Zpravodaj 1/2006: Zapomenutá nebo přehlédnutá DV?

Na valné hromadě SČF mě oslovil pan Rudolf Kurča a předložil mi kopii PL známky Pofis č. 191 z emise Umělecká díla na známkách 1998. Současně k němu přiložil text, který jsem zařadil na stránky našeho Zpravodaje.

Zapomenutá nebo přehlédnutá DV?

Podle mého názoru se jedná o opomenutou DV na známce Pofis č. 191 emise Umění od Františka Kupky, která byla vydaná u příležitosti konání Světové výstavy PRAGA 98. Ani jeden z našich katalogů specializujících se na DV a VV se o této skutečnosti nezmiňuje.

Zpravodaj 1/2006: Zapomenutá nebo přehlédnutá DV?

Známka, o které se rozepisuji, byla zhotovena technikou ocelotisku z plochých desek v tiskových listech o 4ZP a jednom potištěném kuponu s logem výstavy Praga98 a logem Národní galerie v Praze, kde lze tento obraz vidět ve skutečnosti. Mnou zjištěná DV se nachází na ZP4 a lze ji pozorovat pravděpodobně na celém nákladu. Tato DV má podobu krátké hnědé obloukovité rysky, což je dobře vidět na zvětšenině obrázku. Ještě cennější pro nás sběratele specialisty je situace, kdy máme takovou známku i na FDC. Pokud shrnu možnosti jejího výskytu, tak mohu konstatovat, že při nákladu 119 300 PL se zřejmě vyskytuje stejné množství známek s touto DV. Pokud budu dále počítat pravděpodobný náklad FDC jako 10.000 ks, Lze teoreticky evidovat 2500 ks FDC se známkou s DV, tedy každá čtvrtá FDC. (obdobná situace bude i u NL).

Jistě po přečtení tohoto článku sběratelé překontrolují své PL a v případě, že by tuto DV na svém PL neměli, nahlásí tuto skutečnost do redakce Zpravodaje. Nyní záleží na posouzení autorů aktualizovaných příruček a specializovaných katalogů, zda tuto vadu zařadí do výčtu DV obzvláště, jedná-li se o vadu na známce vytištěné technikou OTp, u kterých je četnost DV nízká.

Zpravodaj 1/2006: Zapomenutá nebo přehlédnutá DV?

Tato DV byla prokázána i na FDC.

Zpravodaj 1/2006: Zapomenutá nebo přehlédnutá DV?

(Detail známky naleznete také v barvě na obálce Zpravodaje. Pravděpodobný původ čárky souvisí s moletováním desky pro hnědou barvu. Pozn. JoF.)

autor objevu a článku Mgr. Rudolf Kurča, Ústí nad Orlicí

Autor: Redakce SSČSZ | 20. 1. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223