Zpravodaj 1/2007: Společnost sběratelů čs. knihtiskových známek

Když jsem před časem oslovil zástupce této odborné společnosti, abych se dozvěděl více o jejich současném působení a nabídl spolupráci v oblasti publikování v našem Zpravodaji, obdržel jsem dopis od pana Jindřicha Látala, který je jak naším členem, tak tajemníkem Společnosti sběratelů československých knihtiskových známek.

Pan Látal je jedním ze zakládajících členů společnosti, která byla ustanovena v roce 1987 z naší původně odborné sekce. Vysvětlil mi a logicky zdůvodnil, proč k tomu došlo. Naše společnost je velice obšírná, která zahrnuje sběratele všech období od roku 1918 do současnosti včetně sběratelů Slovenska. Bývalá sekce naopak soustřeďovala jen sběratele knihtiskových známek, kteří ale studují tyto emise velice podrobně, dalo by se říci, že provádí rekonstrukce jednotlivých tiskových desek. Zpravodaj, který v období let 1985 – 1987 vycházel, měl omezený rozsah a nemohl se zaobírat knihtiskem tak podrobně na úkor ostatních poznatků. Proto došlo k přechodu sekce na samostatnou společnost, která začala vydávat svůj vlastní zpravodaj s podrobnými studiemi. Je tedy vcelku logické, že bude spíše vhodnější, aby se noví zájemci o tyto emise známek zapojili do práce v této odborné společ-nosti a odebírali i samostatný zpravodaj. Vzhledem ke specifice tohoto sběratelské období bychom v našem zpravodaji velice obtížně zajišťovali požadovanou součinnost.

Tajemník mi také prozradil, že úzká spolupráce by byla pro obě skupiny náročná také z důvodu věku aktivních členů a jejich časté nedostupnosti. Jak předseda společnosti pan Josef Chvalovský, tak tajemník Jindřich Látal slaví v letošním roce své významné životní jubileum – 80 let. Oběma gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví a jen to nejlepší do dalších let.

Zpravodaj 1/2007: Společnost sběratelů čs. knihtiskových známek


Na obrázku vidíte obálku Zpravodaje, který vyšel začátkem roku 2007. Z jeho obsahu vybírám:
- Obloukové typy V. kresby Hradčan 25 h od L. Olšiny;
- Osvobozená republika (OR) 60 h modrá – nová retuš na ZP 1 TD 5 od J. Chudoby;
- OR 100 h hnědá – retuš na ZP 64 od R. Banerta;
- Novinové I – hodnota 50 h od V. Košťála
a řada dalších zajímavých článků. Pokud někoho ze čtenářů zaujal obsah Zpravodaje a máte zájem o takové informace, obraťte se na tajemníka Látala na adresu:
Jindřich Látal, Mařatkova 916, 142 00 Praha 4, tel. 241 717 976.

Dále mi pan Látal prozradil, že ho v našem Zpravodaji 4/06 zaujal článek o Bratislavském aršíku 1937 a dodal, že i když se zajímají hlavně o knihtisk, studují i tento aršík, přestože byl tištěný technikou OTp. Za základ studia považují materiál pana Tomáše Morovicse, publikovaný v časopisu Filatelie č. 24/1988 a 11/1990. Píše: „Společně s kolegou Palečkem jsme prohlédli více jak 1000 aršíků a můžeme potvrdit správnost studie p. Morovicse, podařilo se nám však určit další, již 10. desku pro modrou barvu. Rádi bychom se spojili s panem Tomášem Fijalou z Jirkova, abychom naše poznatky prokonzultovali s jeho“.

Pan Látal ještě doplňuje: „Rád bych upozornil na to, že máme rovněž rozpracovány poznatky o aršíku Praga 1938 (varianty a kombinace modrého a červeného tisku). Vycházíme z poznatků Jiřího Neumanna – Filatelie č. 23/1985“. Toto je tedy výzva pro všechny sběratele ČSR I, kteří mají k vydání obou aršíků co říct. Jedině kolektivní práce může přinést podrobnější výsledky. Zapojte se do studia.

Jak vyplývá z dnešního článku, obě společnosti mohou spolupracovat, zpravodaje však budou vydávat samostatně.

Autor: Josef Fronc | 22. 3. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223