tvoří ve Štěpánovicích u Tišnova na Vysočině, studoval 1929 – 1933 ŠUŘ Brno u profesora Dillingera, dále 1933 – 1938 AVU u profesora T. F. Šimona. Sám působil v letech 1951 – 74 jako vysokoškolský profesor. Také on vstoupil do známkové tvorby až v roce 1999, tedy navrhnul známky pro Českou republiku. Jedná se o dvě známky emise Krásy naší vlasti (Pofis č. 220, 221). Namaloval řetězový most u Stádlce z roku 1848 a dřevěný most v Černvíru z roku 1718. Rytecky na této emisi spolupracoval Václav Fajt. K této emisi vytvořil také motivy na FDC a návrhy příležitostných razítek. Byl jedním z iniciátorů vzniku emise známky Porta Coeli. K realizaci byl nakonec vybrán návrh Karla Zemana, profesor Ranný připravil motiv pro FDC. Pracoval také na návrzích pro emisi Krásy naší vlasti 2005 – Bazilika sv. Propkopa v Třebíči. Ani pro tuto emisi nebyly jeho návrhy přijaty, nakonec zvítězil návrh P. Dvorského. Nevím, zda po těchto zkušenostech, se bude profesoru Rannému ještě chtít nějakou známku navrhovat.

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Třetímu v pořadí popřejeme hodně úspěchů panu Vladimíru Suchánkovi, současnému předsedovi sdružení Hollar (od roku 1995) a autorovi řady poštovních známek. Narodil se 12. 2. 1933 v Novém Městě nad Metují. Od roku 1951 působí v Praze. 1952 - 54 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (u prof. C. Boudy, M. Salzmana, K. Lidického) a v letech 1955-1960 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (na grafické speciálce u prof. V. Silovského). Po škole působil do roku 1966 v Mariánských Lázních. Od r.1970 je členem SČUG Hollar, v r. 1995 byl zvolen jeho předsedou. V r. 1984 pedagogicky působil v mezinárodním grafickém centru v Kasterlee v Belgii. V r. 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu. Věnuje se převážně volné grafice, tvorbě exlibris a ilustracím. Vytvořil pro přední zahraniční i domácí sběratele přes 320 exlibris, a to většinou technicky brilantní barevnou litografií, v níž rozvinul specifické pracovní postupy, které mezitím již zobecněly. Základní inspiraci čerpá z oblasti hudby, aktu, portrétu. V jeho tvorbě se obráží obdiv období secese. Patří k předním představitelům současného exlibris ve světě. Získal řadu prestižních cen. Do naší známkové tvorby vstoupil v roce 1996 přepisem portrétu fotografa Josefa Sudka (Pofis č. 104). V témže roce navrhnul známku s vyobrazením mima Jean-Baptisty G. Deburau (Pofis č. 115). V následujícím roce navrhnul známku k 1000. výročí smrti sv. Vojtěcha (Pofis č. 141). V roce 1998 byla podle jeho návrhu Amora se srdcem zhotovena známka Valentýnská v emisi Láska (Pofis č. 169). Rok 1998 je pro Vl. Suchánka významný také tím, že vyšly první dvě výplatní známky emise Znamení zvěrokruhu. Ty nás pak provázely až do roku 2003, kdy vyšla poslední hodnota 26,- Kč beran. V roce 2000 navrhnul vánoční známku (Pofis č. 278), 2001 Technické památky – mlýny (Pofis č. 306,7) a v roce 2003 Tradice lidové tvorby – krajky (Pofis č. 352,3). V roce 2005 to byla známka Velikonoční (Pofis č. 427), zatím poslední dle jeho návrhu. K jeho 75. narozeninám přejeme všechno nejlepší.

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Dalším letošním oslavencem je Pavel Sivko. Narodil se v roce 1948 v Praze. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou – ateliér užité grafiky a ilustrací u profesorů Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře. Pavel Sivko ilustruje knihy nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé. Do svých ilustrací vkládá výtvarný smysl pro tajemství a mnohoznačnost věcí a dějů. Z jeho ilustrací zaznívá melancholie, nehýřivá, ale paradoxy překvapující imaginace, významová ironie se prolíná s vyjadřovacími formami magického realismu. Do známkové tvorby vstoupil již v roce 1991 dvěma známkami emise Památná výročí. Šlo o 600 let Betlémské kaple (Pofis č. 2968) a výročí Stavovské divadlo a W. A. Mozart (Pofis č. 2969). Pak se na deset let odmlčel, abychom z jeho dílny mohli spatřit Krásy naší vlasti – Kroměříž a Holašovice. K jeho 60. narozeninám mu ze srdce blahopřejeme.

Další „hollaristé“ – šedesátníci působí na Slovensku. Jde o Róberta Bruna a Dušana Kállaye.

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Róbert Brun se narodil v Žilině. V letech 1966 – 1972 studoval na VŠVU v Bratislavě, kde absolvoval volnou grafiku a knižní ilustraci u prof. Vincenta Hložníka. Je nositelem několika mezinárodních ocenění. Věnuje se volné tvorbě, grafice, knižní ilustraci. Tento významný grafik vytvořil pro slovenskou známkovou tvorbu několik návrhů známek, které dýchají experimentem a nekonvenčním známkovým podáním. Emise Clevelandská dohoda, výrazový portrét Andreje Segnera, netradičně řešená emise cyklistických závodů Okolo Slovenska a hlavně emise Den poštovní známky 1997 jsou řešené s neobyčejnou mírou kreativity v známkové tvorbě. Netypické a objevné jsou i ve výběru originálních motivů, kompozičních přístupů, ale také úrovní nároků, které kladou na pozorovatele při rozlišování sémantických znaků.

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Dušan Kállay je známý nejen sběratelům slovenských známek, ale nám všem, kteří sbíráme známky československé. Narodil se také v roce 1948 v Bratislavě. V letech 1966 – 1972 studoval VŠVU v Bratislavě, kde absolvoval studium krajinářského a figurálního malířství u prof. J. Želibského a volnou grafiku a knižní ilustraci u prof. V. Hložníka. V současnosti je profesorem na stejné škole. Je nositelem několika významných ocenění (Zlaté jablko BIB,...). Patří ke skupině slovenských grafiků, kteří působili v československé známkové tvorbě. I když jako grafik neměl mnoho zkušeností se známkovou tvorbou, uměl je pro slovenskou známkovou tvorbu zužitkovat hned v roce 1993, když vytvořil návrh na výplatní známku Bratislavy, která působí velice monumentálně, přestože jde o nejmenší možný formát poštovní známky. Je také autorem emise Houby (1997), u které byla poprvé použita tisková technika kombinace OTp + OF. Dušan Kállay vstoupil do známkové tvorby v roce 1978 velice zdařilým řešením emise k 650. výročí založení státní mincovny v Kremnici (Pofis č. 2298 – 2302). O dva roky později se podělil s Albínem Brunovským o květiny na známkách emise Flóra Olomouc a Bratislava (Pofis č. 2445,6). Dušan Kállay hojně používal ve svých návrzích kruhovou kompozici, hlavně u portrétních známek (Pofis č. 2560, 2593-5, 2643-6), ke které se vrací i u některých návrhů známek pro Slovensko.

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Pro dnešek posledním slovenským grafikem sdružení Hollar je jubilující padesátník Igor Benca. Narodil se v roce 1958 v Topolčanech. V roce 1987 absolvoval VŠVU v Bratislavě, oddělení knižní tvorby u prof. A. Brunovského. Od roku 1991 pedagogicky působí na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, kde také žije a tvoří. Igor Benca vstoupil do známkové tvorby v době, kdy byla připravena emise k výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Politická situace v Československu v roce 1992, kdy byla známka navržena, vyvrcholila koncem roku rozhodnutím o rozdělení na dva samostatné státy. Návrh byl proto použitý jako první společné vydání obou států. Známkovou tvorbu Igora Bencu charakterizuje brilantní kresba, malířsky cítěná barevnost, dynamicky pojímaná kompozice a nekonvenční přístup. K jeho velmi povedeným známkám patří určitě Kostel sv. Juraja v Kostolanech pod Tribečom, proto byla také známka vyhodnocená jako nejhezčí známka za rok 1994. Další ocenění získal autor za známku Film Jánošík o dva roky později. Patří rozhodně k umělcům, kteří řadu úspěchů slovenské známky rozšíří o další ocenění.
Všem jubilantům Hollaru za čtenáře Zpravodaje upřímně blahopřeji k jejich jubileím a osobně se těším na nové nápady v oblasti známkové tvorby a grafiky.

Kromě jubilantům Hollaru bychom chtěli poblahopřát také ostatním výtvarníkům, mající v letošním roce svá životní jubilea. (Řazeno dle data narození).

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Patří k nim Karel Franta, narozený 1. 5. 1928 v Libčicích nad Vltavou. Oslaví tedy 80. narozeniny. Také u něho platí, že vstoupil do známkové tvorby v roce 1992, posledním roce společného Československa, a to vánoční známkou s motivem dvou muzikantů s betlémskou hvězdou. Karel Franta se vyučil grafickým kreslířem v Melantrichu, studoval grafickou školu a završil studia na AVU u profesorů V. Sychry a M. Holého. Mnoho lidí napadne při vyslovení jeho jména obrázek čerta, vodníka nebo nějakého hudebního nástroje. Pracoval jako výtvarný redaktor v nakladatelství Mladá fronta, přispíval do mnoha časopisů. Výčet jeho knižních ilustrací by zabral dlouhý seznam, jako i seznam ocenění, která doposud posbíral. Vystavoval od Prahy po Tokyo. Jeho převážně dětské obrázky proto zdobí řadu českých známek z emisí: 50. výročí UNICEF (1996), Dětem (1998), Vánoce (1997, 2005), Velikonoce (1999) nebo Gratulační (2001). Pane Franto, gratulujeme Vám a přejeme pevné zdraví a jen to nejlepší.

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Také další dnešní oslavenec bude mít 80. narozeniny. Je jím Jindřich Kovařík, narozený 12. 6. 1928 v Plzni. Po studiu na Státní grafické škole v Praze pokračoval na VŠUP v Praze u profesora J. Nováka. Po období svobodného povolání nastoupil v roce 1968 jako ilustrátor do Albatrosu a stal se tak jedním z legendární výtvarné redakce tohoto nakladatelství. Je členem Klubu ilustrátorů dětské knihy. Vedle celé řady ilustrací do knih, stovek knih, které graficky upravil, vytvořil plakáty, spolupracoval s kresleným filmem a věnoval se volné tvorbě, také navrhoval poštovní známky. Jeho vydanou prvotinou je gratulační známka Srdečné blahopřání z roku 1997 (Pofis č. 139). Námět i zpracování této známky, nemůže zatajit autorovu ilustrační vyzrálost k okruhu dětských čtenářů. Stejný dojem mám i při pozorování jeho druhé známky, vydané k Velikonocům v roce 2002 (Pofis č. 317).

Zpravodaj 1/2008: Životní jubilea našich výtvarníků.
Pro dnešek posledním jubilantem slavícím osmdesátku je akademická malířka a grafička Květa Pacovská, narozena 28. 7. 1928 v Praze. Vystudovala 1947 – 52 VŠUP Praha u prof. E. Filly. Pedagogické působení: 1992 - 93 hostující profesor na Hochschule der Künste Berlin. V roce 1999 obdržela čestný doktorát za design od Kingston University, Velká Británie. Patří mezi těch nemnoho Čechů, kteří naši malinkou zemi svým jménem proslavili doslova všude – jako třeba B. Smetana nebo M. Forman. Květa Pacovská dělá renomé české ilustraci. Její knihy jsou tak specifické a zvláštní, že se o nich mluví jako o nové podobě a kategorii knih pro děti. A to i přes to, že už 12 let pracuje především na svých autorských knihách. Do naší známkové tvorby vstoupila v roce 1994, když uspěla svým návrhem postaviček pastelek v emisi Dětem (Pofis č. 41). Sama zkušená ilustrátorka vycítila, že malování patří k oblíbeným činnostem snad všech dětí. Symbol pastelek proto vyjadřuje její vztah k dětem i dětské ilustraci. Blahopřejeme k životnímu jubileu.Autor: Josef Fronc | 24. 3. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223