Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 1/2007: Story nejvzácnější Československé známky

28. října 1918 vznikla Československá republika. První československé známky podle návrhu A. MUCHY byly vydány 18. prosince 1918. Rakouské známky platily na našem území až do 28. února 1919. Pro nedostatek našich nových hradčanských zná-mek na poštovních úřadech, byly z těchto staženy staré rakouské známky a ty byly opatřeny přetiskem POŠTA ČESKOSLO-VENSKÁ 1919. Některé hodnoty těchto známek byly vráceny z poštovních úřadů v nepatrném množství a tím byly ihned po vydání vzácné.
Při opatřování přetiskem vznikly různé nedokonalosti, ty se staly sběrateli velmi vyhledávanými. Dle dohadů a názorů starších sběratelů a obchodníků, byly nalezeny při přetiskování i přetištěné známky 4 a 10 korunových hodnot na odlišném žilkovaném papíru.
Dle různých dochovaných názorů si tyto odlišné známky převzal ministr pošt tehdejší vlády s tím, že těmito známkami obdaruje ostatní členy vlády k Novému roku. Tyto známky si uložil doma na svém pracovním stolu, toho si všiml i jeho syn a jednu z těchto známek odcizil. Přinesl ji na poštu do Jindřišské ulice, kde probíhala v té době výměna známek mezi sběrateli. Obdržel za ni slušný peníz, sto korun, a tak přinesl další, kterou prodal již za pět set korun. Kupující ihned zjistili, že se jedná o mimořádnou vzácnost. Kolik jich nakonec prodal, není dodnes známo. Dle sdělení tiskárny bylo takto přetištěno osm až deset čtyřkorunových a deset až čtrnáct desetikorunových známek. Mezi nimi byla nalezena i jediná čtyřkorunová známka na žilkovaném papíře s převráceným přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919.
Zpravodaj 1/2007: Story nejvzácnější Československé známky

Známku vlastnil tehdejší poštovní oficiál Jaroslav Lešetický, který ji prodal pražskému obchodníkovi a sběrateli Ing. Šulovi. Známku od něj koupil známý pražský advokát Dr. Sobotka, tomu byla známka zabavena v konfiskaci jeho majetku 25.6.1959 a předána jako konfiskát do Poštovního muzea v Praze. V roce 1968 byla prvně představena československé veřejnosti na Světové filatelistické výstavě PRAGA 1968 a prezentována zde jako unikátní, nejvzácnější československá poštovní známka, která je známa jen v jediném exempláři.
Po dlouhých a složitých soudních jednáních byla známka vrácena v restituci původním majitelům do soukromých rukou. Ti ji nabídli v roce 1996 k prodeji. Známku získal největší sběratel československých známek v České republice, pan Ludvík Pytlíček s tím, že po dobu deseti roků ji nebude moci vystavovat.
38 let byla známka uložena v sejfech poštovního muzea a komerční banky. Dne 12. září 2006 v 10.30 hod. byla představena novým majitelem veřejnosti na tiskové konferenci, k tomuto účelu svolané. Ve dnech 15. - 17. září pak byla vystavena za přísných bezpečnostních opatření na 9. mezinárodním sběratelském veletrhu SBĚRATEL v levém křídle Průmyslového paláce na pražském výstavišti v Holešovicích. V prosinci 2006 byl pozván majitel této známky Monackým princem Albertem a prezidentem klubu MONTE CARLO na přehlídku 100 největších filatelistických světových rarit na světovou mezinárodní výstavu MONACOPHIL 2006 do MONTE CARLA. Uvedená známka je pojištěna na 10,000.000,- Kč u Groupe H. W. INTERNATIONAL GOWER-HODER LLOYD´S LONDON.

Použitá literatura: Časopis Filatelie, Merkur Revue, katalog PRAGA 68, doklady Poštovního Muzea a dobové tiskoviny.

Tiskové konference jsem se zúčastnil tak, jako většina redaktorů časopisů a zástupců ostatních médií. Z pozvánky nebylo patrné, o jakou „raritu“ vlastně půjde. Tímto článkem zveřejňujeme čtenářské obci pouze fakt, že známka má konkrétního majitele, kterým je člen naší Společnosti.
Zpravodaj 1/2007: Story nejvzácnější Československé známky
Zpravodaj 1/2007: Story nejvzácnější Československé známky
Text a fotografie nahoře byly na TK předány, fotografie dole pořízena autorem.


Autor: Josef Fronc | 30. 3. 2008

Komentáře

Konečně v těch "správných rukách!"

Přidat komentářZobrazit komentáře